Jäämistösuunnittelu parisuhteessa ja perheessä

12.9.2023 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Jäämistösuunnittelu - miten järjestää asiat siten, että jälkeenelävä puoliso, perilliset ja testamentinsaajat aikanaan joutuisivat maksamaan mahdollisimman vähän veroa

Ajankohta

12.9.2023

Kesto

09.00-15.00

Kenelle sopii

Koulutus antaa osallistujille työkaluja erilaisten jäämistösuunnittelutilanteiden hahmottamiseen ja toteuttamiseen ja se on tarkoitettu kaikille perhevarallisuusasioiden parissa työskenteleville lakimiehille

Paikka

Linkki osallistumiseen lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen

23.5 - 8.9.2023

Osallistumismaksu

225€
Jäämistösuunnittelu parisuhteessa ja perheessä

Koulutuksen kuvaus

Jäämistösuunnittelu mielletään usein lähinnä verosuunnitteluksi: miten järjestää asiat siten, että jälkeenelävä puoliso, perilliset ja testamentinsaajat aikanaan joutuisivat maksamaan mahdollisimman vähän veroa. Vaikka verotus on lopputuloksen kannalta tärkeässä roolissa, erilaisia toimenpidevaihtoehtoja (omistusoikeus, käyttöoikeudet, jaettu omistusoikeus jne.) suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon paljon muutakin. Kuolinpesät saattavat olla vuosikymmeniä jakamatta, jolloin järjestelyjen toimivuudella tai toimimattomuudella on huomattava käytännön vaikutus osallisten elämään.

Avioliitossa ja muissa parisuhteissa keskeinen kysymys on lesken siviilioikeudellinen asemaa suhteessa perillistahoon. Lapsettomissa avioliitoissa lesken lakisääteinen asema on yksiselitteisen vahva, mutta tällöinkin on syytä ennalta hahmottaa myös lesken kuoleman jälkeen syntyvä tilanne. Lähemmin tarkastellen lain tarjoama ratkaisu ei ehkä olekaan juuri kyseisen parin ja henkilöpiirin osalta optimaalinen. Toisaalta, jos kysymyksessä on muu parisuhde kuin avioliitto, jälkeen elävän osapuolen aseman järjestäminen on erityisen tärkeää. Monille tuntuu edelleen tulevan yllätyksenä, kuinka vähäiset avoliiton lesken kuolinpesäoikeudet ovat liiton kestosta ja mahdollisista lapsista riippumatta.

Kokonaisjärjestelyiden osana on niin ikään harkittava edunvalvontavaltakirjojen tarve. Henkilön toimintakyvyn menetys missä tahansa elämänvaiheessa on sopimus- ja testamenttijärjestelyjen eräänlainen ”perälauta”. Ellei edunvalvontavaltakirjaa ole, suunniteltujen järjestelyjen toteuttaminen ei kenties aikanaan tavallisen edunvalvojan toimivaltuuksien puitteissa olekaan mahdollista.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja erilaisten jäämistösuunnittelutilanteiden hahmottamiseen ja toteuttamiseen ja se on tarkoitettu kaikille perhevarallisuusasioiden parissa työskenteleville lakimiehille.

Kouluttaja Eva Gottberg, OTT, dosentti (TY)


Koulutuksen sisältö

Peruslähtökohta liitto- ja perhetyyppien moninaisuus: 

  • pari, lapset tai lapsettomuus, ei-yhteiset lapset, sekä 
  • parisuhteisiin sovellettavat lait: jälkeen elävän jäämistöoikeudellinen asema, parisuhdevarallisuusoikeuden vaikutus jäämistöön ja perintöön. 

Kartoituksen lähtökohta: Mitä osapuolten asioissa lain nojalla tapahtuu, jos ei tehdä mitään? Seuraavaksi: Miltä osin osapuolet haluavat poiketa tästä lain tarjoamasta lähtökohdasta? Keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseen: 

  • Avioehtosopimus, sen tarjoamat mahdollisuudet ja vaikutukset. Muut aviopuolisoiden varallisuussopi-mukset. Näiden verotuksellinen vaikutus
  • Avopuolisoiden ”avoliittosopimukset” ja omaisuuden erottelu. Erottelun verotus
  • Vakuutusinstrumenttien tarjoamat mahdollisuudet
  • Testamentaariset keinot ja testamentilla annettavien oikeuksien laajuus. ”Luovuttavaksi tehty” testamentti
  • Yhteisten ja ei-yhteisten lasten asema: laillisen eriarvoistamisen rajat ja tavat. Elinaikaisten varallisuuden-siirtojen vaikutukset perinnönjaossa
  • Lapsettoman parin määräykset erityisesti kummankin kuoleman jälkeistä aikaa ajatellen
  • Edunvalvontavaltuutus ja sen tarve: lesken toimintakyvyn menetys leskeysaikana ja kuolinpesätoimien vaikeutuminen valtuutuksen puuttuessa.

Rakennetun kokonaisratkaisun loppuarviointi myös verotuksen näkökulmasta       

   

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättynyt

Lisätietoja

Juho Mutka koulutussuunnittelija
juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. 040 502 5679

Tutustu myös näihin