Tilauskoulutukset

Teemme mielellämme yhteistyötä työyhteisöiden kanssa ja rakennamme koulutuksia juuri sinun työyhteisösi tarpeisiin. Otathan yhteyttä koulutussuunnittelijoihimme, niin jutellaan ja suunnitellaan yhdessä. Meidän kauttamme voit myös tilata valmiin koulutuksen työyhteisöllesi. Katso alla valmiit, heti tilattavissa olevat koulutukset.

AVEKKI  Koulutus aggression kohtaamiseen, väkivallan ennaltaehkäisemiseen ja hallintaan
TILAA KOULUTUS TYÖYHTEISÖLLESI

AVEKKI toimintatapamalli on kehitetty yhteistyössä lukuisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden kesken ja se on sovellettavissa eri aloille. Aggressio, väkivalta ja työstressi uhkaavat yhä useamman työssä käyvän hyvinvointia: väkivalta voi aiheuttaa vammoja. Lisäksi väkivallan uhka, pelko, ahdistuneisuus ja epätietoisuus heikentävät työhyvinvointia ja työssä viihtymistä.

Tavoitteena AVEKKI koulutuksessa on luoda turvallinen työyhteisö asiakkaille ja työntekijöille. Koulutuksen kantava teema on ammatillinen asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin. AVEKKI toimintatapamalli lisää työn turvallisuutta, työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja asiakkaiden turvallisuudentunnetta.

AVEKKI koulutus on suunnattu väkivallan ennaltaehkäisyä ja hallintaa tarvitseville työyhteisöille, jotka hyötyvät ja tarvitsevat etenkin väkivaltaa ennakoivia menetelmiä.

AVEKKI koulutus antaa perustiedot ja taidot väkivaltaisen henkilön ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen sekä itsensä suojaamiseen. Koulutus lisää ymmärrystä aggressiosta ja aggressiivisen ihmisen kohtaamisesta. Koulutuksessa opit lisää oman itsesi rauhoittamisesta aggressiotilanteessa, väkivallan ja aggression ennakoinnista ja ennaltaehkäisystä. Koulutuksessa opit luokittelemaan erilaisia aggressio- ja väkivaltatilanteita ja AVEKKI toimintatapamallin laatimisen niiden varalle.

Suosittelemme 16 oppitunnin pituista koulutusta, mutta koulutus on mahdollista toteuttaa myös laajempana tai suppeampana. Suppeampi koulutus painottuu aggression ymmärtämiseen, ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Laajempi koulutus soveltuu työympäristöihin, joissa tarvitaan enemmän tietoa ja taitoa asiakkaan fyysiseen hallintaan. Koulutuksen sisältöjen laajuus ja painopisteet räätälöidään tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

MITÄ PINNAN ALLA, KUN RÄJÄHTÄÄ? Aggressiivisuuden tunnistaminen ja syiden ymmärtäminen. Aggressiotilanteessa näkyvissä vain jäävuoren huippu – mitä kaikkea pinnan alla? Aggressiivisuuden luokittelu – työkalu toiminnan suunnittelemiseen aggressiotilanteissa. Ennaltaehkäisy ja ennakoiminen.

LAMAANNUN. TOIMIN. Kun kohtaan aggressiota, mitä minulle tapahtuu? Tietoa ja pohdintaa yhdessä oman tunnetilan hallinnasta, vireystilan vaikutuksesta, provosoitumisesta ja provosoimisesta. Vain rauhallinen ihminen voi rauhoittaa. Ammatillinen toiminta aggressiotilanteessa.

SEIS! LOPETA! Aggressio vaikuttaa mm. kykyyn käsitellä kuultua puhetta. Rauhoittavan sanattoman ja sanallisen vuorovaikutuksen keinoja. Mitä kannattaa sanoa – harjoitellaan! Nollatoleranssi väkivaltaan – arvot, motiivit, asenne! Näkökulmia aggressiivisiin vuorovaikutustilanteisiin. Miten auttaa aggressiivista ihmistä hillitsemään itsensä ja säilyttämään kasvonsa haastavassa tilanteessa?

IRROTTAUTUMINEN, SUOJAUTUMINEN, FYYSINEN HALLINTA Koulutusta etäisyyksistä ja sijoittautumisesta haastavassa kohtaamisessa. Aggressiivisen asiakkaan kivuton ja hoidollinen fyysinen hallinta paikallaan ja kuljettaminen. Fyysisen hallinnan riskit. Fyysisiä harjoitteita pysäyttämiseen, irrottautumisiin erilaisista otteista ja itsensä suojaamiseen.

JÄLKISELVITTELY JA OPPIMINEN JA YHTEISÖLLISYYS Opiksi. Mitä aggressio-, väkivallan uhka- ja väkivaltatilanteen jälkeen? Tilanteen jälkipuinti työpaikalla työntekijöiden, aggressiivisen nuoren ja huoltajien kanssa.

Kouluttaja: Avekki kouluttajana toimii Minna Rimpiläinen. Avekki-kouluttamisen lisäksi Rimpiläinen työskennellyt ADHD- ja Aspergernuorten kanssa sekä henkilökohtaisena avustajana että ryhmän ohjaajana. Hyvinvointia tukevaa taidetyöskentelyä ja luovuustyöskentelyä hän on ohjannut kyläkouluilla, koulujen pienluokissa, sairaalakoulujen ylä- ja alaluokkalaisille sekä mielenterveyskuntoutujille ja ikääntyneille (palvelukoti, muistisairaat). Sairaalakoulun sekä Lapin sairaanhoitopiirin lasten- ja nuortenpsykiatrian yhteishankkeessa vuonna 2020-2021 Rimpiläinen on kehittänyt hyvinvointia tukevan taidetyöskentelyn menetelmää apukeinoksi kriisivaiheessa olevien nuorten ja lasten kuntoutumiseen.

Tilaa koulutus työyhteisöllesi:

  • Koulutuksen kesto 16 oppituntia.
  • Koulutuksessa maksimissaan 16 osallistujaa. Jos työyhteisöstäsi osallistuu enemmän kuin 16 henkilöä, pyydä tarjous Lapin kesäyliopistosta.
  • Minimissään 12 oppitunnin läsnäolosta koulutuksessa on mahdollisuus saada todistus.

Hinta:

Koulutus Rovaniemellä 2000 €+alv
Koulutus Rovaniemen ulkopuolella 2200 €+alv
+ kouluttajan matkat ja tarvittaessa majoitus.

Koulutus toteutetaan kahtena kokonaisena päivänä, jos koulutus kauempana Rovaniemeltä. Lisäksi veloitamme todistus 10 €/osallistuja. Tilaaja vastaa myös koulutustiloista. Fyysiset harjoitteet tarvitsevat tilaa liikkua sekä jumppapatjat. Kouluttaja tarvitsee käyttöönsä myös projektorin, fläppitaulun ja tussit .

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi, p. 0400 792 396

 

AVEKKI Aggressiivisen lapsen kohtaaminen
TILAA KOULUTUS TYÖYHTEISÖLLESI

AVEKKI on koulutus ja toimintatapamalli väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Toimintatapamalli on kehitetty yhteistyössä lukuisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden kesken, ja se on sovellettavissa eri aloille. AVEKKI Aggressiivisen lapsen kohtaaminen –koulutuksen keskiössä ovat lapsi ja kasvatuksen ammattilainen.  Koulutuksen kantavana teema on lapsen ja lapsen vanhempien aggression ammatillinen kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen ja käyttöönotto haastavissa tilanteissa.

Aggressiivinen, haastava ja väkivaltainen käyttäytyminen ovat lisääntyneet jo pienillä lapsilla kohdistuen päiväkotiarjessa sekä toisiin lapsiin että työntekijöihin. Aggressiivisten tilanteiden kohtaaminen lisää työstressiä ja heikentävät työhyvinvointia. Yhä useammin kaivataan tietoa ja kokemusta siitä, miten näissä tilanteissa tulee toimia ja miten haastavasti käyttäytyvää lasta voidaan auttaa, rauhoittaa ja hallita.

AVEKKI-toimintatapamalli lisää työn turvallisuutta, työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja lasten ja heidän perheiden turvallisuudentunnetta.

Tavoite: Aggression ja väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta. Luoda turvallinen arki lapsille ja työntekijöille.

Kenelle: Lasten kasvattajat, jotka työssä tai kotona kohtaavat lasten haastavaa käyttäytymistä, aggressiota tai väkivaltaa. Työyhteisöt, jotka hyötyvät ja tarvitsevat etenkin väkivaltaa ja aggressiota ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä menetelmiä.

Toteutustapa: AVEKKI-koulutus antaa perustiedot ja taidot väkivaltaisen henkilön ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen sekä itsensä suojaamiseen. Koulutuksen kesto 16 oppituntia. AVEKKI Aggressiivisen lapsen kohtaaminen –koulutuksessa painotus on lapsessa ja hänen aggression kohtaamisessa. Koulutus sisältää sekä teoriaa että fyysisiä harjoitteita. Koulutuksessa maksimissaan 16 kouluttautujaa

Kouluttaja: Avekki kouluttajana toimii Minna Rimpiläinen. Avekki-kouluttamisen lisäksi Rimpiläinen työskennellyt ADHD- ja Aspergernuorten kanssa sekä henkilökohtaisena avustajana että ryhmän ohjaajana. Hyvinvointia tukevaa taidetyöskentelyä ja luovuustyöskentelyä hän on ohjannut kyläkouluilla, koulujen pienluokissa, sairaalakoulujen ylä- ja alaluokkalaisille sekä mielenterveyskuntoutujille ja ikääntyneille (palvelukoti, muistisairaat). Sairaalakoulun sekä Lapin sairaanhoitopiirin lasten- ja nuortenpsykiatrian yhteishankkeessa vuonna 2020-2021 Rimpiläinen on kehittänyt hyvinvointia tukevan taidetyöskentelyn menetelmää apukeinoksi kriisivaiheessa olevien nuorten ja lasten kuntoutumiseen.

Tilaa koulutus työyhteisöllesi:

  • Koulutuksen kesto 16 oppituntia.
  • Koulutuksessa maksimissaan 16 osallistujaa. Jos työyhteisöstäsi osallistuu enemmän kuin 16 henkilöä, pyydä tarjous Lapin kesäyliopistosta.
  • Minimissään 12 oppitunnin läsnäolosta koulutuksessa on mahdollisuus saada todistus.

Hinta:

Koulutus Rovaniemellä 2000 €+alv
Koulutus Rovaniemen ulkopuolella 2200 €+alv
+ kouluttajan matkat ja tarvittaessa majoitus.

Koulutus toteutetaan kahtena kokonaisena päivänä, jos koulutus kauempana Rovaniemeltä. Lisäksi veloitamme todistus 10 €/osallistuja.
Tilaaja vastaa myös koulutustiloista. Fyysiset harjoitteet tarvitsevat tilaa liikkua sekä jumppapatjat. Kouluttaja tarvitsee käyttöönsä myös projektorin, fläppitaulun ja tussit.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi, p. 0400 792 396