Lesken ja perillisten etujen yhteensovittamisesta jäämistösuunnittelussa

20.2.2024 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Avioparin jäämistösuunnittelussa on kaksi painopistettä: yhtäältä leskeksi jäävän asema ja toisaalta varallisuuden lopullinen jakautuminen kummankin kuoltua. Lapsettomien puolisoiden suunnittelussa korostuu lesken olosuhteiden ja toimintamahdollisuuksien ohella muun muassa, onko puolisoiden omaisuus menossa lakimääräisille perillistahoille vai halutaanko kenties tehdä testamenttimääräyksiä

Ajankohta

20.2.2024

Kesto

09.00-16.00

Kenelle sopii

Koulutus on tarkoitettu lakimiehille, jotka tehtävissään ovat tekemisissä testamenttien laadinnan ja muun jäämistösuunnittelun sekä kuolinpesien hallinnointiin, osituksiin ja jakoihin liittyvän problematiikan kanssa.

Paikka

Linkki osallistumiseen lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen

15.11.2023 - 16.2.2024

Osallistumismaksu

230€
Lesken ja perillisten etujen yhteensovittamisesta jäämistösuunnittelussa

Koulutuksen kuvaus

Avioparin jäämistösuunnittelussa on kaksi painopistettä: yhtäältä leskeksi jäävän asema ja toisaalta varallisuuden lopullinen jakautuminen kummankin kuoltua. Lapsettomien puolisoiden suunnittelussa korostuu lesken olosuhteiden ja toimintamahdollisuuksien ohella muun muassa, onko puolisoiden omaisuus menossa lakimääräisille perillistahoille vai halutaanko kenties tehdä testamenttimääräyksiä, jotka nekin voivat olla yhteisiä tai erillisiä. Jos puolisoiden omaisuudet ovat eri suuruiset, tärkeää on muistaa avio-oikeuden merkitys. Rintaperillispesissä puolestaan lakiosasäännökset sekä lesken ja perillisten oikeuksien tasapainoinen toteuttaminen lesken elinaikana ovat keskeisiä tekijöitä, ja huomioon tulee ottaa myös perillisten vanhemmiltaan jo näiden elinaikana saamat etuudet. Jakamattomassa kuolinpesässä elävän lesken ja kuolinpesän välinen kustannusten jako samoin kuin lesken mahdollisuudet erilaisiin toimiin leskeysaikanaan tulee suunnittelussa muistaa. Pitkän leskeyden jälkeen toimitettavissa osituksissa ja perinnönjaoissa ilmenee paljon tyyppiongelmia, jotka ajoissa huomioon otettuina ja hoidettuina ovat vältettävissä. Myös verotuksen vaikutukset tulee huomioida.

Kouluttaja Eva Gottberg, OTT, dosentti (TY)


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on valottaa tätä problematiikkaa sekä puolisoiden yhteisen aviovarallisuus- ja jäämistösuunnittelun että kuolinpesän hallinnon näkökulmasta. Vielä toisen puolison kuoltuakin voidaan monin tavoin selkiyttää tilannetta ja helpottaa tulevaa jakoa.

  • PK 3 luku – vaihtoehto ja tulkintalähtökohta
  • Lapsettomien puolisoiden avioehtosopimukset ja testamentit eri tilanteissa
  • Pesänjaon ennakointi
  • Rintaperillispesän testamenttausrajoitteet: lesken vähimmäissuoja ja lakiosat
  • Ennakkoperinnöt ja muut lahjat
  • Leski ja perilliset – ositus, jako vai jakamattomuus?
  • Edunvalvontakysymyksistä kuolinpesässä

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättynyt

Lisätietoja

Juho Mutka koulutussuunnittelija
juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. 040 502 5679

Tutustu myös näihin