Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op)

2025-2027 Lähiopetus

Ammatillinen täydennyskoulutusSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Valitse urapolkusi ohjaajana! Opiskele työnohjaajaksi ja avaa ovet ammatilliseen kasvuun sekä merkitykselliseen työhön. Tartu tilaisuuteen ohjata, tukea ja vaikuttaa positiivisesti organisaatioiden menestykseen ja yksilöiden hyvinvointiin

Ajankohta

6.2.2025 - 1.4.2027

Kesto

Lähiopetuspäivät klo 10-17 ja klo 8.30-15.30

Kenelle sopii

Työnohjaajakoulutus sopii kaikille, jotka haluavat vaikuttaa positiivisesti organisaatioiden toimintaan ja yksilöiden hyvinvointiin. Työnohjaajakoulutus tarjoaa sinulle arvokkaita työkaluja ja syvällistä ymmärrystä ihmisten johtamiseen ja kehittämiseen.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto

Ilmoittautuminen

7.5 - 24.11.2024

Osallistumismaksu

6600 €
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op)

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen INFO -tilaisuus pidetään tiistaina 17.9. Lapin Urheiluopistolla VAUHTI -kabinetissa alk. klo 18.00, osoitteessa hiihtomajantie 2, 96300 Rovaniemi. Koulutuksen johtaja Lassi Pruuki kertoo koulutuksen sisällöstä, opiskelusta ja vastaa mieltäsi askarruttaviin muihin koulutukseen liittyviin kysymyksiin. 

Lapin kesäyliopisto järjestää koulutuksen yhteistyössä Dialogicin kanssa, (www.dialogic.fi)

"Työnohjaajana pystyt ohjaamaan ja tukemaan tiimejä kohti menestystä sekä ratkaisemaan ongelmia työympäristössä. Opit syvällisesti ymmärtämään ihmisten tarpeita, konfliktien juurisyitä ja motivointikeinoja. Tämä taito auttaa sinua rakentamaan terveempiä ja tuottavampia työyhteisöjä.

Työnohjaajakoulutus ei vain avaa ovia urakehitykselle, vaan se tarjoaa myös tilaisuuden henkilökohtaiseen kasvuun ja itsereflektioon. Yksi ohjattu askel voi avata lukuisia mahdollisuuksia!"

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositukset ja valmistuneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Halutessaan valmistuneet voivat liittyä myös Dialogiset työnohjaajat -verkostoon.

Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa monille myös välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää.

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta. Koulutusohjelman kokonaisuus on 60 opintopistettä.

Vuoden 2025 lähiopetuspäivät (Huom. päivät ovat arkipäiviä)

6.-7.2., 11.-12.3., 3.-4.4., 15.-16.5., 21.-22.8., 18.-19.9., 16.-17.10. ja 24.-25.11.
Koulutus päättyy keväällä 2027.

Kouluttajat

 

 • Lassi Pruuki TT, dos., perhe- ja pariterapiakouluttaja, koulutuksen johtaja
 • Katri-Ina Euramaa, KK, vet-perheterapeutti
 • Aapo Pääkkö, sosionomi, vet-perheterapeutti

Koulutuksen kokonaishinta on 6600 €. Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1320 €:n suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Koulutukseen hakeminen:

Koulutukseen ilmoittaudutaan tämän sivun ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautumislomakkeeseen liitetään vapaamuotoinen hakemus, jossa hakija ilmoittaa alla olevat tiedot. Koulutukseen voidaan ottaa max. 12 henkilöä

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Huom ilmoittautumislomaketta ei voi tallettaa ilman hakemusta.

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään  etäyhteydellä lauantaina 14.12.2024 alkaen klo 10.00. Soveltuvuushaastattelun perusteella opintoihin valituilta pyydetään vahvistus koulutuspaikan vastaanottamisesta. Jos opiskelija peruu opiskelupaikan vahvistuksensa jälkeen, sitoutuu hän maksamaan yhden lukukauden maksuosuuden. Mikäli on mahdollista, että työnantajasi osallistuu koulutuskustannuksiin, niin varmistathan asian ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoja:

Koulutuksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa
koulutuksen johtaja Lassi Pruuki
p. 044-5323965, lassi.pruuki@dialogic.fi


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoite ja sisältö:

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina ja prosessikonsultteina.

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Lähiopiskelu muodostuu 18:sta 2 päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia

Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta

”Olin jo pidemmän aikaa ollut kiinnostunut työnohjaajakoulutuksesta. Työurani aikana on usein tullut vastaan tilanteita, joissa olen miettinyt, että työnohjauksesta voisi olla apua työntekijöille ja työyhteisöille. Voimavarakeskeisyys ei ollut entuudestaan tuttua, mutta nyt koulutuksen jälkeen vannon sen nimeen. Dialogi on työpaikan tärkeimpiä voimavaroja työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Harjoittelut, lähiopiskelujaksot ja kirjallisuus ovat yhdessä avanneet minulle maailman, jota en ollut tiennyt olevan olemassa. Opiskelu eteni sopivassa tahdissa niin, että se onnistui myös työnohessa.”

Marko Bohm, lastentarhanopettaja, pääluottamusmies, Rovaniemi

”Koulutus oli hieno matka dialogisuuteen. Lähiopetuspäivät, vertaisryhmäopiskelu ja omat työnohjaukset muodostivat hyvin etenevän ja antoisan oppimisprosessin. Lähiopetuspäivien opiskelumenetelmät imaisivat aina helposti mukaansa, ja niiden myötä oli helppo nähdä läsnäolon ja kuuntelun voima. Opiskelukavereista muodostui parin vuoden aikana tärkeä vertaisryhmä, jossa saamme peilata ajatuksiamme ja kokemuksiamme jatkossakin. Suuri merkitys oli tietysti osaavilla ja innostavalla kouluttajilla, kiitos vielä heille!

Nina Poutiainen, hallintopäällikkö, Rovaniemi

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu
Paikkoja vapaana

Lisätietoja

Juho Mutka koulutussuunnittelija
juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. 040 502 5679

Tutustu myös näihin