Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivä

20.9.2023 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Koulutuksessa etsitään vastauksia edunvalvontavaltuutukseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin lain ja käytännön näkökulmasta

Ajankohta

20.9.2023

Kesto

Klo 09.00-15.00

Kenelle sopii

Koulutus on suunnattu valtakirjoja laativille lakimiehille ja muille asiantuntijoilla sekä edunvalvontavaltuutusten ja valtuutettujen kanssa eri tehtävissä tekemisiin joutuville henkilöille

Paikka

Linkki osallistumiseen lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen

1.6 - 19.9.2023

Osallistumismaksu

225€
Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivä

Koulutuksen kuvaus

Johdatus aiheeseen
Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan vuonna 2007. Valtakirjoja on viime vuosina saatettu Digi- ja väestötietovirastossa voimaan kiihtyvää tahtia, rekisteröintimäärien jatkuvasti lisääntyessä. Samalla myös järjestelmän keskeiset ongelmat ovat alkaneet konkretisoitua niin valtakirjan laadinnan, voimaan saatettavan kuin jo voimassa olevankin valtuutuksen näkökulmasta. Valtakirjan perussisältö, sen laadintatapa ja muoto, esteettömän varavaltuutetun välttämättömyys luopumis- tai lahjoitustilanteissa, tili- tai lupamääräysten tarpeellisuuteen sekä tiedonkulkuun liittyvät kysymykset ja esimerkiksi valtuuttajan lasten kesken syntyvät ristiriitaisuudet vain jonkun lapsista hoitaessa vanhemman asioita ovat usein esille nousevia ongelmia. Moni myös pohtii, voiko ja kannattaako tehtäviä jakaa eri valtuutetuille ja miten tämä järkevimmin tapahtuu esimerkiksi, jos valtuuttaja on elinkeinonharjoittaja. Entä valtakirjan todistaminen, jos valtuuttaja jo on kunnoltaan heikentynyt?

Koulutuspäivän tavoite
Koulutuksessa etsitään vastauksia edunvalvontavaltuutukseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin lain ja käytännön näkökulmasta. Koulutus on suunnattu valtakirjoja laativille lakimiehille ja muille asiantuntijoilla sekä edunvalvontavaltuutusten ja valtuutettujen kanssa eri tehtävissä tekemisiin joutuville henkilöille.

Kouluttaja Eva Gottberg, OTT, dosentti (TY)


Koulutuksen sisältö

  • Edunvalvontavaltuutuksen käyttöala ja tarve
  • Valtakirjan laadinta, voimaan saattaminen ja peruuttaminen
  • Valtuuttajan oikeustoimikyky ja todistajien merkitys
  • Kuka valtuutetuksi? Yksi vai useampi? Työnjako vai varavaltuutettu? Entä jos luottohenkilöä ei löydy?
  • Taloudellisten asioiden vähimmäiskontrolli ja mahdollisten lisämääräysten tarve. Valtuuttajan oikeusturva
  • Vastikkeettomat toimet, luopumiset ja luovutukset. Valtuutuksen rajat
  • Salassapito ja tiedonsaanti
  • Valtuutuksen päättyminen ja lopputoimet

 

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättynyt

Lisätietoja

Juho Mutka koulutussuunnittelija
juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. 040 502 5679

Tutustu myös näihin