Seksologian jatko-opinnot 35 op 2024-2026

14.8.2024-maaliskuu 2026 Lähiopetus

Ammatillinen täydennyskoulutusSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Tavoitteena ovat seksuaaliterapeutin ammatilliset valmiudet. Opinnot suoritettuaan opiskelija voi toimia seksuaaliterapeuttina. Ryhmätyön ohjaus (75 t) on yksi kriteeri auktorisoinnin saamiseen, ja tämä osuus sisältyy koulutuksen hintaan. Henkilöllä, joka on suorittanut Seksologian jatko-opinnot, on vähintään opistotason perustutkinnon omaava ja, joka on ollut vähintään 2 vuotta Suomen Seksologisen Seuran jäsen, on mahdollisuus hakea diplomia, Specialist in Sexological Counselling (NACS:n auktorisointi).

Ajankohta

14.8.2024 - 31.3.2026

Kesto

26 koulutuspäivää, päivittäinen aikataulu tarkentuu opintojen alkaessa

Kenelle sopii

Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset, joilla on seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojan koulutus (30 op) suoritettuna.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto

Ilmoittautuminen

31.1 - 16.6.2024

Osallistumismaksu

5600 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Koulutus laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen toteutumisen varmistuttua. Maksu sisältää sähköisen koulutusmateriaalin.Opiskelija kustantaa itse tarvittavan yksilöterapian ja mahdollisen haluamansa yksilötyönohjauksen. Lisäksi opiskelija maksaa itse mahdolliset osallistumiset ja matkakulut valtakunnallisille opintopäiville ja konferensseihin.
Seksologian jatko-opinnot 35 op 2024-2026

Koulutuksen kuvaus

Seksologian jatko-opinnot -koulutuksen rakenne:

Seksologian jatko-opintojen lähijaksot toteutetaan Rovaniemellä. Osa opinnoista, lähinnä ulkopuolisten asiantuntija luennoitsijoiden luennot, voidaan toteuttaa etäyhteydellä.  

Aikataulu:

Vuosi 2024: 

14 -16.8.2024
26 – 27.9.2024
28-29.11.2024 

Vuosi 2025:

15 -17.1.2025
20 -21.3.2025
14 -16.5.2025 (Miekojärvi)
14 -15.8.2025
9-10.10.2025
11 -12.12.2025 

Vuosi 2026:

Tammikuu 2 pv
Maaliskuu 3 pv 
 

Opiskelija tekee kliinisen työn (100 t) itsenäisesti saaden siihen ryhmätyönohjauksen koulutusryhmässä. Ryhmätyönohjaus (75 t) on yksi kriteeri auktorisoinnin saamiseen, ja tämä osuus sisältyy koulutuksen hintaan.
 

Kouluttajat: 
Pääkouluttajina toimivat Irma Tuisku ja Kati Puhakka.

Irma Tuisku KM, SHO, psyko-, pari- ja ryhmäpsykoterapeutti, perheterapeutti, Kliininen seksologi (vet) (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), työnohjaaja (RR), toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (MI), skeematerapia opinnot, syventävät tunnekeskeisen pariterapian opinnot

Kati Puhakka YTM Sosiaalityö, psykoterapeutti KKT, ammatillinen opettaja, LH mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalineuvoja (SSS)

Lisäksi alan asiantuntijoita luento-opettajina alan asiantuntijat 
 

  Yhteensä 26 opetuspäivää

  Työnohjaukset 1 x / kk tai koulutuspäivien yhteydessä 

  Koulutus toteutetaan 13-20 opiskelijan ryhmälle


  Seksologian jatko-opinnot -koulutukseen hakeutuminen:

  Ilmoittaudu tällä sivulla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta.
  Ilmoittautuessasi sinun tulee liittää mukaan kopio 
  -tutkintotodistuksestasi
  -seksuaalineuvojan todistuksesta
  SEKÄ vapaamuotoinen hakemus, katso ohje alla:

  Nimea hakemus: Vapaamuotoinen hakemus Seksologian jatko-opinnot 24-26, oma nimi
  Kerro vapaamotoisesti hakemuksessasi:
  -omat yhteystietosi
  -koulutustaustasi
  -työkokemuksesi 
  -mahdollinen nykyinen työyhteisösi 
  -miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
  -miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
  - kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintoihin

  Opiskelijoiden valinta tapahtuu hakemuksen ja mahdollisen tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella. Valintoja tehdään ilmoittautumisaikana sitä mukaa, kun saamme hakemuksia. Valituille ilmoitamme valintapäätöksen jälkeen.

  Huom! jos sinulla on seksuaalineuvojan tai seksologian perusopinnot kesken mutta saat ne loppuun ennen näiden opintojen alkamista, voit liittää selonteon asiasta liitetiedostona siihen kenttään, johon sinun on liitettävä todistus näistä opinnoista. Kouluttajat voivat harkinnan mukaan arvioida, hyväksytäänkö sinut mukaan ryhmään tässä vaihessa.

  Todistus tulee käydä päivittämässä omiin tietoihin ennen ilmoittautumisajan päättymistä 16.6.2024 Muokkaa tietojasi -linkin kautta, jonka saat vahvistussähköpostissa ilmoittautumisesi jälkeen.


   Koulutuksen sisältö

   Seksologian jatko-opinnot -koulutuksen sisältö:

   Opiskeluun orientoituminen 0,5 op   

   • Lähiopetus ryhmäopetuksena
   • Itsenäinen opiskelu (oman opiskelun suunnittelu) 

   Ammattietiikka1 op 

   • Lähiopetus   
   • Suoritus: Kirjallisuus ja tehtävä

   Kehityspsykologinen viitekehys 2 op  

   • Lähiopetus
   • Teemapäivä, jossa on tehtävien pohdintaa.     
   • Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus 

   Seksuaaliterapia ja terapeuttiset lähestymistavat 7 op  

   • Lähiopetus
   • Suoritus: Opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen. 
   • Suoritus: Opiskelija laatii kaksi terapiakertomusta valitsemistaan asiakkaista, teoreettisia viitekehyksiä hyödyksi käyttäen. Asiakkaana voi olla yksilö, pariskunta, perhe tai ryhmä.

   Kliininen työskentely 6 op     

   • Suoritus: Opiskelijan tekemä kliininen työskentely 140 t, joka koostuu:
   • Yksilö- ja pari- ja ryhmäterapia työskentely 100 t, josta voi olla 15 t nettineuvontaa.
   • Konsultaatiot ja koulutukselliset luennot 20 t
   • Valtakunnalliset opintopäivät 20 t (opiskelija kustantaa itse)

   Seksuaalilääketiede 1,5 op 

   • Lähiopetus
   • Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus

   Kriminalisoitu seksuaalisuus 1,5 op  

   • Luennot 
   • Suoritus: Osallistuminen  ja reflektiopäiväkirja

   Tutkimustyö 7 op 

   • Lähiopetus
   • Itsenäinen työskentely
   • Suoritus: Opinnäytetyö, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty

   Työnohjaus 3 op   

   • Ryhmätyönohjaus 75 t koulutuksen aikana/opiskelija 

   Oma terapia 2,5 op, koostuu kahdesta osasta

   • 30 t yksilöterapiaa, jonka opiskelija hankkii ja kustantaa itse  
   • 3 päivän intensiivikurssi (Miekojärvi)

   Kirjallisuus 3 op 

   • 4000 sivua, opiskelija tekee itse luettelon lukemastaan seksologisesta kirjallisuudesta. 

   Ilmoittaudu

   Ilmoittaudu
   Paikkoja vapaana

   Lisätietoja

   Päivi Hinno koulutussuunnittelija
   paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 0400 792 396

   Tutustu myös näihin