Integratiivinen lyhytterapeutti 40 op (sisältäen ratkaisukeskeiset ja kognitiiviset terapiamenetelmät)

16.9.2024-16.4.2026 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysala
Kaipaatko uusia ammatillisia työkaluja erilaisten mielenterveyden haasteiden kohtaamiseen? Päivitä ammattitaitoasi Lapin kesäyliopiston koulutuksessa ja hanki itsellesi työelämässä erittäin arvostettu lyhytterapeutin pätevyys. Koulutuksen voi suorittaa kokonaan etäyhteyksin.

Ajankohta

16.9.2024 - 16.4.2026

Kesto

15+5 koulutuspäivää

Kenelle sopii

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan ja työssäjaksamistaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä sekä kognitiivisella työotteella. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää myös psykoterapeuttisten valmiuksien (30 op) aiempaa suorittamista taikka siihen verrattavia opintokokonaisuuksia, joissa on mainittu, että ne vastaavat psykoterapeuttisia valmiuksia 30 opintopisteen osalta. 

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto, linkki etänä osallistuville lähetetään ennen koulutusta

Ilmoittautuminen

25.1 - 1.9.2024

Osallistumismaksu

2700 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Maksu sisältää opetuksen ja materiaalin. Osallistumismaksu laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.
Integratiivinen lyhytterapeutti 40 op (sisältäen ratkaisukeskeiset ja kognitiiviset terapiamenetelmät)

Koulutuksen kuvaus

Olemme perustaneet toisen ryhmän syksylle 2024. Tutustu tästä.

Koulutuksen voi halutessaan suorittaa täysin etäyhteyksin. Osa opetuksesta voidaan järjestää myös hybridimallilla eli niin, että kouluttaja ja osa opiskelijoista kokoontuu Rovaniemellä Santasport Lapin Urheiluopistolle lähiopetukseen. Kokoontumistavoista sovitaan koulutuksen aloituksen yhteydessä.

Koulutuksen aikana opit soveltamaan integratiivisen eli ratkaisukeskeisen sekä kognitiivisenterapiatyön menetelmiä osana työtäsi sekä tukemaan asiakkaasi myönteistä mielenterveyttä, kasvua ja kehitystä. Mielenterveyden ongelmat ovat tällä hetkellä yksi yhteiskuntamme suurimmista haasteista, ja tarve osaaville lyhytterapeuteille on suurempi kuin koskaan.

Koulutuksemme tarjoaa sinulle tehokkaita työmenetelmiä toipumislähtöiseen ja lyhytterapeuttiseen työskentelyyn eri ikäryhmien kanssa. Erityisasiantuntijoiden ohjauksessa hankit konkreettista osaamista lasten, nuorten ja aikuisten auttamiseen ja tukemiseen mielenterveysasioissa. Koulutuksen keskiössä on ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen filosofia yhdistettynä narratiiviseen ja dialogiseen malliin, jonka avulla voit aikaansaada myönteisiä muutoksia psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla sekä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen suoritettuasi voit käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike. Lisäksi saat Insentio Solutions® lyhytterapeuttipätevyyden. Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan oman työn ohessa. 

Aika ja paikka

Koulutuspäivinä opetusta on klo 9–16 seuraavasti:

16.9.2024

18.10.2024

18.11.2024

20.1.2025 pienryhmätyönohjaus

24.2.2025

24.3.2025

29.4.2025 pienryhmätyönohjaus

21.5.2025

25.8.2025

26.8.2025 pienryhmätyönohjaus

22.9.2025

23.9.2025 pienryhmätyönohjaus

3.11.2025

4.11.2025 pienryhmätyönohjaus

10.12.2025

15.1.2026

18.2.2026

19.3.2026

15.-16.4.2026

Pienryhmätyönohjaukseksi merkittyinä päivinä opiskelijalla on 2 x 45 min työnohjausta pienryhmänsä mukana. Pienryhmien päivittäinen aikataulu määräytyy opintojen aloituksen jälkeen. Tavoitteena on, että pienryhmän kokoontuminen on aina samaan kellonaikaan työnohjauspäivinä.

Koulutuksen tavoitteet 

Koulutus antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä sekä arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on kehittää käytännön työtapoja omassa työkontekstissa ja integroida niitä yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin. Lisäksi koulutus vahvistaa työssä jaksamista ja tukee tavoitteellista ja ammatillista toimintaa. 

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

• tietää, mitä ovat psykoterapeuttinen ja lyhytterapeuttinen työskentely, niiden prosessit sekä osaa soveltaa niitä myös käytäntöön.

• ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin

• ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet

• osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia toimintatapoja ja työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

• osaa hyödyntää ratkaisukeskeistä ja kognitiivista viitekehystä, jossa painottuvat yksilön omat voimavarat, toivo, merkityksellisyys, osallisuus ja myönteisyys

• osaa analysoida ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaista lyhytterapeuttista työskentelyä

• osaa hyödyntää lyhytterapeuttisen terapiaprosessin rakennetta

• osaa ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä sekä arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa. 


Koulutuksen suoritustapa:

Koulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä ja se toteutetaan hybridikoulutuksena. Koulutukseen sisältyy opetusta 15 päivää, pienryhmätyönohjausta 5 x 2 tuntia viitenä erillisenä työnohjauspäivänä, dokumentoitavaa asiakastyöharjoittelua 100 tuntia, vertaisryhmätyöskentelyä 20 tuntia, yksilötyöskentelyä, paritutorointia, kirjallista oheislukemistoa sekä niihin liittyvät reflektiot.

Lisäksi koulutuksessa tehdään annettuja välitehtäviä, kirjallinen lopputyö sekä omaa kasvua ja kehittymistä tutkiva itsereflektio. Opiskelija hankkii itse omat asiakkaansa esimerkiksi oman työnsä kautta. Asiakastyöstä tehdään videodokumentointi vähintään kahden eri asiakkaan kanssa. Lisäksi asiakastyöstä tehdään kirjalliset analysoinnit ja litteroinnit annettujen ohjeiden mukaisesti. Koulutus edellyttää itseohjautuvuutta ja aikuisopiskeluvalmiuksia. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Koulutuksessa on olennaista prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää sataprosenttista läsnäoloa. 

• Koulutuspäiviä 15 kpl

• Pienryhmätyönohjausta 5 x 2 h (viitenä päivänä 2 x 45 min)

• Vertaisryhmätapaamiset 20 h

• Asiakastyö (100 tuntia) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi

• Välityöskentely ja tehtävät

• Kirjareferaatit (5 kirjaa)

• Muu oheislukemisto (mielenterveyslainsäädäntö) 

• Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)

• Oman ammatillisen kasvun reflektio

• Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus

• Syventävä kirjallisuus
 

Koulutuksen rakentuminen moduuleittain:

• Johdanto terapeuttiseen työhön ja ratkaisukeskeiseen sekä kognitiiviseen työotteeseen 20 op

• Mielenterveyden erilaiset ongelmat ja ratkaisukeskeinen sekä kognitiivinen hoito 10 op

• Lyhytterapian erilaiset sovellukset terapeuttisessa työskentelyssä 10 op


Kouluttajat: 

Vastuukouluttaja Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti ( Valvira, Kela) psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja

Vierailevat kouluttajat:

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Petri Kylmänen (sairaanhoitaja YAMK)

Erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Milka Kosonen 

Seksuaaliterapeutti Johanna Luomala

Perheterapeutti, Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, lyhytterapeutti, työnohjaaja (STOry) Mika Haataja

Pienryhmätyönohjauksesta vastaavat Sarianna Virpikari ja Mika Haataja. Mika Haataja on pitkän linjan perheterapeutti ja hänellä on kokemusta erityisesti nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelemisestä. Mika on nuorisopsykiatrian asiantuntija ja työskentelee myös työnohjaajana sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan työyhteisöissä. 

Koulutukseen hakeutuminen: 

Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuessasi sinun tulee liittää mukaan
-perustutkinnon todistus 
-vapaamuotoinen hakemus
SEKÄ
- todistus suoritetuista Psykoterapeuttiset valmiudet (tai niitä vastaavista) -opinnoista. 

Otsikoi hakemus ”Vapaamuotoinen hakemus Integratiivinen lyhytterapeutti + oma nimi”

Kerro hakemuksessasi:

-omat yhteystietosi

-koulutustaustasi

-työkokemuksesi

-mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi

-miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessa?

- miten aiot hankkia harjoitusasiakkaat koulutusta varten?

- kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintoihin

- mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?

Opiskelijoiden valinta tapahtuu vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään sekä aiempaan pohjakoulutukseen, mahdollisuuteen itsenäiseen asiakashankintaan, valmiuteen itseohjautuvaan ja vastuulliseen opiskeluun sekä sisäiseen motivaatioon työskennellä lyhytterapeuttina.


  Koulutuksen sisältö

  Koulutuksen sisältö

  • Koulutuksessa opitaan hyödyntämään myönteisiä muutoksia tukevia työtapoja eri-ikäisten asiakkaiden kanssa. Keskiössä ovat ratkaisukeskeinen sekä kognitiivinen taustafilosofia sekä voimavarakeskeiset ja dialogiset työmenetelmät.

  • Psykoterapia ja lyhytterapia työmenetelmänä

  • Näyttöön perustuva psykoterapia ja psykoterapian tuloksellisuus

  • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä

  • Psykiatrisen hoidon diagnostiikka

  • Ratkaisukeskeisyys ja taustafilosofia sekä työotteen perusteet

  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttinen prosessi

  • Ratkaisukeskeisen työtavan mallit ja menetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä

  • Kognitiivinen taustafilosofia ja viitekehys sekä työotteen perusteet

  • Kognitiivinen lyhytterapeuttinen prosessi

  • Kognitiivisen työtavan mallit ja menetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
   

  Keskeisimmät mielenterveyden ongelmat ratkaisukeskeisessä sekä kognitiivisessa lyhytte-rapeuttisessa työskentelyssä ja hoito:

  • Ahdistuneisuus

  • Masennus

  • Traumat, kriisit

  • Pakko-oireet, pelot sekä paniikkihäiriö

  • Syömishäiriöt

  • Päihdeongelmat

  • Neuropsykiatriset ongelmat

  • Työskentely eri-ikäisten ja perheiden kanssa

  • Pariterapia ja seksuaalisuus sekä sukupuolisuuden moninaisuus

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana 1 / 20

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin