Ositus ja omaisuuden erottelu - Varallisuuden jaosta avio- ja avoliiton päätyttyä

16.5.2024 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Avioliiton päättyessä puolisoiden varallisuusjärjestelmä puretaan osituksessa, tai jos avio-oikeus puuttuu, omaisuuden erottelussa. Ositusnormiston perusrakenne on säilynyt ennallaan koko lain voimassaoloajan, mutta matkan varrella järjestelmää on täydennetty lesken tasinkoprivilegisäännöksellä ja mahdollisuudella sovitella ositusta

Ajankohta

16.5.2024

Kesto

09.00-15.00

Kenelle sopii

Koulutus on tarkoitettu parisuhdevarallisuuteen liittyviä kysymyksiä työssään käsitteleville lakimiehille kuten asianajajille, oikeusavustajille, pankkien varainhoitohenkilöstölle ja edunvalvonta-asioissa toimiville

Paikka

Linkki osallistumiseen lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen

24.3 - 16.5.2024

Osallistumismaksu

230€
Ositus ja omaisuuden erottelu - Varallisuuden jaosta avio- ja avoliiton päätyttyä

Koulutuksen kuvaus

Avioliiton päättyessä puolisoiden varallisuusjärjestelmä puretaan osituksessa, tai jos avio-oikeus puuttuu, omaisuuden erottelussa. Ositusnormiston perusrakenne on säilynyt ennallaan koko lain voimassaoloajan, mutta matkan varrella järjestelmää on täydennetty lesken tasinkoprivilegisäännöksellä ja mahdollisuudella sovitella ositusta.

Omaisuuden erotteluksi kutsutaan myös vuonna 2011 voimaan tulleen, avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain mukaista toimitusta. Kyseinen laki ei kuitenkaan sisällä erityistä varallisuusjärjestelmää, vaan avopuolisoiden omaisuuden erottelussa mahdollisesti suoritettava hyvitys on perusteettoman edun palautusta muistuttava saanto. 
Parisuhteen purkautumiseen liittyvät varallisuuskysymykset ovat nykyään huomattavasti monimuotoisempia kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Yleisen varallisuustason kohoaminen ja muuttuneet taloudelliset toimintamallit näkyvät monin tavoin: kun kotitaloudessa on erilaista omaisuutta mutta myös velkaa, intressit ovat kasvaneet ja tulkinnanvaraisten kysymysten ja riitojen mahdollisuus osituksissa ja erotteluissa lisääntynyt. Vuoden 2011 avoliittolaki on sekin saanut tulkintojaan oikeuskäytännössä. 

Kouluttaja Eva Gottberg, OTT, dosentti (TY)


Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa tarkastellaan erilaisia ositus- ja erottelutilanteita nykypäivän näkökulmasta sekä etsitään keinoja ongelmien ratkaisemiseen ja niiden ennalta ehkäisemiseen. Koulutus on tarkoitettu parisuhdevarallisuuteen liittyviä kysymyksiä työssään käsitteleville lakimiehille kuten asianajajille, oikeusavustajille, pankkien varainhoitohenkilöstölle ja edunvalvonta-asioissa toimiville.

  • Ositusperusteen syntymisestä ositukseen – välitilan normikehys
  • Osituksen piiriin kuuluva omaisuus ja sen selvittäminen
  • Velat, velkavastuu, velkojen siirrot, ylivelkaisuus
  • Hävitetty omaisuus, vastikkeet, restituutioperiaate
  • Tasinko ja tasinkoprivilegi; sovittelutilanteet 
  • Osapuolten ennakkosopimukset eron varalta
  • Erottelu avoliitossa

 

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättynyt

Lisätietoja

Juho Mutka koulutussuunnittelija
juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. 040 502 5679

Tutustu myös näihin