Työlainsäädäntöä muutetaan hallitusohjelman mukaisesti, webinaari

5.6.2024 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Mitä henkilöstöhallinnon ja työnantajien tulee tietää tulevista työlainsäädännön muutoksista? Mitä muutoksia hallitusohjelmaan on kirjattu ja mitkä lainsäädäntökohdat uudistuvat ja miten?

Ajankohta

5.6.2024

Kesto

09.00-12.00

Kenelle sopii

Työnantajien edustajat, henkilöstöhallinnossa, työsuojelussa ja luottamustehtävissä toimivat.

Paikka

Linkki osallistumiseen lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen

27.3 - 26.5.2024

Osallistumismaksu

199€
Työlainsäädäntöä muutetaan hallitusohjelman mukaisesti, webinaari

Koulutuksen kuvaus

Koulutus järjestetään yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.

Hallituksen tahtotilana on toteuttaa laaja kokonaisuus uudistuksia, joilla on toteutuessaan merkittäviäkin vaikutuksia suomalaiseen työelämään. Hallitusohjelma sisältää oman osionsa laajasta työelämäuudistuksesta, jonka taustalla on ennen kaikkea se, että työpaikkojen määrän kasvu ja työllisyyden vahvistuminen nähdään välttämättöminä, jotta julkisen talouden kestävyys paranee. Osa uudistuksista liittyy sosiaaliturvaan, työnteon kannustimiin ja työvoimapalveluihin, osa kansainvälisiin rekrytointeihin ja osa puolestaan työllistämisen ja paikallisen sopimisen helpottamiseen sekä työehtosopimuksiin ja työrauhalainsäädäntöön.

Kouluttaja Työoikeuden emeritusprofessori, OTT Seppo Koskinen 


Koulutuksen sisältö

  • Hallitusohjelma
  • Työrauhalainsäädännön uudistaminen
  • Paikallisen sopimisen uudistaminen
  • Uudistukset työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin
  • Sairausajan palkka, irtisanomissuoja, lomautusilmoitus,
  • Takaisinottovelvollisuus
  • Yhteistoimintalain soveltamisalan supistaminen ja neuvotteluajan lyhentäminen
  • Työttömyysturvauudistukset
  • Muut uudistukset
  • Vanhempainraha, aikuiskoulutustuki, vuorotteluvapaa

 

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättynyt

Lisätietoja

Juho Mutka koulutussuunnittelija
juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. 040 502 5679

Tutustu myös näihin