AVEKKI Aggressiivisen lapsen kohtaaminen

18.-19.3.2024 Lähiopetus

Ammatillinen täydennyskoulutusSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
AVEKKI-toimintatapamalli lisää työn turvallisuutta, työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja lasten ja heidän perheiden turvallisuudentunnetta.

Ajankohta

18 - 19.3.2024

Kesto

2 päivää, klo 9-16

Kenelle sopii

Lasten kasvattajat ja ammattilaiset, jotka työssä tai kotona kohtaavat lasten haastavaa käyttäytymistä, aggressiota tai väkivaltaa. Työyhteisöt, jotka hyötyvät ja tarvitsevat etenkin väkivaltaa ja aggressiota ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä menetelmiä.

Paikka

Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto

Ilmoittautuminen

24.10.2023 - 14.3.2024

Osallistumismaksu

195 €
AVEKKI Aggressiivisen lapsen kohtaaminen

Koulutuksen kuvaus

Tiedote 11.3. Kurssi toteutuu suunnitellusti. Ilmoittautumisaikaa jatkeuttu 14.3. saakka. Vain sitovat ilmoittautumiset 3.3. jälkeen.

Katso myös: 
AVEKKI koulutus aggression kohtaamiseen | Lapin kesäyliopisto (lapinkesayliopisto.fi)

AVEKKI on koulutus ja toimintatapamalli väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Toimintatapamalli on kehitetty yhteistyössä lukuisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden kesken, ja se on sovellettavissa eri aloille. AVEKKI Aggressiivisen lapsen kohtaaminen –koulutuksen keskiössä ovat lapsi ja kasvatuksen ammattilainen. Koulutuksen kantavana teema on lapsen ja lapsen vanhempien aggression ammatillinen kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen ja käyttöönotto haastavissa tilanteissa.
Aggressiivinen, haastava ja väkivaltainen käyttäytyminen ovat lisääntyneet jo pienillä lapsilla kohdistuen päiväkotiarjessa sekä toisiin lapsiin että työntekijöihin. Aggressiivisten tilanteiden kohtaaminen lisää työstressiä ja heikentää työhyvinvointia. Yhä useammin kaivataan tietoa ja kokemusta siitä, miten näissä tilanteissa tulee toimia ja miten haastavasti käyttäytyvää lasta voidaan auttaa, rauhoittaa ja hallita.

AVEKKI-toimintatapamalli lisää työn turvallisuutta, työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja lasten ja heidän perheiden turvallisuudentunnetta.

Kouluttaja: Avekki kouluttajana toimii Minna Rimpiläinen. Avekki-kouluttamisen lisäksi Rimpiläinen työskennellyt ADHD- ja Aspergernuorten kanssa sekä henkilökohtaisena avustajana että ryhmän ohjaajana. Hyvinvointia tukevaa taidetyöskentelyä ja luovuustyöskentelyä hän on ohjannut kyläkouluilla, koulujen pienluokissa, sairaalakoulujen ylä- ja alaluokkalaisille sekä mielenterveyskuntoutujille ja ikääntyneille (palvelukoti, muistisairaat). Sairaalakoulun sekä Lapin sairaanhoitopiirin lasten- ja nuortenpsykiatrian yhteishankkeessa vuonna 2020-2021 Rimpiläinen on kehittänyt hyvinvointia tukevan taidetyöskentelyn menetelmää apukeinoksi kriisivaiheessa olevien nuorten ja lasten kuntoutumiseen.

HUOM! AVEKKI Aggressiivisen lapsen kohtaaminen –koulutuksessa painotus on päiväkoti-ikäisissä  sekä 1-2 -luokkalaisissa lapsissa ja heidän aggression kohtaamisessa. Koulutus sisältää sekä teoriaa että fyysisiä harjoitteita.

 


  Koulutuksen sisältö

  • AVEKKI-koulutus antaa perustiedot ja taidot väkivaltaisen henkilön ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen sekä itsensä suojaamiseen.
  • Koulutuksen kesto 16 oppituntia.
  • Minimissään 12 oppitunnin läsnäolosta koulutuksessa on mahdollisuus saada todistus.
  • Koulutus järjestetään 12-15 osallistujalle

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin