AVEKKI koulutus aggression kohtaamiseen

28.-29.11.2024 Lähiopetus

Ammatillinen täydennyskoulutusSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
AVEKKI on peruskoulutus ja toimintatapamalli väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. AVEKKI koulutuksen tavoite on aggression ja väkivallan ennaltaehkäisyn ja hallinnan taitojen kehittäminen sekä turvallisen arjen luominen niin työntekijöille kuin myös asiakkaille, joita he työssään kohtaavat.

Ajankohta

28 - 29.11.2024

Kesto

2 päivää, klo 9-16

Kenelle sopii

AVEKKI Koulutus on suunnattu työyhteisöille, jotka hyötyvät ja tarvitsevat etenkin väkivaltaa ja aggressiota ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä menetelmiä sekä keinoja aggression ja haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen: mm. terveysala, koulut, päiväkodit, lastensuojelu, lastenkodit, sosiaali- ja perhetyö, vartijat, kaupan ala.

Paikka

Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto

Ilmoittautuminen

29.5 - 17.11.2024

Osallistumismaksu

245 €
AVEKKI koulutus aggression kohtaamiseen

Koulutuksen kuvaus

AVEKKI koulutus aggression kohtaamiseen -koulutuksen kuvaus

Aggressiivisten tilanteiden kohtaaminen, väkivalta ja sen uhka työssä lisäävät stressiä ja työn kuormittavuutta ja vaikuttavat heikentävästi niin työhyvinvointiin kuin työssäviihtymiseenkin.  Tämä näkyy myös sairauspoissaoloina. 

Yhä useammin kaivataan tietoa ja kokemusta siitä, miten tulee toimia, kun kohdataan aggressiota, väkivaltaa ja väkivallan uhkatilanteita. Kaivataan myös selkeitä toimintatapoja työyhteisöille siihen, että jokainen työyhteisössä pystyisi toimimaan haastavissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti – luottamus työkaveriin ja yhteisöt toimintaohjeet haastaviin tilanteisiin vähentävät työn kuormittavuutta ja stressiä sekä lisäävät työhyvinvointia. AVEKKI-toimintatapamalli lisää työn turvallisuutta ja työyhteisöjen yhteisöllisyyttä. 

Koulutus antaa perustiedot ja taidot väkivaltaisen aggressiivisesti käyttäytyvän ihmisen ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen sekä itsensä suojaamiseen.
Koulutus sisältää sekä teoriaa että fyysisiä harjoitteita aggressiivisen ihmisen hallintaan, irrottautumisiin ja itsen suojaamiseen liittyen. Avekkin fyysiset harjoitteet ovat turvallisia, hoidollisia ja kivuttomia ja niiden tavoitteena on toimia aggressiota rauhoittavina ja yhteistyötä rakentavina.

Koulutuksen kantava teema on aggression, väkivallan ja haastavan käyttäytymisen tilanteiden ennaltaehkäisy ja ennakointi. Tilanteissa toimimista käymme läpi eri näkökulmista – mm. aggression varhaisen tunnistamisen, tilanteiden luokittelun, rauhoittavan sanattoman ja sanallisen vuorovaikutuksen, ammatillisuuden ja fyysisen hallinnan näkökulmista. 

 

KOULUTTAJA 
Minna Rimpiläinen
Avekki kouluttaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Reteaming -valmentaja
Elämäntaide kouluttaja
Tarinarentoutus kouluttaja
Logoart taideterapiaohjaaja
 
Avekki kouluttajana toimii Minna Rimpiläinen. Avekki-kouluttamisen lisäksi Rimpiläinen on työskennellyt vuosia ADHD- ja Asperger-nuorten kanssa sekä henkilökohtaisena avustajana että ryhmän ohjaajana. Hyvinvointia vahvistavaa taidetyöskentelyä ja luovuustyöskentelyä hän on ohjannut päiväkotiryhmille ja lasten kasvattajille, kyläkouluilla, koulujen pienluokissa, sairaalakoulujen ylä- ja alaluokkalaisille sekä nuorille mielenterveyskuntoutujille ja ikääntyneille (palvelukoti, mm. muistisairaat). Sairaalakoulun sekä Lapin sairaanhoitopiirin lasten- ja nuortenpsykiatrian yhteishankkeessa vuonna 2020 Rimpiläinen on kehittänyt hyvinvointia tukevan taidetyöskentelyn menetelmää apukeinoksi kriisivaiheessa olevien nuorten ja lasten kuntoutumiseen.
Rimpiläinen on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja Reteaming valmentaja. Vuoden 2022-23 aikana Rimpiläinen kehitti lapsiryhmille erilaisten kaveritaitojen oppimiseen Taitavat vuorikiipeilijät –toiminnallista peliä. Pelissä yhdistyvät ratkaisukeskeisen työskentelyn ja hyvinvointia tukevan taidetyöskentelyn maailmat. Työyhteisöjen kehittämiseen hän on luonut mm. ”Vaellus oman työn maastossa” –työnohjauksellisen työkalun. 
Lisätietoja koulutuksesta: Minna Rimpiläinen p. 044 019 7496 minna.rimpilainen@mooli.fi 

PALAUTETTA KOULUTUKSISTA

”Asianosaava kouluttaja. Puhe selkeää. Ohjeet hyvin perusteltu. Oma käytännönkokemus -> varma ote. Kyselee, varmistaa. Kannustava tyyli.”
”Todella hyvä koulutus. Tästä sai varmuutta millä tavalla toimia, jos tilanne yllättää.”
”Kerrankin oli mielenkiintoinen kurssi. Hyvä puhuja ja osasi ”selittää” niin että ote ei herpaantunut. Tällainen kaikille suosittelen!”
”Asiantunteva kouluttaja, hyviä välineitä arkeen, toivottavasti ei tarvi käyttää :) Juuri sitä asiaa, mitä koulutukselta toivoin.”
”Kiitos hyvästä AVEKKI koulutuksesta! Paljon tärkeää asiaa, josta meille jää paljon mietittävää tulevaan mm. uuteen kouluun. Oli mukavat 2 päivää”
Hyvä koulutus. Hyvin huomioitiin eri ikäisten kanssa työskentelevät. Olisi ollut tarpeellinen jo paljon aiemmin. Omaan kuntaan ohjeistukset saatava kuntoon.”
”Hyviä ja tarpeellisia työssäni. Olis hyvä kerrata uudelleen jonkin ajan kuluttua. Antoi vahvistusta mitä voi tehdä ja miten. Luo turvallisuutta miten toimia.” 
”Ehdottoman tärkeä aihe, voi kun koko työyhteisö saisi saman opin kuin minä. Olet kouluttajana huippu; läsnäoleva, kuunteleva, hyväksyvä, selkeästi artikuloiva, rautainen ammattilainen.” Tanja Ikonen
”Erittäin selkeä ja hyvä koulutus. Keskustelut antoisia ja silmiä aavaavia. Fyysisestä harjoittelusta tuli itsevarmuutta. Pitäisi vain olla aina harjoitusta, että jäisi muistiin selkärankaan.”
”Erittäin hyvä koulutus. Asiaa oli sopivasti, oli helppo pysyä mukana. Keskustelua oli sopivasti, ei sille annettu liikaa tilaa, koska äkkiä olisi voinut lähteä väärille uomille. Selkeää puhetta ja ”esiintymistä”. Harjoitteet hyvät, tarpeeksi selkeästi ohjeet yms. Hyvin luit meitä ja meidän mielentilaa. Hyvin palautit aina takaisin asiaan. Ehdottomasti suosittelen kaikille.”
”Olen saanut paljon hyötyä tietoja. Suuri kiitoksia. Olet tosi ihana kouluttaja.”
”Hyvä ja monipuolinen kurssi. Mukava kun oli tilaa keskusteluille ja kokemusten jakamiselle.”
”Tämähän oli jotenkin työnohjauksellinen koulutus.”
”Soitin jo ensimmäisen koulutuspäivän lopussa työkaverille ja kerroin ideoita, miten voimme kehittää ennaltaehkäisyä meidän työpaikalla.”
”Minna on innostava kouluttaja, joka keskittyy vahvasti käytännön arjen kuvaamiseen teorian avulla. Koulutuksen miettiminen ja suunnittelu oli helppoa ja saimme helposti luotua yhteisen tavoitteen koulutukselle. Kahteen tuntiin etäkoulutusta mahtui valtavasti asiaa ja konkretiaa, jotka varmasti menevät käytäntöön meidän työyhteisössämme.”

 


  Koulutuksen sisältö

  AVEKKI koulutus aggression kohtaamiseen -koulutuksen sisältö

  Avekki koulutus antaa perustiedot ja taidot aggressiivisen henkilön ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen, tilanteiden hallintaan sekä itsen suojaamiseen. 

  Koulutuksen kesto 16 oppituntia

  Minimissään 12 oppitunnin läsnäolosta koulutuksessa on mahdollisuus saada todistus. Koulutus järjestetään 8-16 osallistujalle. 

  Pähkinänkuoressa:

  • AVEKKI toimintatapamalli 

  • Aggression ja syiden ymmärtäminen 

  • Aggressiotilanteiden luokitteleminen ja tilanteissa toimiminen

  • Ohjaava lainsäädäntö

  • Yhteisöllisyyden merkitys, kun kohdataan aggressiota

  • Tilanteiden ennaltaehkäisy ja ennakointi

  • Oman itsen rauhoittamisen keinoja

  • Rauhoittava sanallinen ja sanaton vuorovaikutus

  • Ammatillisuus, kun kohdataan aggressiota

  • Tilanteiden jälkiselvittely ja kirjaaminen

  • Vuorovaikutusharjoitteita, rauhoittava työntekijä

  • Itsesuojelu

  • Fyysiset harjoitteet: irrottautuminen, itsen suojaaminen, fyysinen hallinta ja kuljettaminen eri tavoin

  • Simulaatioharjoitteita

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin