Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op

19.9.2022-28.9.2023 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysala
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Ajankohta

19.9.2022 - 28.9.2023

Kesto

20 koulutuspäivää

Kenelle sopii

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto

Ilmoittautuminen

5.11.2021 - 16.9.2022

Osallistumismaksu

2550 €,josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Maksu sisältää opetuksen ja materiaalin. Osallistumismaksu laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op

Koulutuksen kuvaus

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa (voit osallistua myös etäyhteyksin) klo 9-16 seuraavasti:

19.-20.9.2022
17.-18.10.2022
28.-29.11.2022
26.-27.1.2023
23.-24.2.2023
23.-24.3.2023
19.-20.4.2023
9.-10.5.2023
29.-30.8.2023
27.-28.9.2023

Kouluttaja: Psykoterapeutti VET, TtM Sarianna Virpikari

Sarianna on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoidon opettaja, ratkaisukeskeisen vaativan erityistason ja kognitiivisen erityistason terapeutti. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys.

Tavoitteet:

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Opintojen aikana perehdytään ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. Opiskelija oppii tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan tietojaan käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskennellessään sekä käyttämään psykoterapeuttisia työotteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

• antaa näkemys ihmisen kasvuun ja kehitykseen sekä psykiatriseen diagnostiikkaan

• antaa näkemys psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin

• antaa näkemys psykoterapiaan

• lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia

• antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle

Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 t). Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä.


  Koulutuksen sisältö

  Koulutuksen sisältö:

  • Psykoterapia työmenetelmänä

  • Ihmisen kasvu ja kehitys

  • Psykiatrisen diagnostiikan perusteet: lapset, nuoret ja aikuiset

  • Psykoterapeuttiset vuorovaikutustaidot

  • Mitä psykoterapia on ja mitä on työnohjaus?

  • Mielenterveys ja sen järkkyminen

  • Oma persoona työvälineenä

  • Psykoterapeuttiset menetelmät

  • Eri psykoterapian viitekehykset:

  – kognitiivinen psykoterapia

  – ratkaisukeskeinen psykoterapia

  – psykoanalyyttinen terapia

  – perhe- ja pariterapiat

  – psykofyysinen psykoterapia

  • Kriisit, traumat

  • Lapset ja nuoret terapiassa

  • Perheterapian perusteet

  • Paripsykoterapian perusteet

  • Psykoterapeuttina toimiminen

  • Potilaan hoitoon liittyvä lainsäädäntö

  • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä

  • Oma kehittämistyö

   

  Toteutus

  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluina, johon sisältyy lähi- ja etäjaksoja sekä verkko-opiskelua. 30 opintopisteiden laajuiset opinnot kestävät yhden vuoden.

  Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoriapäivät, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä oman kehittämistyön.

  Ilmoittautumislomakkeeseen liitetään vapaamuotoinen hakemus.  
  ”Vapaamuotoinen hakemus, oma nimi, Psykoterapeuttiset valmiudet 22-23”. 

  Kerro hakemuksessasi

  - omat yhteystietosi
  -koulutustaustasi
  -työkokemuksesi
  -mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi.

  Ensisijaisesti noudatamme lmoittautumisjärjestystä, jonka lisäksi kouluttaja tekee valinnan vapaamuotoisten hakemusten perusteella.

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin