Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 2 päivää

28.9. ja 11.10.2022 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Hankinnoissa tulee noudattaa sääntöjä, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Ajankohta

28.9 - 11.10.2022

Kesto

28.9. ja 11.10 klo 9-16

Kenelle sopii

Koulutuksessa osallistujat perehdytetään julkisten hankintojen maailmaan. Kaksi päivää kestävä koulutus antaa valmiudet julkisen hankinnan käytännön toteuttamiseen hankintasäännösten mukaisesti.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Linkki etänä osallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Ilmoittautuminen

5 - 25.9.2022

Osallistumismaksu

445 €
Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 2 päivää

Koulutuksen kuvaus

Julkiset hankinnat ovat sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Pääasiallisena tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä.

Kouluttaja: FM, Outi Tarvainen

Erityisosaaminen: ICT-palveluhankinnat, digitaaliset palvelut, neuvottelumenettely, käytettävyyden huomiointi hankinnoissa, ICT-sopimusten hallinta, ketterä kehitys, Cloudia sopimus- ja  kilpailutusjärjestelmät, hankinta-asiakirjojen julkisuus ja säilyttäminen.


  Koulutuksen sisältö

  OHJELMA 1. päivä 28.9.2022

  9.00-12.00 Päivän avaus ja tavoitteet

  HANKINTAPROSESSI 

  Millaisiin hankintoihin hankintalakia sovelletaan?

  • Periaatteet ja tavoitteet
  • Soveltamisala ja kynnysarvot

  Hankinnan suunnitteleminen

  • Vaiheet
  • Aikataulu
  • Välineet
  • Markkinakartoitus
  • Hankintamenettelyn valinta ja menettelyt
  • Suorahankinnat
  • Hankinnan lähtötiedot: esimerkkitapaus
  • Harjoitus A: suunnitellaan menettelyvalinta ja aikataulu

  Miten laaditaan hankintailmoitus, ESPD ja tarjouspyyntö?

  • Hankinta-asiakirjat
  • Kaksivaiheisuuden periaate

  12.00-13.00 Lounastauko

  13.00-16.00

  Miten laaditaan hankintailmoitus, ESPD ja tarjouspyyntö? (jatkuu)

  Yritys/tarjoaja

  • Millaisia soveltuvuusvaatimuksia tarjoajille voidaan asettaa?
  • Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
  • Muut tarjoajaa koskevat vaatimukset
  • ESPD
  • Tilaajavastuulain vaatimusten huomioiminen
  • Harjoitus B: Määritellään soveltuvuusvaatimuksia

  Hankinnan kohde

  • Hankinnan kohteen kuvaus
  • Vähimmäisvaatimukset ja vertailuun vaikuttavat seikat
  • Valintaperusteet
  • Vertailuperusteet – kokonaistaloudellisen edullisuuden määrittely
  • Harjoitus C: suunnitellaan hankinnan kohteen kuvausta ja vertailuperusteita

  Päivän yhteenveto

  OHJELMA 2. päivä 11.10.2022

  9.00-12.00 Päivän avaus ja tavoitteet

  HANKINTAILMOITUS, TARJOUSTEN KÄSITTELY JA HANKINTASOPIMUS

  Kertaus edellisen päivän sisällöstä

  Miten laaditaan hankintailmoitus, ESPD ja tarjouspyyntö

  • Sopimusehdot osana tarjouspyyntöä
  • Lainsäädännön asettamat reunaehdot
  • Yleisten sopimusehtojen käyttö osana sopimuskokonaisuutta
  • Sopimuksen kesto ja kohteen määrittely
  • Hinta- ja maksuehdot
  • Ongelmiin varautuminen
  • Sopimuksen päättämisehdot

  Hankintailmoituksen tekeminen

  • Hankintojen ilmoitusmenettely HILMAssa
  • Hankintailmoituksen sisältö
  • Harjoitus D: Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön kokonaisuuden suunnittelua

  Kysymykset ja vastaukset

  12.00-13.00 Lounastauko

  13.00-16.00

  Tarjousten vastaanottamisen jälkeen

  • Tarjousten avaaminen
  • Soveltuvuuden tarkastaminen ESPD
  • Tarjousten tarkastaminen
  • Tarjousten vertailu
  • Voittajan soveltuvuuden tarkastaminen ja hankintapäätös
  • Harjoitus E tarjousten tarkastamisesta

  Päätöksestä ilmoittaminen ja valitusaika

  • Hankintaoikaisu
  • Valitus markkinaoikeuteen
  • Seuraamukset hankintalain rikkomisesta lyhyesti
  • Valvonta
  • Julkisuuslain huomioiminen
  • Harjoitus F julkisuuskysymyksistä

  Valitusajan jälkeen

  • Sopimuksen allekirjoittaminen ja jälki-ilmoitus
  • Sopimuksen seuranta, arkistointi ja laskutus

  Tilaisuuden päättäminen

   

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Juho Mutka, koulutussuunnittelija
  juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 040 502 5679

  Tutustu myös näihin