Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op (OY)

3.3.2022-4.5.2022 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusAvoin korkeakouluopetusVerkkokoulutuksetTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Kurssi on osa Tuotantotalouden 25 op perusopintojen kokonaisuutta.

Ajankohta

3.3 - 4.5.2022

Kesto

Tarkempi aikataulu Moodlessa

Kenelle sopii

Opintojakso toimii hyvin myös ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Paikka

Etäkoulutus

Ilmoittautuminen

15.12.2021 - 13.2.2022

Osallistumismaksu

80 €
Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op (OY)

Koulutuksen kuvaus

Kouluttaja: Osmo Kauppila

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen modernien periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Sisältö

Laadun ja laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa ja kulttuurissa, tuotteiden ja palveluiden laatu, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, laatujärjestelmät, Lean, Six Sigma, henkilöstö ja tiimit, Quality 4.0.

Luentojen teemat:

 • Orientaatio ja johdanto prosessi- ja laatujohtamiseen
 • Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit
 • StrategianäkökulmaDesign for quality
 • Suorituskyvyn mittaus, muutosjohtaminen ja benchmarking
 • Prosessien johtaminen ja suunnittelu
 • Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
 • Lean, Six Sigma ja Lean Six Sigma
 • Henkilöstö, tiimit ja koulutusQuality 4.0 ja yhteenveto

 

Oppimateriaali

Kirjallisuus: JS Oakland, RJ Oakland & MA Turner (2021) Total quality management and operational excellence: text with cases, (5th ed.). Routledge, 540 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.


  Koulutuksen sisältö

  Toteutustavat

  Kurssi koostuu kymmenestä viikottaisesta luennosta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Orientaatioluento järjestetään live-verkkoluentona ja julkaistaan tallenteina jälkeenpäin. Tämän jälkeen seuraavan yhdeksän viikon ajan kurssin Moodle-työtilassa julkaistaan viikottaiset videoluennot. Viimeinen luentokerta järjestetään myös mahdollisesti live-verkkoluentona.

  Suoritustavat ja arviointikriteerit

  Opiskelija laatii viikottain kyseisen viikon aineistoon perustuen omaa oppimistaan käsittelevän luentoreflektion ja vastaa kyseisen viikon kotitehtävään. Tehtävät arvostellaan viikottain, ja kurssiarvosana asteikolla 1-5 tai hylätty muodostuu näiden viikkoarviointien summasta.

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin