Kuntakonsernin julkiset hankinnat tuloksellisesti

14.12.2022 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Kuntakonsernien toiminnassa julkisten hankintojen tuloksellisuus ja riskienhallinnan merkitys korostuvat jatkuvasti, ja erityisesti muuttuvissa olosuhteissa. Julkisten han-kintojen kilpailutus on tehtävä avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankintojen tuloksellinen toteuttaminen edellyttää hankintojen tavoitteellista johtamista ja tuloksellisuuden arviointia.

Ajankohta

14.12.2022

Kesto

14.12 klo 9-16

Kenelle sopii

Koulutus on hyödyllinen kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden sekä niiden tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille, johdolle ja esimiehille, hankintojen, hallinnon, ta-louden, valvonnan ja tarkastuksen asiantuntijoille.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Linkki etänä osallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Ilmoittautuminen

19.6 - 4.12.2022

Osallistumismaksu

250 €
Kuntakonsernin julkiset hankinnat tuloksellisesti

Koulutuksen kuvaus

Koulutus konkretisoi hankintojen johtamiseen liittyviä näkökulmia ja toimintatapoja, sekä hankintalain ja hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden merkityksen kuntakonserniin kuuluvien organisaatioiden hankintatoimen järjestämisessä. Koulutuksessa havainnollistetaan hankintatoimen tuloksellisen organisoinnin osatekijöitä sekä erilaisten hankintojen toteuttamista sääntelyä noudattaen muuttuvissa olosuhteissa. Koulutuksen perusteella osallistujat voivat arvioida oman organisaationsa hankintatoimen tuloksellisuutta sekä saavat näkökulmia hankintatoimen kehittämiseen ja riskienhallintaan.

Kouluttajina toimivat IA Insight Public Oy:n partner, JHTT, CGAP, CRMA Markus Kiviaho ja erityisasiantuntija Mikko Knuutinen, OTL.


  Koulutuksen sisältö

  9.00 Koulutuspäivän aloitus

  • Julkiset hankinnat ja hankintalain tavoitteet
  • Hankintasääntelyn kritiikki ja ongelmakohdat - johtuvatko ongelmat sääntelystä vai organisoinnista?
  • Hankintatoimen tehtäviä: markkina- ja tarvetuntemus, hankintaoikeudellinen valmistelu ja päätöksenteko, sopimuksen päättäminen ja sen täytäntöönpano

  11.30-12.15 Lounas

  • Erilaisia hankintoja ja niihin liittyvä sääntely  
  • Hankintalajien käyttöala ja hyödyntäminen – tapausesimerkkejä
  • Hankintasopimusten tyypit, niiden hallinta ja hankintasopimusten oikeudellinen sääntely
  • Sopimuksen täytäntöönpano ja muuttuneet olosuhteet
  • Julkisten hankintojen vastuukysymykset ja foorumit

  13.45-14.00 Iltapäiväkahvi

  • Hankintatoimen tuloksellisuus ja valvonta
  • Hankintatoimen johtaminen ja organisointi - tavoitteet, resursointi, asiantuntemus ja toimintatavat
  • Hankintatoimeen ja erilaisiin hankintoihin liittyvä riskienhallinta sekä eettiset periaatteet

  15.30 Koulutustilaisuuden yhteenveto

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana 35 / 35

  Lisätietoja

  Juho Mutka, koulutussuunnittelija
  juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 040 502 5679

  Tutustu myös näihin