Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa

27.1.2022 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy

Ajankohta

27.1.2022

Kesto

Klo 13.00-15.30

Kenelle sopii

Webinaari on suunnattu ensisijaisesti esimiehille ja johtajille, niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla. Koulutus soveltuu mainiosti myös muun muassa henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja työhyvinvoinnin kehittäjille.

Paikka

Linkki osallistumiseen lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen

18.11.2021 - 25.1.2022

Osallistumismaksu

155 €
Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa

Koulutuksen kuvaus

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia?

Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän?

Opit kuinka esimiehen kannattaa toimia epävarmoissa tilanteissa: niin erilaisten diagnoosien ristipaineissa kuin myös vaikkapa silloin, kun työntekijän päivittäinen työkyky on kovin häilyvä? Miten suhtautua, kun työntekijä on välillä poissa ja välillä töissä – vaihtelevin tuloksin? Kuinka on syytä menetellä, kun pehmeimmät keinot eivät enää auta?

Saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten poissaoloja on syytä käsitellä?
 • Entä jos poissaoloja ei ole, mutta työntekijä toimii epävakaasti ja työyhteisö kärsii?
 • Kuinka eri työntekijöitä pitää suojella, auttaa ja tukea? Mitä mielenterveysongelmaiselta saa vaatia?
 • Millaisia työnjohdollisia toimia kulloinkin kannattaa käyttää?
 • Milloin ja miten työ- tai virkasuhde voidaan päättää oikein? Voivatko mielenterveysongelmat riittää irtisanomisperusteeksi? Mitä muita perusteita tai menettelyjä näissä yhteyksissä voidaan soveltaa?
 • Mitä työntekijän mielenterveysongelmia käsittelevästä oikeuskäytännöstä voidaan havaita?
 • Tuomioistuinratkaisujen lisäksi tämä webinaari sisältää runsaasti myös muita käytännön esimerkkejä.

Koulutuksen sisältö

Ohjelma

Kuinka työntekijän mielenterveysongelmaan kannattaa tarttua?

 • Miten tilanteet tunnistetaan? Mitä tiedetään ja mitä vielä pitäisi selvittää?
 • Haasteisiin tarttuminen matalalla kynnyksellä ja eteneminen vaihe vaiheelta
 • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
 • Entä jos esimiehelle herää epäilys, että perimmäinen syy on eri kuin mitä lääkärintodistuksessa lukee?
 • Mitä työyhteisölle saa viestiä? Mitä ei? Miksi? Salassapitovelvollisuus käytännössä
 • Milloin työntekijän mielenterveyshäiriöillä ei ole merkitystä työpaikalla?

Henkinen työsuojelu ja muut työnantajan vastuut

 • Jos mielenterveysongelmien väitetään johtuvan töistä? Esimerkkeinä kuormittumis- ja kiusaamisväitteet
 • Työterveyshuolto- ja työturvallisuuslainsäädännön vaikutukset
 • Olisiko toisiin tehtäviin siirtäminen mahdollista? Millaisilla menettelyillä? Kuinka pitkää uudelleenkouluttamista voidaan vaatia?
 • Muut muutokset ja mahdolliset kevennykset? Työn muokkaaminen työkykyä vastaavaksi
 • Ohjeet, apu ja tuki
 • Ketkä lopulta tekevät työt? Miten varmistaa, ettei kukaan ylikuormitu?

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

 • Milloin on syytä jäädä kotiin? Milloin ei?
 • Palkallista vai palkatonta poissaoloa? Millä perusteilla?
 • Keskusteluihin ja tutkimuksiin osallistuminen myös työkyvyttömyysaikana
 • Oma myötävaikutus paranemiseen tai sen puuttuminen? Hoito-ohjeiden noudattaminen
 • Työnantajan kanssa sovittuihin muutoksiin sitoutuminen
 • Mitä ”saikulla” saa tehdä? Mitä ei? Miksi?
 • Milloin työ- tai virkasuhteen päättäminen voi olla ajankohtaista?

Poissaolojen määrän ja keston merkitys sekä ennuste tulevasta: työkyvyttömyyden ja sen jatkumisen arviointi

 • Työntekijän toiminnan vaikutukset: moitteetonta käytöstä vai laiminlyöntejä ja rikkomuksia?
 • Varoituksen ja toisiin tehtäviin siirtämisen merkitykset irtisanomista harkittaessa
 • Olisiko työsuhteen päättäminen sopimalla käyttökelpoisin vaihtoehto?
 • Työkyvyttömyyseläke? Työnantajan vastuut
 • Käytännön menettelytavat eri tilanteissa

Aikaa kysymyksille

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättynyt

Lisätietoja

Juho Mutka koulutussuunnittelija
juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. 040 502 5679

Tutustu myös näihin