Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op (OY)

2022-2023 Verkko-opinnot. Yksittäisiä opintojaksoja

Avoin korkeakouluopetusVerkkokoulutuksetTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Tämä opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Voit ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille, joille määritelty ilmoittautumisaikansa. Opinnot toimivat hyvin myös ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Ajankohta

3.5 - 14.6.2023

Kesto

Päivittäinen aikataulu ilmoittautuneille Moodlessa.

Kenelle sopii

Tuotantotalouden opinnoista kiinnostuneille

Paikka

Etäopetus

Ilmoittautuminen

13.3 - 25.4.2023

Osallistumismaksu

Opintokokonaisuus 375 €, yksittäiset opintojaksot 75 €
Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op (OY)

Koulutuksen kuvaus

Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Kirjallisuudessa englannin kielinen termi on Operations Management kuvaten organisaation toimintoja ja niihin liittyvää johtamista.

Koulutus alkaa kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoiminta opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.

Prosessi- ja laatujohtamisessa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.

Toteutustavat
Kokonaisuuden kaikki opintojaksot järjestetään verkko-opintoina Moodlessa.

Järjestämistapa
Tuotantotalous 25 op - opinnot voi suorittaa monimuoto-opintoina sekä Oulussa että yhteistyöoppilaitosten kautta. Etänä suoritettavat opinnot eivät ole paikkakuntaan sidottuja, mutta jos asut lähellä oppilaitosta, voit hyödyntää mahdollisen paikallisen opiskelijaryhmän tarjoaman lähituen opiskelullesi. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille.

Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali ja opettajan erikseen jakama materiaali jaetaan Moodle -opiskeluympäristössä, jossa myös verkkotutorointi toteutetaan. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelijat saavat ilmoittauduttuaan opintoihin.

Kunkin opintojakson suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Opinto-ohjaus
avoin.yliopisto (at) oulu.fi

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Tuotantotalouden peruskurssi (AVOIN YO) 5 op (Lukuvuosi 2022-2023)

Projektinhallinta (AVOIN YO) 5 op (Lukuvuosi 2022-2023)

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet (AVOIN YO) 5 op (Lukuvuosi 2022-2023)

Prosessi- ja laatujohtaminen (AVOIN YO) 5 op (Lukuvuosi 2022-2023)

Tuotekehitys (AVOIN YO) 5 op (Lukuvuosi 2022-2023)


  Koulutuksen sisältö

  • Tuotantotalouden peruskurssi 5 op

   Johdantokurssi, jossa käydään tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen liittyvät aihealueet kattavasti läpi.

   Ilmoittautumisaika 21.08.2022 mennessä
   Toteutusaika 24.08.2022 - 18.10.2022
   Hinta 75€
   Tutustu opintojakson sisältöön tästä:
   Tuotantotalouden peruskurssi (AVOIN YO) | Oulun yliopisto
    
  • Projektinhallinta 5 op

   Tule kehittymään taitavaksi projektijohtajaksi! Verkkokurssin aikana perehdytään projektinhallinan perusasioihin.

   Ilmoittautumisaika 27.10.2022 mennessä
   Toteutusaika 31.10.2022 - 11.12.2022
   Hinta 75€
   Tutustu opintojakson sisältöön tästä:
   Projektinhallinta (AVOIN YO) | Oulun yliopisto
    
  • Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op

   Kiinnostaako oppia lisää työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta? Tällä verkkokurssilla käydään monipuolisesti läpi työhyvinvointia niin yksilön kuin organisaatioidenkin näkökulmista.

   Ilmoittautumisaika 01.12.2022 mennessä
   Toteutusaika 08.12.2022 - 14.02.2023
   Hinta 75€
   Tutustu opintojakson sisältöön tästä:
   Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet (AVOIN YO) | Oulun yliopisto
    
  • Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op

   Monipuolinen kokonaisuus tuotannon ja palveluiden laaduntuotosta. Mukana myös ajankohtaiset teemat kuten Lean ja Six Sigma!

   Ilmoittautumisaika 15.2.2023 mennessä
   Toteutusaika 22.02.2023 - 26.04.2023
   Hinta 75€
   Tutustu opintojakson sisältöön tästä:
   Prosessi- ja laatujohtaminen (AVOIN YO) | Oulun yliopisto
    
  • Tuotekehitys 5 op

   Joustavasti suoritettava verkkokurssi, jossa perehdytään tuotekehityksen toimintamalliin.

   Ilmoittautumisaika 25.4.2023 mennessä
   Toteutusaika 03.05.2023 - 14.06.2023
   Hinta 75€
   Tutustu opintojakson sisältöön tästä:
   Tuotekehitys (AVOIN YO) | Oulun yliopisto

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin