Coaching- ja valmennustyö ammattina - Coaching – ja valmennustaitojen jatkokoulutus (18 op)

1.2.-19.6.2024 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Ratkaisukeskeinen coaching- ja valmennustyö on ajankohtaista juuri nyt! Coachingin menetelmät ja valmentava työote, sekä niistä saadut tulokset ovat tutkitusti vertaansa vailla yksilön itsetuntemuksen, tiimien, työyhteisöjen ja prosessien kehittämisessä. Ne antavat taitoja, kykyä ja työvälineitä työelämän, yritystoiminnan ja ympäristön tuomiin muutoksiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Ajankohta

1.2 - 19.6.2024

Kesto

13 päivää (6 x 2 päivää) klo 9-16

Kenelle sopii

Henkilöille, jotka ovat käyneet Lapin kesäyliopiston Coaching –osaaja tai Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutuksen, Life Coach –koulutuksen tai muun ratkaisukeskeiseen valmentamiseen liittyvän koulutuksen.

Paikka

Linkki etänä osallistumiseksi lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen

9.5.2023 - 29.1.2024

Osallistumismaksu

1790 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Osallistumismaksu sisältää kattavat teoria- ja harjoitusmateriaalit sekä kahden kouluttajan tuen. Koulutus laskutetaan neljässä kuukausittaisessa erässä koulutuksen aloituksen varmistuttua.
Coaching- ja valmennustyö ammattina - Coaching – ja valmennustaitojen jatkokoulutus (18 op)

Koulutuksen kuvaus

Tiedote 25.1.2024:
Koulutus toteutuu suunnitellusti. Ryhmässä on tilaa, joten jatkamme ilmoittautumista 29.1. saakka. Vain sitovat ilmoittautumiset 14.1. jälkeen.

Ratkaisukeskeinen coaching- ja valmennustyö on ajankohtaista juuri nyt! Työelämän murroksessa työntekijöiltä, esimiehiltä ja johtamiselta vaaditaan entistä syvempää itsetuntemusta ja uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja ajatusten, tunteiden ja toiminnanohjauksen saralla. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa, tiimityössä, että yrittäjyydessä ja taitavat tavat ratkaista konflikteja ja ristiriitatilanteita ovat hyvinvoinnin ytimessä. Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö, jossa työtehtävissä on mahdollisuus oppia ja kasvaa on saavutettavissa syvällisesti itsetuntemukseen syventymällä.

Ratkaisukeskeinen toimintaorientaatio yhdistää yksilö- ja sosiaalipsykologisen, sekä systeemisen näkökulman ja korostaa ratkaisuja ongelmien sijaan, vahvistaa myönteisyyttä, ohjaa vahvuuksien ja voimavarojen taitavaan käyttöön ja toimii siten hyvin terapeuttisesti. Ratkaisukeskeisen coachingin menetelmät ja valmentava työote, sekä niistä saadut tulokset ovatkin tutkitusti vertaansa vailla yksilön itsetuntemuksen, tiimien, työyhteisöjen ja prosessien kehittämisessä.

Ratkaisukeskeinen coaching hyvin käytännönläheisenä, prosessinomaisena työskentelymenetelmänä tarjoaa tutkittua tietoa ja teoriaa, taitoja, kykyä ja työvälineitä työelämän, yritystoiminnan ja ympäristön tuomiin muutoksiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin kasvattamalla psykologista pääomaa (toivoa, sinnikkyyttä, tulevaisuususkoa, optimistisuutta ja innovatiivisuutta.) Ratkaisukeskeisen coachingin menetelmien ja harjoitusten avulla yksilö ja työyhteisö pystyy toipumaan kolhuista ja haasteista paremmin kohti uusia mahdollisuuksia.

Erilaisten ihmisten ja käyttäytymistyylien ymmärtäminen (DISC), NVC –malli (non violent communication) ja kriisityön, konfliktitilanteiden ja sovittelun sovellutukset luovat avaimia rakentavaan yhteistyöhön ja muutosten johtamiseen. Ratkaisukeskeisen lähestymistavan ja valmentavan työotteen avulla on mahdollisuus luoda puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittymiselle.

Jatkokoulutuksessa vahvistetaan ratkaisukeskeisen valmentamisen perusperiaatteita, menetelmiä ja sovelluksia, syvennetään ihmismielen toimintaan liittyvää osaamista luontaisen toimintatyylin, tunne- ja vuorovaikutustaitojen osalta, syvennytään muutosjohtamiseen ja vaikuttavan coaching-prosessin rakentamiseen organisaatioissa. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön liittyvä ratkaisukeskeiseen valmentamiseen perustuva kehittämishanke, jossa hyödynnetään opeteltavia kehittämistapoja käytännön työelämän tai oman yrittäjyyden tarpeisiin.

Osallistujille lähetetään ennakkotehtävänä kerrattavaksi materiaalia coachingin teoreettisesta viitekehyksestä, coaching-prosessin rakenteesta ja dialogista, coachin pedagogisista ydintaidoista, mindfullness -asenteesta, kysymystekniikasta ja valmentavasta työotteesta.
 

Koulutuksen käyneiden kokemuksia:

”Valmistuin ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi (Life Coach) keväällä 2022 ja jatkoin opintoja ’Coaching- ja valmennustyö ammattina - Coaching – ja valmennustaitojen jatkokoulutuksessa (18 op)’ vuoden 2022 aikana. Koulutus syvensi entisestään valmentajan taitojani ja antoi roimasti lisäeväitä -ja välineitä valmentavan otteen hyödyntämiseksi esihenkilötehtävissä ja muualla organisaatiossa. Katja ja Paula luotsasivat meitä rautaisella ammattitaidolla ja varmistivat läsnäolollaan turvallisen oppimisympäristön. Voin lämpimästi suositella kurssia kaikille valmennustaitojen syventämisestä kiinnostuneille.”

Lotta Rinne, KTM & Ratkaisukeskeinen valmentaja

”Lähdin alun perin coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutukseen saadakseni lisätyökaluja esimiestyöskentelyyni ja tukemaan omaa työssä jaksamistani kasvatus- ja ohjausalalla, jota olen tehnyt yli 20 vuoden ajan erilaisissa työyhteisöissä nuoriso- ja vapaa-aikapuolella, perusopetuksessa, sekä myös yrittäjänä. Luulin jo tuntevani itseni hyvin, mutta koulutuksen aikana pääsinkin tutustumaan itseensä ihan uudella tavalla mielenkiintoisten harjoitusten, keskustelujen ja luentojen myötä, ja sen kautta opin ymmärtämään monenlaista toimintatapaa niin työelämässä kuin henkilökohtaisestikin.

Peruskoulutuksen jälkeen coaching-kipinä oli syttynyt jo liekkeihin ja hakeuduin saman tein jatkokoulutuksen pariin, joka hienosti syvensi aiemmin opittua, sekä toi paljon lisää niitä toivomiani työkaluja moniin erilaisiin töihin ja tilanteisiin. Voin erittäin lämpimästi suositella molempia koulutuksia käytäväksi ei pelkästään sen tietomäärän takia mitä sieltä saa, vaan erittäin hyvien ja läsnä olevien kouluttajien Katjan ja Paulan takia. Unohtamatta sitä miten he luovat sopivan kokoiseen opiskelijaryhmään turvallisen ja lämpimän ilmapiirin, jossa jokaisella on lupa olla itsensä, sekä kasvaa ja kehittyä omaa tahtiaan kohti omia päämääriään. Nämä kaksi koulutusta ovat täysin hintansa arvoisia ja parhaat ammatilliset lisäkoulutukset, joita olen koskaan työvuosieni varrella käynyt.”

Mari Myllylä, Nuorisotoiminnan ohjaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja

”Osallistuin vuonna 2022 Katja Vainikaisen ja Paula Kähkösen coaching- ja valmennustaitojen jatkokoulutukseen. Kokemukseni on, että Katjan ja Paulan tapa kouluttaa osallistaen ja omaan ajatteluun haastaen, on yksilöllisesti ja yhteisöllisesti osallistujat osaamisensa syventämiseen kannustava. Koulutus mm. kirkasti itselleni yhteisön/organisaation valmentamista yksilöiden kautta ja yksilöt vahvuutena huomioiden. Erityisesti muutos- ja kriisijohtamiseen syventymisen koen täydentäneen kokemuspohjaista osaamistani. Koulutuksen lopputyötä tehdessä totesin, että tämä koulutus oli minulle erittäin onnistunut valinta! Koin, että koulutus sulautui yhteen pitkän työkokemukseni kanssa ja siten vahvisti entisestään keinojani johtaa valmentavasti ja menestyksekkäästi haastavissakin tilanteissa. Voin lämpimästi suositella koulutusta! Sen laaja sisältö ja taidokas toteutustapa mahdollistaa erinomaisesti eri lähtökohdista koulutukseen osallistuvien valmennustaitojen syvällisen vahvistumisen.”
Niina Planting-Pernu, YTM, sosiaalityöntekijä, ratkaisukeskeinen valmentaja

Aikataulu / jaksot: (päivittäin klo 9.00 -16.00)

To-pe 1-2.2.24

Ti-ke 27.-28.2.24

Ke-to 27.-28.3.24

Ke-to 24.-25.4.24

Ti-ke 21-22.5.24

Ma-ke 17.-19.6.24


Kouluttajat: Koulutuksen psykologisesta ja pedagogisesta osuudesta vastaa Katja Vainikainen ja työnohjauksellisesta ja organisatorisesta osuudesta Paula Kähkönen. Koulutus on ehdottoman luottamuksellista ja perustuu coachingin, työnohjauksen ja ihmissuhdetyön eettisiin periaatteisiin. Tutustu kouluttajiin sivun lopussa.

Huom! ilmoittautumisen yhteydessä kysymme seuraavia asioita:

Kerro koulutustaustasi
Kerro työhistoriastasi
Miten olet ajatellut coaching- ja valmennustaitoja hyödyntää?
Omat toiveesi koulutuksen suhteen?
Milloin ja missä olet suorittanut peruskoulutuksen? Varauduthan esittämään todistuksen mikäli olet ollut muualla kuin Katjan ja Paulan toteuttamissa koulutuksissa.
 


  Koulutuksen sisältö

  Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt:

  ⦁ Oppia viemään läpi ratkaisukeskeiseen valmentamiseen perustuva coaching-prosessi työyhteisössä/yrityksessä/organisaatiossa.
  ⦁ Lisätä itsetuntemukseen liittyviä työkaluja työyhteisöissä sovellettaviksi
  ⦁ Lisätä esimiestyöhön ja muutosjohtamiseen/valmentamiseen liittyviä menetelmiä
  ⦁ Oppia tuotteistamaan, soveltamaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja ja menetelmiä omassa työelämässä
  ⦁ Oppia kehittämään työyhteisöjen hyvinvointia, tunneilmastoa ja kulttuuria
  ⦁ Löytää oma coach/valmentaja-identiteetti yhdistämällä coaching- ja ratkaisukeskeisen valmentamisen taitoja substanssiosaamiseen
  ⦁ Koulutus tarjoaa työkalut coachin ja valmentajan ammattiin ja koulutuspolun käytyäsi voit käyttää nimikettä Ratkaisukeskeinen valmentaja

  1. jakso Erilaiset ihmiset, erilaiset käyttäytymistyylit
  ⦁ Tunne itsesi, ymmärrä muita
  ⦁ DISC-toimintatyylianalyysi
  ⦁ Oman paikan löytäminen luontaisen toimintatyylin kautta
  ⦁ Moninaisuuden johtaminen

  2. jakso Vuorovaikutustaitojen syventäminen
  ⦁ Haastavat vuorovaikutustilanteet
  ⦁ Kriisityön, konfliktitilanteiden ja sovittelun menetelmät
  ⦁ NVC-malli ja tunne/tarvelähtöinen, ratkaisukeskeinen vuorovaikutus
  ⦁ Työyhteisön arvot ja puheentapa vuorovaikutusta rakentamassa

  3. jakso Tunnetaidot työelämässä
  ⦁ Työyhteisö ja tunteiden tunnistaminen, säätely ja johtaminen
  ⦁ Työyhteisön tunne- ja asenneilmapiiri
           Tunnetoimijuus
  ⦁ Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot
  ⦁ Myötätunnon vaaliminen työyhteisössä

  4. jakso Muutosjohtaminen
  ⦁ Rakenteet, asiat, ihmiset ja tunteet muutoksessa
  ⦁ Kehitys- ja osaamiskeskustelut voimavarana
  - Kriisi työyhteisössä
  ⦁ Esimiehen valmentava ote muutosprosessissa
  ⦁ Coaching itseohjautuvuuden ja yhdessäohjautuvuuden edistämisessä

  5. jakso Valmennustyö organisaatioissa ja yrityksissä
  ⦁ Tiimi- ja ryhmävalmennukset: menetelmät ja sovellukset
  ⦁ Eri toimialojen tarpeita valmennustyössä
  ⦁ Työkykyjohtaminen käytännön tekoina ja coachingin mahdollisuudet siinä
  ⦁ Coaching osana työhyvinvointia ja tuloksellisuutta
  ⦁ Coaching -ohjelman suunnittelu organisaatioon

  6. jakso Coaching- ja valmennustyö ammattina - Oman osaamisen tuotteistaminen
  ⦁ Millä markkinoilla toimit? Hyvinvointialan trendejä ja tarjontaa
  ⦁ Coaching-ja valmennustyön osaaminen mukaan omaan ammatti-identiteettiin
  ⦁ Yrittäjyyden eri muodot mahdollisuutena
  ⦁ Esiintyminen ja myynnillinen ote omaksi vahvuudeksi
  ⦁ Osaamisesta palveluksi/tuotteeksi
  ⦁ Lopputöiden / kehittämishankkeiden esittely

  Coaching- ja valmennustaitojen tausta ja viitekehys

  • rakentuu coachingin viitekehykseen, mikä on positiivisen, kognitiivisen ja valmentavan psykologian periaatteiden, erityisesti mielen valmentamisen taitojen viemistä käytäntöön. Se on syvää itsetuntemusta, tietoisuustaitoja, myönteisyyden vaalimista ja itsensä ja valmennettavan johtamisen taitoja ajatusten, tunteiden, tahdon ja toiminnan alueilla.
  • on voimavara- ja ratkaisukeskeistä, itseohjautuvuuteen kasvattavaa
  • hyödyntää organisaatiopsykologiaa, kokemusperäisyyttä, tiimioppimisen-, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä työnohjauksen, kriisityön ja sovittelun periaatteita, Mindfulness –asennetta, Enneagrammi –persoonallisuusteoriaa, DISC -toimintatyylianalyysiä sekä NLP:n parhaita käytäntöjä.

  Koulutuksen toteutustapa:

  Koulutuksen laajuus on 13 päivää (18 op). Koulutus edellyttää itseohjautuvuutta, halukkuutta syvälliseen itsereflektointiin ja osallistumista yhteiseen pedagogiseen ryhmäprosessiin. Opetuksessa vuorottelevat teoriaosuudet, dialogiset keskustelut sekä vertaisarvioidut yksilö- ja pariharjoitukset. Käytämme opetusmenetelmänä myös terapia- ja työnohjauskoulutuksesta tuttua aitojen tyoelämälähtöisten case-tilanteiden demo-ohjausta, jossa opiskelijat saavat havainnoida kahden kouluttajan työskentelyä, välireflektointia ja tilanteen arviointia ja osallistua yhteiseen loppureflektointiin. Tällä autetaan opiskelijaa näkemään erilaisia tapoja toteuttaa valmennusta ja syventää prosessinomaista valmennusosaamista.

  Koulutukseen liittyy myös työelämän tarpeisiin liittyvän kehittämishankkeen läpivieminen, josta laaditaan henkilökohtainen suunnitelma toteutuksineen näyttönä omasta osaamisesta. Prosessi toteutetaan harjoitusvalmennuksina itse valitussa työyhteisössä (20 h). Hankkeen voi toteuttaa myös pareittain.

  Jaksojen välillä suoritetaan coaching- ja valmennustaitoihin liittyviä oppimistehtäviä vaihdellen joko omatoimisesti, tai ryhmässä sekä tutustutaan kirjallisuuteen.

  Koulutusprosessi pähkinänkuoressa:

  ⦁ Koulutuksen kesto puoli vuotta
  ⦁ Ennakkotehtävänä kertausta coachingin teoriasta ja toteutustavasta
  ⦁ 13 tutkivaa lähiopetuspäivää
  ⦁ 40 tuntia asiakas- vertaisarvioitua valmennusharjoittelua (20 h lähiopetuspäivien aikana, 20 h työyhteisössä toteutettuna)
  ⦁ Itsenäistä työskentelyä itsetuntemusta lisäävien tehtävien parissa
  ⦁ Kirjallisuuteen perehtymistä
  ⦁ Pienryhmä/paritapaamisia lähijaksojen välillä 1-2 krt/kk
  ⦁ Oman osaamisen tuotteistaminen ja valmentajaidentiteetin vahvistaminen

  Kouluttajat

  Katja Vainikaiseen voit tutustu tästä

  Paula Kähköseen voit tustua tästä

   

   

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin