Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op

17.3.2022-31.3.2023 Lähikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusSosiaali- ja terveysala
Menetelmä soveltuu laajasti käytettäväksi sosiaali- ja terveysalan, järjestöjen ja kulttuuritoimijoiden työssä

Ajankohta

17.3.2022 - 31.3.2023

Kesto

6 työpajaa, yht 10 päivää

Kenelle sopii

opettajat, varhaiskasvattajat, sos.työn perhetyöntekijät ja hoitajat, kuntoutuksen ja terv.hoidon parissa toimivat, terapeutit ym

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto

Ilmoittautuminen

25.10.2021 - 27.2.2022

Osallistumismaksu

2200 € Osallistumismaksu laskutetaan kuudessa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.
Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op

Koulutuksen kuvaus

Voiko sote-alojen työ olla rakkaudellista, vaikka se on ammatillista? Sama auttamistyö voi olla vaikuttavampaa ja merkityksellisempää, kun ammattilaisen ja asiakkaan suhde ajatellaan dialogisemmin ja kohtaamisen tunnemerkitykset nostetaan keskeiseksi työvälineeksi, ohi verbaalisen kielen. Voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu tietoiseen viattomaan ja rakkaudelliseen tapaan katsoa, myös silloin, kun syyt ihmisten väliseen epäluottamukseen ovat ilmeisiä tai työn perustehtävään sisältyy paljon asiakkaan rajaamista. Juuri silloin menetelmän työote voi olla erityisen vaikuttavaa. Menetelmässä valokuvat ja valokuvaaminen ovat konkreettinen apuväline katsomisen tavan muuttamiselle. Voimauttavassa valokuvaprosessissa rakennetaan korjaavan katseen kokemuksia toisten ihmisten silmissä ja ihmisen omissa silmissä. Uudelleenmäärittelyllä ja toisin katsomisella on valtavasti uudistavaa voimaa, jota voidaan käyttää ihmisten välisten vaikeiden tilanteiden ja jumittuneiden asetelmien muuttamiseen.

• Menetelmä soveltuu laajasti käytettäväksi sosiaali- ja terveysalan, järjestöjen ja kulttuuritoimijoiden työssä 
• Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet-koulutus soveltuu mm. opettajille, varhaiskasvattajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja hoitajille, kuntoutuksen ja terveydenhoidon parissa toimiville, terapeuteille tai ryhmien kanssa työskenteleville ihmistyön ammattilaisille. 
• Menetelmä sopii kaiken ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville asiakkaille, oppilaille ja potilaille, eikä se ole ristiriidassa minkään olemas¬sa olevan hoidon kanssa. 
• Opintoihin osallistuminen ei edellytä valokuvaustaitoja tai erityistä kameraa.

Kouluttaja: Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen.

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomajantie 2, seuraavasti:

1. työpaja: 17.3.2022
2. työpaja: 16.-17.5.2022 (ensimmäinen päivä kuvauskerta) 
3. työpaja: 17.6.2022 
4. työpaja: 13.-15.9.2022 (ensimmäinen päivä kuvauskerta) 
5. työpaja: 13.12.2022 
6. työapaja: 30.-31.3.2023

Koronatilanteen niin vaatiessa, koulutus toteutetaan hybridinä tai kokonaan etämuotoisena. 

Ilmoittautumisen yhteydessä lähetetään vapaamuotoinen hakemus. Nimeäthän asiakirjan seuraavasti voimauttava valokuva, oma nimi ja talleta se ensin laitteellesi

Kerro hakemuksessasi:

 • Koulutustaustasi ja työkokemuksesi sekä nykyinen työyhteisösi
 • Miten toivot voivasi soveltaa menetelmää omassa työyhteisössäsi
 • Miksi pidät menetelmää tarpeellisena
 • Mitä odotat koulutukselta henkilökohtaisesti

 


Koulutuksen sisältö

Tavoitteet: 
Opiskelija omaksuu voimauttavan valokuvan menetelmän teorian ja viitekehyksen:

 •  Opiskelija oppii dialogiseen katseeseen perustuvaa, tunnemerkityksille herkistynyttä työotetta. Siinä asiakkaan resurssit ja hänessä oleva hyvä nostetaan tietoisesti näkyville, ongelmiin keskittymisen ja asiakkaan kehittämisen sijaan. 
 • Opiskelija oppii luomaan herkistymistä ja pehmenemistä ja herkistymistä toisten ihmisten arvokkuudelle ja tunnetarpeille. Hän siis harjoittelee koulutuksen aikana mentalisaatiotaitojaan, kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmia ja kokemusta. Mentalisaation taidot auttavat säätelemään omia tunnetiloja ja vahvistavat mahdollisuuksia hyvälle vuorovaikutukselle.
 • Opiskelija vahvistaa kykyään katsoa asiakasta ja hänen tilannettaan kokonaisvaltaisesti. Voimauttavat asiat eivät useinkaan löydy ongelman ympäriltä, vaan ihmisen laajem¬masta elämän merkityksellisyyden kokemuksesta. Esimerkiksi päihdekuntoutujan voimauttavat kuvat eivät välttämättä käsittele lainkaan päihteettömyyttä, vaan saattavat palauttaa jotain hänen omaa ydinitseä, joka on kadonnut elämän rikkovissa tapahtu¬missa ja näkymättömyyden kokemuksessa. 
 • Opiskelija ymmärtää eettiset raamit, joiden sisällä valokuvien ammatillinen käyttö on hoidollisesti laadukasta ja perusteltua. Valokuva itsessään ei ole terapeuttinen väline, vaan sillä voidaan myös haavoittaa ja rikkoa ihmisen omaa itsemäärittelyn oikeutta.  
 • Opiskelijan tunne oman työn merkityksellisyydestä vahvistuu ja hän saa voimavaroja työn tekemiseen.  Voimauttavan valokuvan prosessissa työntekijän tunnesuhde asiakkaaseen lähenee ja asiakas antaa työntekijälle välineet olla asiakkaan ehdoitta hyväksyvä katse ja korjaava peili. Samalla työntekijän oman työn merkityksellisyyden kokemus vahvistuu. 

Opiskelija saa valmiuksia käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää omassa työyhteisössään:

 • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, että hän on saanut määritellä itsensä omissa kuvissaan ja tullut nähdyksi muiden silmissä. Menetelmäkoulutuksessa toiseen sovellettava opitaan ensin itse kokemalla ja sisäistämällä. Koulutus mahdollistaa siten myös osallistujan keskittymisen ajankohtaisten oman elämän kysy¬mysten äärelle sekä omien lähisuhteiden vahvistamisen opin¬toihin liittyvissä harjoitustöissä.
 • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, kun toinen ihminen tekee itse määrittelemiään puolia näkyväksi voimauttavan valokuvan työkalujen avulla. Opiskelija harjoittelee koulutuksessa voimauttavan valokuvan menetelmän käyttöä parityöskentelyssä kurssikaverin ja asiakkaan kanssa, perhevalokuvauksen kontekstissa, sekä ryhmäprosessissa oman työyhteisön kanssa. 
 • Opiskelija oppii lempeää ja rakkaudellista dialogisuutta projektien purkutilanteissa. Koulutuksen rikkautena on moniammatillinen ryhmä, jonka menetelmäsovelluksista osallis¬tujat saavat valtavasti konkreettisia ideoita omaan työhön.
 • Opiskelija saa tietoa siitä, kuinka voimauttavan valokuvan menetelmää voi työotteen sisäistettyään käyttää myös ilman valokuvia tai kuvaamista. 

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu
Paikkoja vapaana 14 / 16

Lisätietoja

Päivi Hinno koulutussuunnittelija
paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 0400 792 396

Tutustu myös näihin