Ruotsin kieli, aineopinnot 35 op (OY)

2022-2023, alkaen 26.9.2022, Etätoteutus

Avoin korkeakouluopetusVerkkokoulutuksetOpetus, kasvatus ja ohjaus
Lukuvuosi 2022-2023. Opinnot järjestetään etäopetuksena verkossa (Zoom, Teams). Opinnot toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kesäyliopistojen yhteistoteutuksena.

Ajankohta

26.9.2022 - 31.12.2023

Kesto

2022-2023

Kenelle sopii

Henkilöille, jotka ovat suorittaneet ruotsin kielen perusopinnot 25 op.

Paikka

Etäopetus

Ilmoittautuminen

4.2 - 12.9.2022

Osallistumismaksu

1100 €, laskutus viidessä erässä (kaksi erää syksyllä, kolme keväällä)
Ruotsin kieli, aineopinnot 35 op (OY)

Koulutuksen kuvaus

Opintojen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Aika ja paikka
*    Lukuvuosi 2022-2023, tarkentuu myöhemmin
*    Etäopetuksena verkossa (Zoom, Teams)
*    Opinnot järjestetään Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kesäyliopistojen yhteistoteutuksena

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka ovat suorittaneet ruotsin kielen perusopinnot 25 op

Opiskelijavalinta
Erillistä pääsykoetta ei ole. Opiskelijalla tulee olla suoritettuina ruotsin kielen perusopinnot, joissa menestymisen perusteella opiskelijavalinta tehdään. 

Valinnan tekee Oulun yliopisto, joka valitsee aineopintoihin hakeneista 20 opiskelijaa. Opintoihin valitut jaetaan tasan Oulun ja Rovaniemen ryhmiin. 

Opintojen ulkopuolelle jääneet asetetaan opintomenestyksen mukaisille varasijoille. Jos pistemäärät menevät tasan, ilmoittautumisjärjestys ratkaisee sijoittumisen.

Ilmoittautuminen
12.9.22 mennessä joko 

a) Lapin kesäyliopistoon tällä sivulla olevasta ilmoittautumispainikkeesta TAI
b) Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla oleva linkin kautta avautuvalta sivulta
Ruotsin kieli, aineopinnot 35 op (OY) / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (ppkyo.fi)

 

Emme ota vastaan ilmoittautumisia yksittäisille jaksoille, vaan ilmoittautuminen tehdään kokoopintokokonaisuuteen.

HUOM! Ilmoittaudu vain toiseen oppilaitoksista. 
Toimita 12.9.22 mennessä kopio ruotsin kielen perusopintojen todistuksesta siihen kesäyliopistoon, johon olet ilmoittautunut. Lue alla Lapin kesäyliopistoa koskeva ohje todistuksen palauttamisesta.

Opinnot järjestetään, jos opintoihin hyväksyttyjä on riittävästi.

Mikäli tulet valituksi, mutta et jostakin syystä voi aloittaa opintoja, ilmoitathan siitä viipymättä kesäyliopistolle, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Huom. opiskelija suorittaa toisten alla olevista kursseista riippuen siitä, kumman on suorittanut perusopinnoissa:

Språkfärdighet II, 5 op tai Svensk språk- och samhällshistoria 5 op.

Opintojen tiedot tarkentuvat kevään aikana.

Liitä ilmoittautuessasi kopio ruotsin kielen perusopintojen todistuksesta tai virallinen opintosuoritusote, jossa näkyy opintojen keskiarvo siihen kesäyliopistoon, johon olet ilmoittautunut.

(Päivitetty tieto 22.8.2022) Jos opintojen keskiarvoa ei ole mahdollista saada määräaikaan mennessä, opiskelijavalinnan tekevät opettajat laskevat keskiarvon opintosuoritusotteen arvosanojen perusteella.

Voit liittää sen myös myöhemmin, 12.9. mennessä, omiin tietoihisi, jos opinnot ovat vielä kesken. Ilmoittauduttuasi saat vahvistusviestin, jota kautta pääset muokkaamaan tietojasi ilmoittautumisajan puitteissa.

 


  Koulutuksen sisältö

  Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit, sisällöt voivat päivittyä

  • Grammatik II, 5 op (OY)


   Aika torstait 29.9.-1.12.2022 klo 16.30-19.00 (ei viikot 42 ja 43) 

   Opettaja FM Josefiina Suni

   Tavoitteet 
   De studerande kan tillämpa och diskutera grammatiska regler och begrepp på olika sorters övningsmaterial.

   Sisältö 
   Fördjupning i valda delar av grammatiken. Tyngdpunkten ligger på de grammatiska konstruktioner som brukar vålla svårigheter.

   Toteutustavat
   Kontaktundervisning, övningar, inlämningsuppgifter, grupp- och självständigt arbete
   Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter

   Esitietovaatimukset
   Grammatik I

   Arviointi
   0-5

  • Översättning 5 op (OY)


   Aika syksy 2023

   Opettaja ilmoitetaan myöhemmin

   Tavoitteet
   De studerande kan översätta texter från olika ämnesområden mellan språkparet finska-svenska. De kan ändamålsenligt utnyttja språkliga hjälpmedel och samarbeta i grupp. De kan kritiskt analysera och diskutera översättningar och är medvetna om sina utvecklingsutmaningar i flerspråkig textproduktion.

   Sisältö
   Översättningsövningar med huvudvikt i texter från finska till svenska.

   Toteutustavat
   Kontaktndervisning, hemöversättningar som utförs individuellt och i grupp
   Fortlöpande examination och/eller översättningsprov

   Esitietovaatimukset
   Språkfärdighet 1 och Språkfärdighet 2

   Arviointi
   0-5

  • Skönlitteratur 5 op (OY)


   Aika 26.9.-21.11.2022, maanantaisin klo 16.30-18.45 

   Opettaja FL Riitta Kosunen

   Tavoitteet
   De studerande känner till huvudlinjerna i svensk litteraturhistoria med dess representativa författare. De kan analytiskt diskutera skönlitterära texter både muntligt och skriftligt.

   Sisältö
   Genomgång av svensk litteraturhistoria, diskussion av skönlitterära verk.

   Toteutustavat
   Kontaktundervisning, föreläsningar med övningar
   Skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter

   Arviointi
   0-5

  • Svensk språk- och samhällshistoria 5 op (OY)


   Aika Keskiviikkoisin klo 16.30-19.45 (24 t)
   15.2., 22.2., 1.3., 15.3., 22.3. ja 29.3.23

   Opettaja Prof. FT Paula Rossi

   Tavoitteet
   De studerande kan de nordiska språkens, i synnerhet svenskans, historiska bakgrund samt de politiska, samhälleliga och sociala faktorer som varit av betydelse för svenskans utveckling. De kan även redogöra för de nordiska språkens släktskapsförhållanden.

   Sisältö
   Genomgång av språkutveckling från urnordisk till nysvensk tid. Språkutvecklingen betraktas i ett samhälls- och kulturhistoriskt perspektiv.

   Toteutustavat
   Kontaktundervisning
   Skriftligt förhör/inlämningsuppgifter/uppsats

   Arviointi
   0-5

   Föreläsningar
   Kontakta alltid den ansvariga läraren innan du sätter igång!
   Barðdal, Jóhanna, Jörgensen, Nils, Larsen, Gorm & Martinussen Bente, 1997: Nordiska. Våra språk förr och nu. Lund:Studentlitteratur. s. 1–125.
   Edlund, Lars–Erik & Hene, Birgitta, 1992: Lånord i svenskan. Om språkförändringar i tid och rum. Stockholm:Norstedts. s. 1–120 (kap. 1–6).
   Pettersson, Gertrud, 1996: Svenska språket under sjuhundra år. En historia om svenskan och dess utforskande. Lund:Studentlitteratur.

  • Sociolingvistik 5 op (OY)


   Aika Keskiviikkoisin 3 x 45 min (+ 15 min tauko) klo 16.30-19.00 (12 t)
   ke 18.1., 25.1., 1.2. ja 8.2.23

   Opettaja FM Elina Risto

   Tavoitteet
   De studerande har kunskaper om språkets olika funktioner i samhället, sociolingvistiska teorier och forskningsmetoder samt bekantskap med empirisk sociolingvistisk forskning.

   Sisältö
   Genomgång av viktiga inriktningar inom sociolingvistiken med tyngdpunkt på flerspråkighet

   Toteutustavat
   Föreläsningar och uppgifter
   Skriftlig tentamen i Moodle

   Esitietovaatimukset
   Språkfärdighet 1

   Arviointi
   0-5

   Kurssimateriaali
   Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela, 2010: Introduktion till sociolingvistik. Falun: Norstedts. s. 11–354.
   Föreläsningsmaterial i Moodle
    

  • Språktillägnande och flerspråkighet 5 op (OY)


   Aika syksy 2023

   Opettaja Ilmoitetaan myöhemmin

   Tavoitteet
   De studerande blir bevandrade i centrala teorier om andraspråksinlärning och andraspråksutveckling och har insikter i kontinuerlig utvärdering av ett andraspråk. De har en uppfattning om två- och flerspråkighet på det individuella planet och om barns språkutveckling.

   Sisältö
   Genomgång av behavioristiska, kognitiva och sociokulturella perspektiv på andraspråksinlärning

   Toteutustavat
   Flerformsundervisning, föreläsningar, självständiga studier
   Aktivt deltagande och skriftliga uppgifter

   Esitietovaatimukset
   Språkfärdighet 1

   Arviointi
   0-5

  • Språkpedagogisk workshop 5 op (OY)


   Aika:  
   Syksy 2022: 23.11., 30.11., 7.12., 14.12. klo 16.30-18.00 ja 18.15-19.00.(12 t)
   Kevät 2023: ma 9.1., to 12.1., ma 16.1. ja ma 23.1.23 klo 16.30-19.00 (12 t)

   Opettaja  FM Emilia Laukkanen

   Tavoitteet
   Efter avslutad kurs har de studerande utvecklat sin medvetenhet om språkpedagogiska frågeställningar som gäller olika skeden av språkinlärningskontinuet.

   Sisältö
   Kursen fokuserar på frågor kring lärarskap, skolarbete och språkinlärning under den livslånga språkinlärningsprocessen.

   Toteutustavat
   Kontaktundervisning, studier i grupp, studiebesök
   Aktivt deltagande samt muntliga och skriftliga uppgifter

   Esitietovaatimukset
   Språkfärdighet 1

   Arviointi
   0-5

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin