Opetushallinnon tutkintoon valmentava luentosarja

A -osa 6.-7.10. ja B -osa 13.-14.10. Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Oletko hakeutumassa koulunjohtajaksi tai rehtoriksi?

Ajankohta

6 - 14.10.2023

Kesto

Perjantaisin klo 15.00-20.30 ja lauantaisin klo 9.00-15.30. Yhteensä 28 tuntia.

Kenelle sopii

Koulutus soveltuu koulunjohtajan tai rehtorin tehtäviin hakeutuville

Paikka

Linkki osallistumiseen lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen

1.6 - 6.10.2023

Osallistumismaksu

450 €
Opetushallinnon tutkintoon valmentava luentosarja

Koulutuksen kuvaus

Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suoritus on kelpoisuusvaatimuksena perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuun rehtorin tehtävään.

Kouluttajana toimii OTK Lauri Liusvaara. Liusvaaralla on työkokemusta OPH:sta, OAJ:sta ja OPM:stä. Hän on kirjoittanut oppikirjoja rehtoreille ja sivistystoimen johdolle sekä toiminut rehtoreiden ja opettajien täydennyskouluttajana 15 vuoden ajan. Liusvaara on toiminut Opetushallinnon tutkinnon kouluttajana ja tentaattorina 7 vuotta.

Opetushallinnon tutkinnon perusteet ja tutkintovaatimukset uudistuivat 6.4.2023


Koulutuksen sisältö

Luennoilla valmentaudutaan opetushallinnon tutkinnon tenttitilaisuuksiin ja käydään läpi opetushallinnon tutkintovaatimuksissa olevat lait ja asetukset.

Tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Kesäkuussa 2022 voimaan tulleiden perusteiden mukaan tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:

A-osa: Hallinnon perusteet

  • 1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
  • 2. Opetustoimen hallinto
  • 3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit

  • 4. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
  • 5. Rehtori pedagogisena johtajana
  • 6. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa)

Katso Tutkinnon perusteet ja tutkintovaatimukset 2023. pdf(pdf, 1 MB)
Katso Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Kirjalliseen kuulusteluun ilmoittautuminen:

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää OTI-järjestelmän kautta, jossa näkyvät koko maan tenttipäivät.

Kuulustelu- ja tutkintomaksut

Opetushallitus perii tutkinnon suorittajalta tutkintomaksun 256€ (kattaa kaikki kustannukset uusintatenttejä lukuunottamatta). Tutkinnon osan uusimisesta peritään 87€ maksu.

Suoritustiedot ja todistus

Suoritustiedot ylläpidetään OTI-järjestelmässä, josta lähetetään tenttitulos suorittajalle sähköisesti. Tutkintotodistus muodostetaan järjestelmässä ja tulostetaan sieltä. Ennen toukokuuta 2019 tutkinnon suorittamisen aloittaneille Opetushallitus ilmoittaa kuulustelujen tuloksista sähköpostitse

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättynyt

Lisätietoja

Juho Mutka koulutussuunnittelija
juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. 040 502 5679

Tutustu myös näihin