MiniNepsy

30.-31.10.2023 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa ja käytännön keinoja ja menetelmiä arjen työskentelyyn lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Päivissä perehdytään myös neuropsykiatrisiin oireyhtymiin (ADHD/ADD, Tourette sekä autisminkirjo) ja niiden vaikutuksiin arjentoimintoihin ja koulunkäyntiin. Päivien aikana tutustutaan ohjaamisessa käytettäviin ratkaisukeskeisiin ja voimaanuuttavan vuorovaikutuksen toimintaperiaatteisiin sekä positiivisen psykologian näkökulmiin ja työskentelymenetelmiin.

Ajankohta

30 - 31.10.2023

Kesto

klo 9-16

Kenelle sopii

opettajille, ohjaajille, lastensuojelussa ja koulussa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

Paikka

Linkki osallistumiseen lähetetään ennen koulutuksen alkua

Ilmoittautuminen

15.8 - 26.10.2023

Osallistumismaksu

295 €
MiniNepsy

Koulutuksen kuvaus

Koulutus toteutuu suunnitellusti. Otamme ilmoittautumisia vastaan 26.10. saakka.
Vain sitovat ilmoittautumiset.

Kouluttajat: Leena Mannström-Mäkelä, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttaja. Leenalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD-aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Leena on toiminut Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttajana vuodesta 2006 alkaen. Lisäksi kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot


  Koulutuksen sisältö

  • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja arjen haasteet. Perustietoa kehityksellisestä neuropsykiatriasta
  • Toiminnan ohjauksen haasteet lapsen/nuoren arjessa
  • Käytännönmenetelmiä toiminnan ohjauksen ja tarkkaavuuden tukemiseen
  • Haastavat tilanteet, stressi ja stressin säätely
  • Ratkaisukeskeinen viitekehys – teoriaa ja menetelmiä lasten nuorten kanssa työskentelyyn. Hyvän yhteistyön rakentamisen perusedellytykset ja kulmakivet.
  • Positiivinen psykologia – vahvuuksien ja myönteisten tunteiden kautta onnistumisen ja oppimisen iloon
  • Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot

  Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kommentteja:

  Koulutus oli mielenkiintoinen ja monipuolinen.

  Sisältö oli arvokasta tietoa nepsyistä ja haasteista heidän arjessa. Kokemusasiantuntijat kertoivat seikkaperäisesti arjestaan, kokemuksistaan ja hoitopolusta. Tämä kaikki yhdessä hyvän luennoitsijan kera, antoivat hyvän pohjan tutustuessa aiheeseen. Tästä on hyvä lähteä syventämään omaa ammattitaitoa. Kiitos ja ruusuja, todella hyvästä koulutuksesta.

  Hyvä, tiivis kokonaisuus. Paljon uutta asiaa itselle, harjoitukset toivat vaihtelua ja kokemusasiantuntijoiden tarinat olivat mielenkiintoisia ja opettavaisia. Niissä teoria ja käytäntö nivoutui yhteen. Kiitos!

  Sain uutta tietoa ja kokemusasiantuntijoiden kertomukset olivat valaisevia.

  Koulutus oli hyödyllinen ja mielenkiintoinen.Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot erityisen kiinnostavia.Oppi monia uusia asioita, joita varmasti voi hyödyntää työelämässä.

   

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin