Suun terveydenhuollon henkilöstön kesäluentopäivät 2024 Rovaniemi

29.-30.8.2024

Ammatillinen täydennyskoulutusSosiaali- ja terveysala
Tule rakentamaan tulevaisuuden terveempää hymyä ja vahvempaa potilaslähtöistä hoitoa! Yhdessä voimme saavuttaa enemmän ja vaikuttaa positiivisesti suun terveydenhuollon tulevaisuuteen.

Ajankohta

29 - 30.8.2024

Kenelle sopii

Hammaslääkärit, hammashoitajat, suuhygienistit ja välinehuoltajat

Paikka

Jokiväylä 11 96300 Rovaniemi, Lapin ammattikorkeakoulu

Ilmoittautuminen

4.1 - 22.8.2024

Osallistumismaksu

1 päivä 200€ ja 2 päivää 300€
Suun terveydenhuollon henkilöstön kesäluentopäivät 2024 Rovaniemi

Koulutuksen kuvaus

Sekä torstai että perjantai luentopäivät jakaantuvat kolmeen puolentoista tunnin luentorupeamaan. Osa luennoista on yhteisluentoja. Molempien ryhmien luentosalit ovat vierekkäin. Luentopäiville voi osallistua myös etäyhteydellä. Koulutuspäiviin osallistuu myös näytteilleasettajia.

08.15–8.45 Ilmoittautuminen, näyttelyyn tutustuminen
8.45–9.00 Koulutuspäivän avaus Denstal koulutus
9.00-10.30 Luento
10.30–11.15 Näyttely ja tauko
11.15–12.45 Luento
12.45-13.45 Lounas
13.45-15.45 Luento

Iltapäivän kahvitauko pidetään luennon välissä

Tapahtumassa mukana näytteilleasettajina:

  

      

        

Haluatko tulla näytteilleasettajaksi tapahtumaan? Ota yhteys juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi


  Koulutuksen sisältö

  Osallistuja voi vapaasti valita, mille luennolle osallistuu torstaina. Perjantain luennot ovat yhteisiä.


  Torstai 29.8.

  OHJELMA I

  1. Suun terveydenhuollon hygieniakoulutus: Käytännöt ja toimintamallit 
  TM, shg, sairaalahygieniahoitaja Nina Parikka

  Luenolla käsittellään laajasti hygieniakäytäntöjä suun terveydenhuollon kontekstissa, aloittaen perusteista kuten käsien desinfiointi ja edetään maskien, myssyjen ja visiirien käyttöön. Lisäksi tarkastellaan oikeita tapoja käyttää suojavälineitä ja annetaan ohjeita niiden asianmukaiseen käyttöön, jotta voidaan minimoida infektioiden leviämistä ja potilasturvallisuuden varmistamista.

  Nina on toiminut yli 30 vuotta suunhoidon erilaisissa rooleissa, kuten hammashoitajana, välinehuoltajana, suuhygienistinä, hoitotoimenjohtajana, toiminnan johtajana ja opettajana. Hän työskentelee Lapin koulutuskeskus Redun välinehuollon- ja hammashoitajien opettajana.

  2. Lääkehoito / hammashoitajat /suuhygienistit 
  FaT, sairaala-apteekkari, LKHA -erityispätevyys, Jouni Ahonen

  Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet: Verenvuotokomplikaatiot ovat merkittävimpiä lääkkeiden aiheuttamia haittoja terveydenhuollossa. Luennolla käydään läpi tyypillisimmät verenvuotoriskiä lisäävät valmisteet, yhteisvaikutukset ja vastalääkkeet.

  Immunosuppressiiviset lääkkeet hammaslääkärin vastaanotolla: Immuunipuolustusta heikentävien lääkkeiden käyttö on yleistynyt autoimmuunisairauksien ja elinsiirtojen lisääntyessä. Luennolla tarkastellaan immunosuppressiivisia lääkkeitä hammaslääketieteen näkökulmasta. 

  Onnistunut lääkehoito on tärkeä sairauksien ehkäisiä, sairauksien parantaja ja elämänlaadun parantaja. Epäonnistunut lääkehoito on taas merkittävä toimintakyvyn ja elämänlaadun heikentäjä sekä kuolleisuuden lisääjä. Hammashoidon asiantuntijat kohtaavat työssään runsaasti monilääkittyjä potilaita. Usein huoli on kova miten potilaan omat lääkkeet sopivat yhteen hammashoidossa tarvittavien valmisteiden kanssa. Koulutuspäivän luennoilla tarkastellaan ajankohtaisia lääkityshaasteita käytännönläheisesti.

  3. Hampaiden erosiivinen kuluminen; havainnointi, esiintyvyys ja taustatekijät 
  EHL, HLT, Alueylihammaslääkäri, YTHS, Viivi Alaraudanjoki

  Eroosio yleistyy etenkin nuorten keskuudessa. Suomessa ennaltaehkäisevää hoitoa tarvitsisi tutkimusten perusteella jopa puolet nuorista. Luennolla käydään läpi eroosion havainnointia ja diagnostiikkaa sekä BEWE-indeksiä. Lisäksi pureudutaan taustatekijöihin ja eroosion hoitoon etenkin ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

  OHJELMA II

  1. Lääkehoito / hammaslääkärit
  FaT, sairaala-apteekkari, LKHA -erityispätevyys  Jouni Ahonen

  Potilaan kotilääkityksen selvittäminen: Potilaiden kotilääkityksen epäselvyydet on terveydenhuoltomme suurin haaste. Luennolla tarkastellaan strukturoitua mallia kotilääkityksen selvittämisessä. 

  Suun kuivumista aiheuttavat lääkkeet: Hyvinvoiva suu on portti teveyteen. Kuiva suu sen sijaan altistaa potilaan vakaville haitoille. Lääkkeet ovat merkittävä syy suun kuivumiselle. Luennolla tarkastellaan tärkeimmät suuta kuivattavat valmisteet ja niiden vaihtoehdot. 

  2. Säteilysuojelu suun terveydenhuollossa 
  Sairaalafyysikko, FT, Jari Rautiainen

  Luennolla käsitellään säteilyn käytön ja säteilysuojelun periaatteita sekä säteilytoimintaa koskevan lainsäädännön vaatimuksia suun terveydenhuollossa. Lisäksi käydään läpi laitetekniikkaa, laadunvarmistusta, säteilysuojaimien käyttöä ja säteilyannoksia.

   3. RGT 
   EHL, Anne-Maria Kärki

  PTG -kuvantamisen perusdiagnostiikka. Mitä kuvassa näkyy, mikä on normaalia ja mistä on syytä huolestua?

  Mitä tarkoittaa Palko- ja Käypähoito -suositukset, mitkä suositukset meitä ohjaavat joka päiväisessä työssä ja milloin kuvantaminen on oikeutettua ja millä modaliteetilla?

  Anne-Maria on tehnyt pitkän uran kliinikkona yksityishammaslääkärinä. Nyttemmin hän on kouluttautunut hammaslääketieteen diagnostiikan erikoishammaslääkäriksi, suuradiologiksi. Hän työskentelee Oulun yliopistosairaalassa ja opettaa myös yliopisto-opettajana hammaslääketieteen opiskelijoita. Työnkuvaan kuuluu myös lausuntojen kirjoittaminen YTHS:lle ja yksityishammaslääkäreille.
   

  Perjantai 30.8.

  1. Potilas suun terveyden ja yleislääketieteen välimaastossa 
  Ylilääkäri ja yleislääketieteen erikoislääkäri, Teemu Taulavuori

  Teemu työskentelee Muoniossa yleislääketieteen erikoislääkärinä ja kouluttajalääkärinä. Hän tekee myös asiantuntijalääkärin töitä KELA:lle. Teemu kertoo kohtaavansa usein työssään potilaita, joiden kohdalla mietityttää, olisiko oikea osoite hammaslääkärin vastaanotto? Vastaavasti on potilaita, jotka tulevat hammaslääkäriltä vastaanotolle. Yhteisiä aiheita siis on, ja osa niistä asioista on melko haastavia.  Luento käsittelee tätä rajapintaa ja näitä kliinisiä haasteita.

  2. Limakalvosairauksien normaalivariaatiot
  EHL, Heidi Harinen

  I Yleisimmät suun limakalvomuutokset
  Käydään läpi tyypillisimpiä suussa nähtäviä limakalvomuutoksia, myös normaalianatomian variaatioita. Suuhun voi tulla haavaumia useista eri syistä.
  II Haava suussa
  Käydään läpi suun kivuliaita, haavaisia muutoksia ja niiden diagnostiikkaa.

  Heidi on suupatologian erikoishammaslääkäri ja työskentelee Oulun yliopistosairaalassa.  Käytännössä hän diagnosoin ja hoitaa suun limakalvosairauksia.

  3. Hyvä kunto, parempi mieli 
  Lapin Urheiluakatemian päällikkö, Reijo Jylhä

  Vai onko se näin? Nykytyön haasteet, jaksaminen ja hyvinvointi, ovat asettaneet uudenlaisia vaatimuksia arjen hallinalle. Länsimaisen lääketieteen haasteisiin liittyy myös kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vastuullisuuskysymykset ja mihin suuntaan asiat ovat menossa ja voiko asioille ennakoivasti jotain tehdä. Tätä pohdimme perjantain iltapäivän päätteeksi.


  Info ja tiedustelut 

  Juho Mutka, koulutussuunnittelija
  Lapin kesäyliopisto
  +358 40 502 5679, juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi

  Elina Torkkel, toimitusjohtaja
  Denstal Oy
  +358 40 566 1656, elina.torkkel@denstal.fi 

      Pohjois-Suomen Hammaslääkäriseura

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana

  Lisätietoja

  Juho Mutka
  juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. +358 40 502 5679

  Tutustu myös näihin