Coaching- ja valmennustyö ammattina - Coaching – ja valmennustaitojen jatkokoulutus (18 op)

26.4.2022-2.11.2022 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Coaching ja coaching-työ on ajankohtaista juuri nyt! Coachingin menetelmät ja niistä saadut tulokset ovat vertaansa vailla itsetuntemuksen, ihmisten, prosessien ja yhteisöjen kehittämisessä. Se antaa taitoja, kykyä ja työvälineitä työelämän, yritystoiminnan ja ympäristön tuomiin muutoksiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Ajankohta

26.4 - 2.11.2022

Kesto

12 päivää (6 x 2 päivää) klo 9-16

Kenelle sopii

Henkilöille, jotka ovat käyneet Lapin kesäyliopiston Coaching –osaaja tai Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutuksen, Life Coach –koulutuksen tai muun ratkaisukeskeiseen valmentamiseen liittyvän koulutuksen.

Paikka

Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto, Linkki etänä osallistuville lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen

1.8.2021 - 22.4.2022

Osallistumismaksu

1490 €, sisältäen materiaalit ja kouluttajien tuen. Koulutus laskutetaan neljässä kuukausittaisessa erässä koulutuksen aloituksen varmistuttua.
Coaching- ja valmennustyö ammattina - Coaching – ja valmennustaitojen jatkokoulutus (18 op)

Koulutuksen kuvaus

Coaching ja coachin työ on ajankohtaista juuri nyt! Coachingin menetelmät ja niistä saadut tulokset ovat vertaansa vailla itsetuntemuksen, ihmisten, prosessien ja yhteisöjen kehittämisessä. Se antaa taitoja, kykyä ja työvälineitä työelämän, yritystoiminnan ja ympäristön tuomiin muutoksiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Coachingin menetelmien ja harjoitusten avulla yksilö ja työyhteisö pystyy kasvattamaan psykologista pääomaansa (toivoa, sinnikkyyttä, tulevaisuususkoa, optimistisuutta ja innovatiivisuutta) ja siten toipumaan kolhuista ja haasteista paremmin kohti uusia mahdollisuuksia.

Koulutus toteutetaan ns. hybridi -mallilla eli voit osallistua etänä mistä päin Suomea tahansa tai saapua paikalle lähiopetukseen.

Pidätämme oikeuden muuttaa koulutuksen toteutustapaa. Mikäli suurin osa opiskelijoista osallistuu etäyhteydellä, koulutus voidaan toteuttaa kokonaan etänä.

Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esimiehiltä vaaditaan entistä syvempää itsetuntemusta ja uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja ajatusten, tunteiden ja toiminnanohjauksen saralla. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa, tiimityössä että yrittäjyydessä. Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö, jossa työtehtävissä on mahdollisuus oppia ja kasvaa on saavutettavissa itsetuntemukseen syventymällä. Erilaisten ihmisten ja käyttäytymistyylien ymmärtäminen (DISC), NVC –malli (non violent communication) ja kriisityön, konfliktitilanteiden ja sovittelun sovellutukset luovat avaimia rakentavaan yhteistyöhön. Ratkaisukeskeisen lähestymistavan ja valmentavan työotteen avulla on mahdollisuus luoda puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittymiselle. 

Osallistujille lähetetään ennakkotehtävänä kerrattavaksi materiaalia coachingin teoreettisesta viitekehyksestä, coaching-prosessin rakenteesta ja dialogista, coachin pedagogisista ydintaidoista, mindfulness -asenteesta, kysymystekniikasta ja valmentavasta työotteesta.

Jatkokoulutuksessa vahvistetaan ratkaisukeskeisen valmentamisen perusperiaatteita, menetelmiä ja sovellutuksia, syvennetään ihmismielen toimintaan liittyvää osaamista luontaisen toimintatyylin, tunne- ja vuorovaikutustaitojen osalta, syvennytään muutosjohtamiseen ja vaikuttavan coaching-prosessin rakentamiseen organisaatioissa. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön liittyvä ratkaisukeskeiseen valmentamiseen perustuva kehittämishanke, jossa hyödynnetään opeteltavia kehittämistapoja käytännön työelämän tai oman yrittäjyyden tarpeisiin.

Aikataulu: päivittäin klo 9.00 -16.00 seuraavasti

26.-27.4.2022
24.-25.5.2022
21.-22.6.2022
30.-31.8.2022
27.-28.9.2022
1.-2.11.2022

Kouluttajat: Koulutuksen psykologisesta ja pedagogisesta osuudesta vastaa Katja Vainikainen ja työnohjauksellisesta ja organisatorisesta osuudesta Paula Kähkönen. Koulutus on ehdottoman luottamuksellista ja perustuu coachingin, työnohjauksen ja ihmissuhdetyön eettisiin periaatteisiin. Tutustu kouluttajiin sivun lopussa.

Huom! ilmoittautumisen yhteydessä kysymme kysymme seuraavia asioita:

Kerro koulutustaustasi

Kerro työhistoriastasi

Miten olet ajatellut coaching- ja valmennustaitoja hyödyntää?

Omat toiveesi koulutuksen suhteen?

Milloin ja missä olet suorittanut peruskoulutuksen? Varauduthan esittämään todistuksen mikäli olet ollut muualla kuin Katjan ja Paulan opissa.
 


  Koulutuksen sisältö

  Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt:

  ⦁ Oppia viemään läpi ratkaisukeskeiseen valmentamiseen perustuva coaching-prosessi työyhteisössä/yrityksessä/organisaatiossa.
  ⦁ Lisätä itsetuntemukseen liittyviä työkaluja työyhteisöissä sovellettaviksi
  ⦁ Lisätä esimiestyöhön ja muutosjohtamiseen/valmentamiseen liittyviä menetelmiä
  ⦁ Oppia tuotteistamaan, soveltamaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja ja menetelmiä omassa työelämässä
  ⦁ Oppia kehittämään työyhteisöjen hyvinvointia, ilmapiiriä ja kulttuuria
  ⦁ Löytää oma coach/valmentaja-identiteetti yhdistämällä coaching- ja ratkaisukeskeisen valmentamisen taitoja substanssiosaamiseen
  ⦁ Koulutus tarjoaa työkalut coachin ja valmentajan ammattiin


  1. jakso
  Erilaiset ihmiset, erilaiset käyttäytymistyylit

  ⦁ Tunne itsesi, ymmärrä muita
  ⦁ DISC-toimintatyylianalyysi
  ⦁ Oman paikan löytäminen luontaisen toimintatyylin kautta
  ⦁ Moninaisuuden johtaminen

  2. jakso
  Vuorovaikutustaitojen syventäminen

  ⦁ Haastavat vuorovaikutustilanteet
  ⦁ Kriisityön, konfliktitilanteiden ja sovittelun menetelmät
  ⦁ NVC-malli
  ⦁ Työyhteisön arvot ja puheentapa vuorovaikutusta rakentamassa

  3. jakso
  Tunnetaidot työelämässä

  ⦁ Tunteiden tunnistaminen, säätely ja johtaminen
  ⦁ Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot
  ⦁ Työyhteisön tunne- ja asenneilmapiiri
  ⦁ Myötätunnon vaaliminen työyhteisössä

  4. jakso
  Muutosjohtaminen

  ⦁ Rakenteet, asiat, ihmiset ja tunteet muutoksessa
  ⦁ Kehitys- ja osaamiskeskustelut voimavarana
  ⦁ Esimiehen valmentava ote muutosprosessissa
  ⦁ Coaching itseohjautuvuuden ja yhdessäohjautuvuuden edistämisessä

  5. jakso
  Valmennustyö organisaatioissa ja yrityksissä

  ⦁ Tiimi- ja ryhmävalmennukset: menetelmät ja sovellukset
  ⦁ Eri toimialojen tarpeita valmennustyössä
  ⦁ Työkykyjohtaminen käytännön tekoina ja coachingin mahdollisuudet siinä
  ⦁ Coaching osana työhyvinvointia ja tuloksellisuutta
  ⦁ Coaching -ohjelman suunnittelu organisaatioon

  6. jakso
  Coaching- ja valmennustyö ammattina - Oman osaamisen tuotteistaminen

  ⦁ Millä markkinoilla toimit? Hyvinvointialan trendejä ja tarjontaa
  ⦁ Coaching-ja valmennustyön osaaminen mukaan omaan ammatti-identiteettiin
  ⦁ Yrittäjyyden eri muodot mahdollisuutena
  ⦁ Esiintyminen ja myynnillinen ote omaksi vahvuudeksi
  ⦁ Osaamisesta palveluksi/tuotteeksi
   

  Coaching- ja valmennustaitojen tausta ja viitekehys

  • rakentuu coachingin viitekehykseen, mikä on positiivisen, kognitiivisen ja valmentavan psykologian periaatteiden, erityisesti mielen valmentamisen taitojen viemistä käytäntöön. Se on syvää itsetuntemusta, tietoisuustaitoja, myönteisyyden vaalimista ja itsensä ja valmennettavan johtamisen taitoja ajatusten, tunteiden, tahdon ja toiminnan alueilla. 
  • on voimavara- ja ratkaisukeskeistä, itseohjautuvuuteen kasvattavaa 
  • hyödyntää organisaatiopsykologiaa, kokemusperäisyyttä, tiimioppimisen-, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä työnohjauksen, kriisityön ja sovittelun periaatteita, Mindfulness –asennetta, Enneagrammi –persoonallisuusteoriaa, DISC -toimintatyylianalyysiä sekä NLP:n parhaita käytäntöjä.


  Koulutuksen rakenne ja sisältö:

  Koulutuksen laajuus on 12 päivää (18 op). Opetuksessa vuorottelevat teoriaosuudet, dialogiset keskustelut sekä vertaisarvioidut yksilö- ja pariharjoitukset. Käytämme opetusmenetelmänä myös terapia- ja työnohjauskoulutuksesta tuttua aitojen tyoelämälähtöisten case-tilanteiden demo-ohjausta, jossa opiskelijat saavat havainnoida kahden kouluttajan työskentelyä, välireflektointia ja tilanteen arviointia ja osallistua yhteiseen loppureflektointiin. Tällä autetaan opiskelijaa näkemään erilaisia tapoja toteuttaa valmennusta ja syventää prosessinomaista valmennusosaamista.

  Koulutukseen liittyy myös työelämän tarpeisiin liittyvän kehittämishankkeen läpivieminen, josta laaditaan henkilökohtainen suunnitelma toteutuksineen näyttönä omasta osaamisesta. Prosessi toteutetaan harjoitusvalmennuksina itse valitussa työyhteisössä (20 h). Hankkeen voi toteuttaa myös pareittain.

  Jaksojen välillä suoritetaan coaching- ja valmennustaitoihin liittyviä oppimistehtäviä vaihdellen joko omatoimisesti, tai ryhmässä sekä tutustutaan kirjallisuuteen.

   

  Koulutusprosessi pähkinänkuoressa: 

  ⦁ Koulutuksen kesto puoli vuotta 
  ⦁ Ennakkotehtävänä kertausta coachingin teoriasta ja toteutustavasta
  ⦁ 12 tutkivaa lähiopetuspäivää 
  ⦁ 40 tuntia asiakas- vertaisarvioitua valmennusharjoittelua (20 h lähiopetuspäivien aikana, 20 h työyhteisössä toteutettuna)
  ⦁ Itsenäistä työskentelyä itsetuntemusta lisäävien tehtävien parissa 
  ⦁ Kirjallisuuteen perehtymistä 
  ⦁ Pienryhmä/paritapaamisia lähijaksojen välillä 1 krt/kk 
  ⦁ Oman osaamisen tuotteistaminen ja valmentajaidentiteetin vahvistaminen

  Kouluttajat

  Katja Vainikaiseen voit tutustu tästä

  Paula Kähköseen voit tustua tästä

   

   

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin