Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti 20 op

26.9.2023-20.9.2024 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Tämän päivän kasvavat nuoret eivät aina voi hyvin. Miten osaamme vastata nuoren oirehdintaan, hätään ja millaisin keinoin osaamme heitä auttaa? Tämä koulutus antaa paljon tietoa siitä, kuinka työskennellä vielä paremmin nuorten kanssa. Koulutus on kokemuksellista oppimista ja perustuu käytännön tasolla oppimiseen. Nuoret kokevat yksinäisyyttä, syrjäytyvät ja ovat enemmän ahdistuneita ja masentuneita kuin aikaisemmin. Erilaiset kriisit ahdistavat nuoria ja vähentävät nuoren uskoa tulevaisuuteen. Tässä koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa nuorten pahoinvoinnista, nuorten keskeisimmistä mielenterveyden ongelmista sekä opit samalla ratkaisukeskeisiä ja avoimeen dialogiin perustuvia terapeuttisia menetelmiä, joiden avulla voit lisätä omia taitoja työskennellessäsi nuorten kanssa. Lisäksi saat tietoa siitä, miten tehdä yhteistyötä perheiden ja eri verkostojen kanssa. Koulutuksen painopiste on aikuispedagogisiin menetelmiin perustuvaa itseohjautuvaa oppimista. Koulutuksen voi suorittaa täysin etäyhteyksin.

Ajankohta

26.9.2023 - 20.9.2024

Kesto

10 koulutuspäivää, klo 9-16

Kenelle sopii

Koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja kasvatus- sekä opetusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto

Ilmoittautuminen

4.1 - 3.9.2023

Osallistumismaksu

1700 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksu palautetaan vain, jos koulutus peruuntuu (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Maksu sisältää opetuksen ja materiaalin. Osallistumismaksu laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.
Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti 20 op

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen toteutusmallia on muutettu niin, että koulutuksen voi suorittaa myös etäyhteyksin. Mahdollisesta lähiopetuksesta päätetään opintojen aloituksen jälkeen.

Koulutuksen kesto
10 päivää, joista osa toteutetaan etäopetuksena, osa lähiopetuksena tai hybriditoteutuksena Rovaniemellä. Koulutuspäivät koostuvat teoriaopetuksesta ja käytännön harjoituksista. KOULUTUKSEN VOI SUORITTAA TÄYSIN ETÄYHTEYKSIN

Aikataulu:  päivittäin klo 9-16

26.9.2023 lähiopetus RovanImellä tai etäopetus
24.10. etäyhteyksin
20.11. etäyhteyksin
22.1.2024 etäyhteyksin
12.2 etäyhteyksin
13.3. etäyhteyksin
22.4 etäyhteyksin
24.5. lähiopetus Rovaniemellä tai etäopetus
28.8. etäyhteyksin
20.9. lähiopetus Rovaniemellä tai etäopetus

Kouluttajat

Sarianna Virpikari on kouluttajapsykoterapeutti. Hänen taustansa on psykiatrian erikoissairaanhoidossa sekä ammatillisen koulutuksen opetustehtävissä. Lisäksi hän toimii työnohjaajana sosiaali- ja terveysalan työyksiköissä. Sarianna on toiminut ammatillisten koulutusten täydennyskoulutuksessa useita vuosia opettaen muun muassa psykoterapeuttisia valmiuksia ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Mika Haataja on pitkän linjan perheterapeutti ja hänellä on kokemusta juuri nuorten ja heidän perheiden kanssa työskentelemisestä. Mika on nuorisopsykiatrin asiantuntija ja tekee työtään tämän lisäksi työnohjaajana sosiaali, -terveys, - ja kasvatusalan työyhteisöissä. Mikan koulutustausta on psykiatrinen erikoissairaanhoitaja.

Koulutukseen hakeutuminen:

Ilmoittaudu tällä sivulla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta.

Ilmoittautuessasi sinun tulee liittää vapaamuotoinen hakemus, katso ohje alla:

Nimea hakemus: Vapaamuotoinen hakemus Nuorisoterapeutti, oma nimi

Kerro hakemuksessasi:

-omat yhteystietosi
-koulutustaustasi
-työkokemuksesi
-mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
-miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
- kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintoihin

Opiskelijoiden valinta tapahtuu  vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella. Paikat täytetään soveltuvien opiskelijoiden osalta ilmoittautumisjärjestyksessä.
 

Koulutuksen työskentelymuodot

Koulutus antaa näkemyksen nuorten yleisimpiin mielenterveyden haasteisiin sekä niiden varhaiseen puuttumiseen sekä ratkaisukeskeisiin menetelmiin nuorten ja perheiden kanssa työskentelemisessä. Koulutuksen teoreettinen viitekehys on ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen avoimeen dialogiin perustuva.

Opetus järjestetään monimuotoisena, ja siihen sisältyy 10 päivää opetusta, missä teoreettinen osuus yhdistetään käytännön terapiamenetelmiin.

Koulutuksen painopiste on aikuispedagogisiin menetelmiin perustuvaa itseohjautuva oppiminen, jonka lisäksi koulutuksessa tehdään itsenäisiä harjoituksia ja työskennellään vertaisryhmissä.

Lisäksi koulutuksen aikana tutustutaan alan kirjallisuuteen, ja opiskelija tekee kolme kirjareflektiota annetusta kirjallisuudesta.

Opiskelija tekee kehittämistyön (10–15 sivua), jossa hyödyntää oppimaansa teoriapohjaa, ja joka soveltuu omaan työhön.

Koulutuksen keskeinen painopiste on käytännönläheinen asiakastyön soveltaminen omaan työhön, jolloin opiskelija tekee itsenäisesti asiakastyötä vähintään 50 tuntia (5 asiakasta) ja joissa soveltaa oppimiaan terapeuttisia menetelmiä asiakaskohtaamistilanteissa.
 

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on saada tietoa keskeisistä ja ajankohtaisista nuorten mielenterveyden haasteista sekä oppia uusia ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä, joita voi hyödyntää omassa työssä nuorten kanssa eri työympäristöissä, ja joiden avulla nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen mahdollistuu.

Lisäksi tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka perheiden kanssa työskennellään voimavarakeskeisesti ja avointa dialogimallia hyödyntäen. Tavoitteena on oppia, miten parhaiten tuetaan perhettä kokonaisvaltaisesti, ja miten toimitaan nuoren koko verkostossa ja kuinka näitä voi soveltaa omassa työssään.
 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa erilaisia nuorten mielenterveyteen liittyviä haasteita ja ilmiöitä
 • perustella valittuja auttamismenetelmiään omassa työssään
 • soveltaa ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä
 • soveltaa narratiivisia työmenetelmiä omassa työssään
 • soveltaa dialogisia menetelmiä omassa työssään
 • soveltaa systeemisiä työmenetelmiä perhetyöskentelyssä
 • hyödyntää moniammatillista tiimityötä

 


  Koulutuksen sisältö

  Koulutuksen teemat

  • Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
  • Voimavarakeskeisyys: Avoin dialogi ja reflektiiviset menetelmät
  • Narratiivisuus
  • Työskentely nuoren kanssa
  • Työskentely perheiden kanssa
  • Moniammatillinen työskentely
  • Nuorten päihdeongelmat ja muut riippuvuudet
  • Nuoren kokema ahdistuneisuus yleisenä ilmiönä
  • Nuoren masennus
  • Muut ahdistuneisuushäiriöt (pelot, pakko-oireet, paniikkihäiriöt)
  • Syömishäiriöt
  • Traumaattiset kokemukset, kriisit
  • Nuoren itsetuhoisuus
  • Nuorten erilaiset neuropsykiatriset ongelmat
  • Nuorten seksuaalisuus ja sukupuolisuuden moninaisuus


  Koulutus sisältää seuraavat osuudet opintopisteittäin:

  • Teoriaopetus 8,5 op
  • Kirjallinen kehittämistyö 3 op
  • Asiakastyö 50 tuntia ja siihen liittyvät analyysit 4 op
  • Pienryhmätyöskentely 2 op (26 t)
  • Syventävä kirjallisuus 2 op
  • Kirjallisuusreflektiot 2 op

  Referenssit

  ”Koulutus antoi minulle uusia työkaluja ymmärrystä, miten kohdata ja auttaa nuoria.”

  ” Koulutus laajensi ja avasi ja antoi paljon tietoa.”

  ” Ratkaisukeskeisyys on erinomainen menetelmä ihmisten kohtaamisessa.”

  ” Opin uudenlaisia tapoja ajatella asioista.”

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin