Yleisen teologian perusopinnot, 25 op (UEF)

Syksy 2022 - kesä 2023 Verkko-opinnot

Avoin korkeakouluopetusOpetus, kasvatus ja ohjaus
Teologiassa tutkitaan uskontoa ilmiönä ja kristinuskoa, sen perustusta, kehitystä ja oppia

Ajankohta

15.9.2022 - 31.7.2023

Kesto

Syksy 2022 - kesä 2023

Kenelle sopii

Teologian opinnoista kiinnostuneille

Paikka

Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen

5 - 15.9.2022

Osallistumismaksu

Opintokokonaisuus 500 € , Lapin yliopiston luokanopettajaksi opiskeleville maksu opintokokonaisuudesta on 73€.
Yleisen teologian perusopinnot, 25 op (UEF)

Koulutuksen kuvaus

HUOM. Opintoihin voi ilmoittautua 15.9.2022 asti. Opintojen suorittamisen voi aloittaa kuitenkin jo nyt. Opiskeluoikeus kestää heinäkuun 2023 loppuun asti. Jos katsot, että 15.9.2022 - 31.7.2023 riittää sinulle opiskeluajaksi, niin ilmoittaudu mmukaan.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla
 • osaa kuvata
 • teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät
 • osaa hyödyntää niiden avulla saavutettuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa.
 • on saanut valmiudet jatkaa opintojen seuraaville tasoille.

Koulutuksen sisältö

Teologian opiskelu tapahtuu verkko-opintoina ja opinnot voit aloittaa joustavasti Sinulle sopivana ajankohtana. Opiskelun tukena toimii Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi, lähdemateriaalia, verkkoluentoja sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Aika ja paikka eivät sido opiskelua, vaan opiskella voit omassa tahdissa ja täysin itsenäisestikin kirjallisuuteen perustuvien oppimistehtävien avulla. Opiskelija hankkii itse opintoihin liittyvän kirjallisuuden. Kirjallisuustiedot löytyvät kunkin opintojakson kuvaustietojen alta.


  Koulutuksen sisältö

  Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • 2411101 Uuden testamentin tutkimus 5 op
  • 2421201 Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
  • 2421301 Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op
  • 2421302 Johdatus opin historiaan 3 op
  • 2421401 Johdatus käytännölliseen teologiaan 2 op
  • 2421402 Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op
  • 2411601 Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op
  • 2411602 Moderni uskonnollisuus 3 op

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Juho Mutka koulutussuunnittelija
  juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 040 5025679

  Tutustu myös näihin