Tuotantotalous 25 op (OY)

25.8.2021-16.6.2022 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusAvoin korkeakouluopetusTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Opinnoissa voi ilmoittautua suoraan opintokokonaisuuteen tai valita yksittäisiä opintojaksoja, joihin jokaiseen on oma ilmoittautumisaikansa. Lapin kesäyliopistolle ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa jatko-ohjeet verkko-opiskelua varten.

Ajankohta

25.8.2021 - 16.6.2022

Kesto

Tarkempi aikataulu Moodlessa

Kenelle sopii

Yksittäiset opintojaksot toimivat myös hyvin ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Paikka

Etäkoulutus

Ilmoittautuminen

22 - 12.8.2021

Osallistumismaksu

350 €, yksittäinen opintojakso 80 €
Tuotantotalous 25 op (OY)

Koulutuksen kuvaus

Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Kirjallisuudessa englannin kielinen termi on Operations Management kuvaten organisaation toimintoja ja niihin liittyvää johtamista.
Koulutus alkaa kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoiminta opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.
Prosessi- ja laatujohtamisessa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.

Tuotantotalous 25 op - opinnot voi suorittaa monimuoto-opintoina sekä Oulussa että yhteistyöoppilaitosten kautta. Etänä suoritettavat opinnot eivät ole paikkakuntaan sidottuja.  Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille.

Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali ja opettajan erikseen jakama materiaali jaetaan Moodle- verkko-opiskeluympäristössä, jossa myös verkkotutorointi toteutetaan. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelijat saavat ilmoittauduttuaan opintoihin.

Kunkin opintojakson suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Toteutustavat
Kokonaisuuden kaikki opintojaksot järjestetään verkko-opintoina Moodlessa.


  Koulutuksen sisältö

  Kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot (aikatauluun voi tulla muutoksia. Yksittäiset opintojaksot julkaistu omina tapahtumina.

  Tuotantotalouden peruskurssi 5 op (OY) 
  25.8.-19.10.2021

  Projektinhallinta 5 op (OY) 
  20.10.-2.12.2021

  Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op (OY)
  8.12.2021-2.3.2022

  Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op (OY)
  3.3.-4.5.2022

  Tuotekehitys 5 op (OY)
  5.5.-16.6.2022

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin