Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op KEVÄT 2024

5.2.2024-9.5.2025 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysala
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot. Opinnot voi suorittaa täysin etäyhteyksin.

Ajankohta

5.2.2024 - 9.5.2025

Kesto

20 koulutuspäivää

Kenelle sopii

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omassa työssään. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto, linkki etänä osallistuville lähetetään ennen koulutusta

Ilmoittautuminen

7.6.2023 - 1.1.2024

Osallistumismaksu

2700 €,josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Maksu sisältää opetuksen ja materiaalin. Osallistumismaksu laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op KEVÄT 2024

Koulutuksen kuvaus

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan. 

Opintojen aikana perehdytään ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. Opiskelija oppii tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muotoja ja soveltamaan tietojaan käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskennellessään sekä käyttämään psykoterapeuttisia työotteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea sekä lyhytterapeutti että psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 t). Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä.

 

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa/etäyhteydellä (voit osallistua myös kokonaan etäyhteyksin) klo 9-16 seuraavasti:

5.2.2024
5.4.
25.-26.4.
30.-31.5.
17.-18.9.
29.-30.10.
3.-4.12.
21.-22.1.2025
26.-27.2.2025
26.-27.3.2025
8.-9.5.2025

 

Kouluttaja:  Kouluttaja: Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja 

Koulutukseen hakeutuminen:

Ilmoittaudu tällä sivulla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta.

Ilmoittautuessasi sinun tulee liittää mukaan kopio tutkintotodistusestasi SEKÄ vapaamuotoinen hakemus, katso ohje alla:

Nimea hakemus: Vapaamuotoinen hakemus Psykoterapeuttiset valmiudet kevät 2024, oma nimi

Kerro hakemuksessasi:

-omat yhteystietosi
-koulutustaustasi
-työkokemuksesi 
-mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
-miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
- kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintoihin

Opiskelijoiden valinta tapahtuu hakemuksen ja mahdollisen tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään sekä aiempaan pohjakoulutukseen, valmius itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun, sisäiseen motivaatioon työskennellä opiskelijaryhmässä. 

 

Koulutuksen tavoite:

Tavoitteena on saada tietoa erilaisista mielenterveyden ongelmista ja oppia uusia terapeuttisia ja ohjauksellisia menetelmiä, joita voi hyödyntää omassa työssään eri työympäristöissä.

Opintojen aikana perehdyt ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapioiden viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin sekä terapeuttisiin menetelmiin.

Opit tunnistamaan erilaisia psyykkisiä häiriöitä ja soveltamaan oppimaasi työskennellessäsi eri ikäryhmien kanssa sekä käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.


  Koulutuksen sisältö

  Koulutuksen tavoiteet: 

  Tavoitteena on saada tietoa erilaisista mielenterveyden ongelmista ja oppia uusia terapeuttisia ja ohjauksellisia menetelmiä, joita voi hyödyntää omassa työssään eri työympäristöissä.

  Opintojen aikana perehdyt ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapioiden viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin sekä terapeuttisiin menetelmiin. 

  Opit tunnistamaan erilaisia psyykkisiä häiriöitä ja soveltamaan oppimaasi työskennellessäsi eri ikäryhmien kanssa sekä käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.

  Osaamistavoitteet:

  Koulutuksen jälkeen opiskelija

  • Tietää mitä on psykoterapeuttinen työskentely ja psykoterapian prosessi ja osaa soveltaa niitä myös käytäntöön

  • Ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin

  • Ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet

  • Tietää eri psykoterapian viitekehyksistä sekä ymmärtää niiden teoriat ja työmenetelmät 

  • Soveltaa psykoterapeuttisia valmiuksia eri viitekehyksissä erilaisten asiakkaiden kanssa

  • Käyttää sujuvasti terapeuttisia työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

  • Hyödyntää psykoterapeuttisia valmiuksia omassa työssään 

  • Hyödyntää oppimiaan työssäjaksamisen valmiuksia

  Koulutuspäivät

  20 lähiopetuspäivää, joissa opetus tapahtuu monimuotoisesti. Lähiopetus- ja etäpäivät sovitaan erikseen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen vaatii 100 % läsnäolon. 

   

  Koulutuksen suoritustapa:

  Koulutuksen laajuus on 30 op. Opetus tapahtuu monimuoto-opetuksena, johon sisältyy 20 lähiopetuspäivää. Koulutukseen kuuluu teoriaopetus, käytännön harjoitukset, itsenäiset harjoitukset, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä tehtäviä ja opinnäytetyö.

  Lähiopetuspäiviä on 20 

  Vertaisryhmätapaamiset 20 h

  Välityöskentely ja tehtävät

  Muu oheislukemisto (lainsäädäntö) 

  Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)

  Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus

  Syventävä kirjallisuus

   

  Vertaisryhmät

  Vertaisryhmien tehtävät: keskustelua luetusta kirjallisuudesta, artikkeleista ja koulutuspäivien teemoista.  Yhteensä 20 tuntia opintojen aikana.

   

  Koulutuksen sisältö:

  • Mitä psykoterapia on

  • Kehityspsykologinen ymmärrys psykoterapiassa

  • Psykoterapia työmenetelmänä

  • Psykoterapeuttina toimiminen

  • Psykoterapiaprosessi

  • Psykoterapian etiikka

   

  • Potilaan hoitoon liittyvä lainsäädäntö

  • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä

  Mielenterveys ja sen järkkyminen

  • Psykiatrisen diagnostiikan perusteet: lapset, nuoret ja aikuiset

  • Yleisimmät mielenterveyden häiriöt:

  • Ahdistuneisuus

  • Masennus

  • Päihdeongelmat

  • Pakko-oireet, pelko- ja paniikkihäiriöt

  • Syömishäiriöt

   

  • Psykoterapeuttiset vuorovaikutustaidot ja yhteistyösuhde asiakkaan kanssa

  • Auttamisen kehä ja auttajan tunnesäätely sekä ihmissuhdetaidot

  • Dialogisuus asiakastyössä

   

  • Eri psykoterapian viitekehykset:

  • Kognitiivinen psykoterapia (sis. skeema- ja HOT-terapia)

  • Traumapsykoterapia

  • Ratkaisukeskeinen psykoterapia

  • Narratiivinen terapia

  • Psykoanalyyttinen terapia

  • Perheterapia ja verkostotyö

  • Pariterapia ja asiakkaan seksuaalisuus

  • Oma kehittämistyö

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana 17 / 20

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin