Syömishäiriöt ja kehosuhde – välineitä myötätuntoisen yhteyden rakentamiseen syömishäiriöön sairastuneen kanssa

20.9.2024 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysala
Tässä koulutuksessa saat tietoa siitä, miten vuorovaikutusta sairastuneen kanssa tulisi rakentaa ja millaisilla terapeuttisilla menetelmillä. Saat ymmärrystä ja osaamista, miten puhua siitä mistä pitäisi puhua. Koulutuksen jälkeen sinulla on ymmärrystä sairastuneen mielenmaailmasta, kehonkuvasta ja omaat taitoja kohdata vaikeassa tilanteessa olevaa syömishäiriöön sairastunutta. Lisäksi kuulet kokemusasiantuntijan ajatuksia omasta toipumisestaan.

Ajankohta

20.9.2024

Kesto

klo 9-16

Kenelle sopii

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät erilaisten syömishäiriöasiakkaiden kanssa.

Paikka

Linkki osallistumiseen lähetetään ennen koulutuksen alkua

Ilmoittautuminen

1.11.2023 - 8.9.2024

Osallistumismaksu

200 € sisältää koulutuspäivän materiaalin
Syömishäiriöt ja kehosuhde – välineitä myötätuntoisen yhteyden rakentamiseen syömishäiriöön sairastuneen kanssa

Koulutuksen kuvaus

Syömishäiriöt ovat merkittävästi lisääntyneet viimeisten vuosien aikana pandemian jälkeen. Nuoret ovat ahdistuneita ja yksi ahdistuneisuuden muoto ovat erilaiset syömishäiriöt. Nuorten hätä koskettaa meitä kaikkia ja jokaisen, joka on tekemisissä nuorten kanssa, tulisi tietää mistä on kysymys ja miten voisi auttaa ja tukea sairastunutta. Aina ei tarvita erityisosaamista vaan tärkeintä on olla kuulolla ja tukena. Tässä koulutuksessa saat tietoa siitä, miten vuorovaikutusta sairastuneen kanssa tulisi rakentaa ja millaisilla terapeuttisilla menetelmillä. Saat ymmärrystä ja osaamista, miten puhua siitä mistä pitäisi puhua. Koulutuksen jälkeen sinulla on ymmärrystä sairastuneen mielenmaailmasta, kehonkuvasta ja omaat taitoja kohdata vaikeassa tilanteessa olevaa syömishäiriöön sairastunutta. Lisäksi kuulet kokemusasiantuntijan ajatuksia omasta toipumisestaan. 

Kouluttajat
syömishäiriöihin erikoistunut vaativan erityistason psykoterapeutti, TtM Sarianna Virpikari,
psykofyysinen fysioterapeutti ja lyhytterapeutti Annukka Rahikkala
sekä
kokemusasiantuntija, kirjailija Eveliina Hokkanen, joka kertoo oman toipumisen kaaren syömishäiriöstään.

 


  Koulutuksen sisältö

  Tavoitteet

  • perehtyä syömishäiriöisen maailmankuvan hahmottamiseen ja saada lisää ymmärrystä siihen, mitä syömishäiriö ja kehollisuus sairastuneelle tarkoittavat

  • saada tietoa, miten tukea sairastunutta psykoterapeuttisilla menetelmillä- mikä on olennaista kohtaamisessa

  • saada tietoa, mikä on vuorovaikutustyössä keskeistä syömishäiriöön sairastuneen kanssa ja miten luodaan hyvää vuorovaikutusta

  • oppia myötätuntoisen suhteen kautta vahvistamaan tervettä minuutta ja kehonkuvaa

  • oppia hahmottamaan kehomieli yhteyttä ja sen merkitystä kuntoutujan toipumiseen

  • saada ideoita syömishäiriötä sairastavan kehomieli yhteyden tukemiseen ja kuinka kohdata syömishäiriötä sairastava asiakas. 

  • mitä kehonkuvalla tarkoitetaan ja mitkä asiat vaikuttavat kehonkuvan muotoutumiseen, milloin kehonkuva on eheä ja milloin vääristynyt. 

  • Miten syömishäiriötä sairastava voi kokea kehonkuvansa, kuinka kehomieli yhteys voi katketa. 

  • Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia psykofyysisiä menetelmiä, joilla kehomieli yhteyden eheytymistä voi tukea. 
   

  Koulutuksen sisältö

  • Syömishäiriöisen kehonkuva ja minäkuva

  • Mitä kehonkuvalla tarkoitetaan ja mitkä asiat siihen vaikuttavat?

  • Millainen kehonkuva on eheä, entä vääristynyt?

  • Mitä psykoterapeuttisia ja psykofyysisiä menetelmiä voi hyödyntää syömishäiriöisten hoidossa myötätunnon vahvistamiseksi?

  • Syömishäiriöstä toipuneen kokemukset
   

  Osaamistavoitteet

  • Koulutuksen jälkeen opiskelija 

  • Tietää, mitä vääristyneellä kehonkuvalla tarkoitetaan ja tietää mikä on eheä kehonkuva

  • Osaa soveltaa ja käyttää työssään erilaisia psykoterapeuttisia menetelmiä myönteisen kehonkuvan vahvistamiseksi

  • Osaa soveltaa ja käyttää erilaisia psykofyysisen psykoterapian menetelmiä myönteisen kehonkuvan vahvistamiseksi

  • Ymmärtää syömishäiriöön sairastuneen maailmankuvaa ja kehonkuvaa 

  • Tietää, mitkä tekijät ovat olleet merkityksellisiä syömishäiriöön sairastuneen toipumisessa

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin