Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op KEVÄT 2023

8.5.2023-22.5.2024 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysala
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot. Opinnot voi suorittaa täysin etäyhteyksin.

Ajankohta

8.5.2023 - 22.5.2024

Kesto

20 koulutuspäivää

Kenelle sopii

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omassa työssään. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto

Ilmoittautuminen

3.5 - 23.4.2023

Osallistumismaksu

2650 €,josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Maksu sisältää opetuksen ja materiaalin. Osallistumismaksu laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op KEVÄT 2023

Koulutuksen kuvaus

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omassa työssään. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta.

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Opintojen aikana perehdytään ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. Opiskelija oppii tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muotoja ja soveltamaan tietojaan käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskennellessään sekä käyttämään psykoterapeuttisia työotteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea sekä lyhytterapeutti- että psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 t). Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä.

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa (voit osallistua myös etäyhteyksin) klo 9-16 seuraavasti:

3.-4.4.2023 peruttu sairastumisen vuoksi
8.5.2023
1.6.2023
17.-18.8.2023
25.9.2023
2.-3.11.2023
30.11.-1.12.2023
23.-24.1.2024
13.-14.2.2024
14.-15.3.2024
23.4.2024
21.5.-22.5.2024
puuttuvat 2 pv lisätään

Kouluttajat:  Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja (STOry),seksuaalineuvoja 
Lisäksi koulutuksessa on vierailevia asiantuntijoita.

Koulutukseen hakeutuminen:

Ilmoittaudu tällä sivulla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta.

Ilmoittautuessasi sinun tulee liittää mukaan kopio tutkintotodistusestasi SEKÄ vapaamuotoinen hakemus, katso ohje alla:

Nimea hakemus: Vapaamuotoinen hakemus Psykoterapeuttiset valmiudet kevät 2023, oma nimi

Kerro hakemuksessasi:

-omat yhteystietosi
-koulutustaustasi
-työkokemuksesi
-mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
-miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
- kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintoihin

Opiskelijoiden valinta tapahtuu  vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään sekä aiempaan pohjakoulutukseen, valmius itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun, sisäiseen motivaatioon työskennellä opiskelijaryhmässä. Paikat täytetään soveltuvien opiskelijoiden osalta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen tavoite:

Tavoitteena on saada tietoa erilaisista mielenterveyden ongelmista ja oppia uusia terapeuttisia ja ohjauksellisia menetelmiä, joita voi hyödyntää omassa työssään eri työympäristöissä.

Opintojen aikana perehdyt ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapioiden viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin sekä terapeuttisiin menetelmiin.

Opit tunnistamaan erilaisia psyykkisiä häiriöitä ja soveltamaan oppimaasi työskennellessäsi eri ikäryhmien kanssa sekä käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.


  Koulutuksen sisältö

  Osaamistavoitteet:

  • Tietää mitä on psykoterapeuttinen työskentely ja psykoterapian prosessi ja osaa soveltaa niitä myös käytäntöön
  • Ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin
  • Ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet
  • Tietää eri psykoterapian viitekehyksistä sekä ymmärtää niiden teoriat ja työmenetelmät
  • Soveltaa psykoterapeuttisia valmiuksia eri viitekehyksissä erilaisten asiakkaiden kanssa
  • Käyttää sujuvasti terapeuttisia työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • Hyödyntää psykoterapeuttisia valmiuksia omassa työssään
  • Hyödyntää oppimiaan työssä jaksamisen valmiuksia
    

  Koulutuspäivät

  20 lähiopetuspäivää, joissa opetus tapahtuu monimuotoisesti. Lähiopetus- ja etäpäivät sovitaan erikseen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen vaatii 100 % läsnäolon.
   

  Koulutuksen suoritustapa:

  Koulutuksen laajuus on 30 op. Opetus tapahtuu monimuoto-opetuksena, johon sisältyy 20 opetuspäivää. Koulutukseen sisältyy teoriaopetus, käytännön harjoitukset, itsenäiset harjoitukset, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö.

  Lähiopetuspäivät 20

  Vertaisryhmätapaamiset 24 h

  Välityöskentely ja tehtävät

  Muu oheislukemisto (lainsäädäntö)

  Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)

  Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus

  Syventävä kirjallisuus
   

  Vertaisryhmät:

  Vertaisryhmien tehtävät sisältävät keskustelua luetusta kirjallisuudesta, artikkeleista ja koulutuspäivien teemoista.

  Koulutuksen sisältö:

  Mitä psykoterapia on

  Kehityspsykologinen ymmärrys psykoterapiassa

  Psykoterapia työmenetelmänä

  Psykoterapeuttina toimiminen

  Psykoterapiaprosessi

  Psykoterapian etiikka


  Potilaan hoitoon liittyvä lainsäädäntö

  Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
   

  Mielenterveys ja sen järkkyminen

  Psykiatrisen diagnostiikan perusteet: lapset, nuoret ja aikuiset

  Yleisimmät mielenterveyden häiriöt:

  Ahdistuneisuus

  Masennus

  Päihdeongelmat

  Pakko-oireet, pelko- ja paniikkihäiriöt

  Syömishäiriöt
   

  Psykoterapeuttiset vuorovaikutustaidot ja yhteistyösuhde asiakkaan kanssa

  Auttamisen kehä ja auttajan tunnesäätely sekä ihmissuhdetaidot

  Dialogisuus asiakastyössä
   

  Eri psykoterapian viitekehykset:

  Kognitiivinen psykoterapia (sis. skeema- ja HOT-terapia)

  Traumapsykoterapia

  Ratkaisukeskeinen psykoterapia

  Narratiivinen terapia

  Psykoanalyyttinen terapia

  Perheterapia ja verkostotyö

  Pariterapia ja asiakkaan seksuaalisuus

  Oma kehittämistyö

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin