Julkisen hallinnon ICT-hankinnat ja -sopimukset

30.3.2023 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Hankinnoissa tulee noudattaa sääntöjä, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Ajankohta

30.3.2023

Kesto

Klo 9-16

Kenelle sopii

Koulutuksessa osallistujat perehdytetään julkisten ITC -hankintojen maailmaan.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Lapin Urheiluopisto Linkki etäosallistujille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen

12.2 - 23.3.2023

Osallistumismaksu

225 €
Julkisen hallinnon ICT-hankinnat ja -sopimukset

Koulutuksen kuvaus

Julkiset hankinnat ovat sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Pääasiallisena tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä.

Kouluttaja: FM Outi Tarvainen, PTCServices Oy

Erityisosaaminen: ICT-palveluhankinnat, digitaaliset palvelut, neuvottelumenettely, käytettävyyden huomiointi hankinnoissa, ICT-sopimusten hallinta, ketterä kehitys, Cloudia sopimus- ja  kilpailutusjärjestelmät, hankinta-asiakirjojen julkisuus ja säilyttäminen.


  Koulutuksen sisältö

  Julkisen hallinnon ICT-hankinnat ja -sopimukset

  9.00-12.00
  Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

  Hankintamenettelyn valinta

  • Eri menettelyihin liittyviä näkökohtia
  • Neuvottelumenettelyiden käyttömahdollisuudet
  • Neuvottelumenettelyistä saadut kokemukset
    

  Neuvottelumenettelyt: tarjoajien valintakriteereistä ja –menettelystä lyhyesti

  • Millaisilla objektiivisilla ja syrjimättömillä perusteilla tarjoajat voidaan valita, voiko valinta liittyä esim. ehdokkaan tarjoamiin tuotteisiin?

  Hankinnan kohteen määrittely

  • Mitä hankinnan kohteesta voidaan jättää tarjouskilpailulla ratkaistavaksi -
  • muutamia tyyppitilanteita
  • Ketterät menetelmät ja niihin liittyvät haasteet julkisissa hankinnoissa
  • Vaatimusten määrittelytavoista ja kategorisoinnista
  • Puitesopimus vai kertahankinta?
  • Kohteen rajaaminen ja jatkohankinnat (esim. optiot)
  • Käyttäjäjoukon laajentaminen
  • Toiminnallisuuksien laajentaminen
  • Teknologiasidonnaisuus
  • Tuki- ja ylläpito
  • Palvelunhankinta vs On-Premise

  Hintojen pyytämiseen liittyviä tapoja ja näkökohtia

  • Hintavertailun laatiminen
  • Toimitusprojekti
  • Lisenssit
  • Jatkuvat palvelut
  • Hankinta palveluna
  • Lisenssien hinnoitteluun liittyvät kysymykset

  12.00-13.00 Lounas

  13.00-16.00
  Vertailuperusteiden asettamisesta ja vertailusta

  • Mitä vertailuperusteiden asettamisessa tulee huomioida?

  Sopimusrakenteesta ja lisenssiehdoista

  • Sopimusrakenne projektimuotoisissa toimitussopimuksissa ja tuki- ja ylläpi[topalveluissa
  • Palveluhankinnan sopimusrakenne

  Sopimusneuvottelut ja sopimuksen tekeminen

  Case-esimerkki:

  Käydään läpi sopimuskokonaisuus tietojärjestelmäsopimuksessa, johon sisältyy myös tuki- ja ylläpito sekä jatkokehitys

  • Sopimuksen rakenne
  • JIT 2015 sopimisehtojen käyttäminen toimitussopimuksissa ja palvelusopimuksissa
  • Puitesopimuksen tarpeellisuus?
  • Toimitussopimuksen sisällöstä
  • Tuki- ja ylläpitosopimuksen sisällöstä
   • SLA
  • Jatkokehitys

  Tilaisuuden päättäminen

   

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Juho Mutka, koulutussuunnittelija
  juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 040 502 5679

  Tutustu myös näihin