Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op (OY)

8.12.2021-2.3.2022 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusAvoin korkeakouluopetusTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Kurssi on osa Tuotantotalouden 25 op perusopintojen kokonaisuutta.

Ajankohta

8.12.2021 - 8.3.2022

Kesto

Tarkempi aikataulu Moodlessa

Kenelle sopii

Opintojakso toimii hyvin myös ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Paikka

Etökoulutus

Ilmoittautuminen

1.8 - 23.9.2021

Osallistumismaksu

80 €
Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op (OY)

Koulutuksen kuvaus

Kouluttaja:  Arto Reiman

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet
 • osaa tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitä
 • ymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden yhteyksiä
 • ymmärtää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kustannustekijöitä sekä niiden kehittämisen hyötypotentiaalia
 • ymmärtää työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet sekä riskienhallinnan käytännöt ja työkalut

Sisältö

Työturvallisuus, työsuojelu, työterveys, työhyvinvointi, tuottavuus, lainsäädäntö ja standardit, työsuojeluyhteistoiminta ja -valvonta, työsuojelun vastuut ja velvollisuudet, riskit, kuormitustekijät, riskienarviointi, onnettomuudet ja työtapaturmat sekä niiden tutkiminen, yritysturvallisuus, yhteisten työpaikkojen riskienhallinta, integroitu HSEQ-johtaminen, osallistuminen

Oppimateriaali Kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.

Arviointiasteikko Arviointi: 1-5 ja hylätty.


  Koulutuksen sisältö

  Järjestämistapa

  Luennoista ilmoitetaan Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla (viikot 49-09, joulutauko huomioiden). Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin