Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena, hengityskoulu 6 op

20.9.2023-15.12.2023 Lähikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Hengityskoulu on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, joka perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Menetelmästä tekee ainutlaatuisen se, että hengitystä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti psyykkisenä, fyysisenä ja vuorovaikutuksellisena ilmiönä. Koulutuksessa ei opetella oikeata hengitystekniikkaa, vaan tutkitaan omaa hengitystä kokemuksellisena ilmiönä vuorovaikutuksellisessa suhteessa.

Ajankohta

20.9 - 15.12.2023

Kesto

10 koulutuspäivää

Kenelle sopii

Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin. Lue tarkemmin kuvauksen kohdalta.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto

Ilmoittautuminen

24.10.2022 - 27.8.2023

Osallistumismaksu

1990 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Koulutus laskutetaan kolmessa kuukausittaisessa erässä opintojen toteutumisen varmistuttua.
Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena, hengityskoulu 6 op

Koulutuksen kuvaus

Hengityskoulu on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, joka perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Menetelmästä tekee ainutlaatuisen se, että hengitystä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti psyykkisenä, fyysisenä ja vuorovaikutuksellisena ilmiönä. Koulutuksessa ei opetella oikeata hengitystekniikkaa, vaan tutkitaan omaa hengitystä kokemuksellisena ilmiönä vuorovaikutuksellisessa suhteessa.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena, hengityskoulu 6 op -koulutuksesta saa valmiudet toimia hengityskouluryhmän ohjaajana tai soveltaa hengityksen parissa työskentelyä yksilö, pari- ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa. Monet koulutukseen osallistuvat kokevat saavansa ennen kaikkea lisääntynyttä itsetuntemusta ja itsesäätelykykyä oman kasvun tueksi.

Hengityksen parissa työskentely sopii kaikille, jotka haluavat syventää itsetuntemusta, löytää keinoja itsesäätelyyn tai asiakastyöhön tai joilla on erilaisia pulmia hengityksessään tai terveydentilassaan. Hengityskouluohjaajia on koulutettu jo yli 30 vuotta eri puolilla Suomea.

Mitä hengityksen parissa työskentelystä voi saada?
– Kykyä rauhoittua
– Mahdollisuuden pitää yllä mielen ja kehon tasapainoa ja hyvinvointia
– Terveempiä ja tarkoituksenmukaisempia tapoja hengittää
– Lievitystä kipuihin ja muihin oireisiin
– Rauhallisempaa ja syvempää unta
– Elävää yhteyttä omiin kehokokemuksiin, tunteisiin ja tiedostamiseen
– Selkeämpiä rajoja
– Vapautta olla oma itsensä
– Myötätuntoa ja ymmärrystä itseä ja muita kohtaan
– Anteeksiantavuutta ja armollisuutta
– Leikillisyyttä ja lämpöä
– Emotionaalista tasapainoa
– Kokonaisvaltaista itsesäätelykykyä
– Toimijuuden ja resilienssin vahvistumista

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin. Koulutus sopii mm. seuraaville ryhmille:
– terveydenhuollon ja psykoterapiatyön ammattihenkilöt
– toiminnallisten hengityshäiriöiden, ahdistus-, jännitys- tai stressioireista kärsivien potilaiden auttajat
– hengityselinsairauksista ja muista somaattisista sairauksista kärsivien potilaiden kanssa työskentelevät
– synnyttäjiä auttavat kätilöt ja lääkärit
– soveltuu myös opettajille, lastentarhanopettajille, diakoneille ja muille sosiaali-, kasvatus- ja hoitotyötä tekeville
– hyödyllinen ammattilaisille, joiden työssä hengitys ja äänenkäyttö ovat merkityksellisessä osassa, esimerkiksi musiikki- ja teatterialan ihmiset
– liikunta-alan ihmiset (esim. jooga ja pilates -ohjaajat) sekä rentoutus- ja tietoisuustaito-ohjaajat

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on ajankohtaisesti vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita (näkö- tai kuulo-ongelmia) tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen), mikä on hyvä huomioida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat voivat estää harjoituksiin osallistumisen. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sujuvaa Suomen kielen hallintaa: yleisten kielitutkimusten taitotasoa C1/B2. Ota yhteyttä, mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

Suosittelemme osallistumista Tutustumismatka hengitykseen -kurssille ennen tämän koulutuksen aloittamista.

Kouluttajat

Netta Viitala, Hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, psykofyysiseen fysioterapiaan ja työnohjaukseen erikoistunut fysioterapeutti, psykoterapeuttikoulutettava

Viveka Kauranen, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, psykologi PsM, työterveyspsykologi ja kouluttajapsykoterapeutti.

Toteutus: 

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia yhteisessä oppimisverkossa.

Maksimiosallistujamäärä 16.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Liitä ilmoittautuessasi vapaamuotoinen hakemus. Kerro hakemuksessa seuraavat tiedot:

– Koulutus, ammatti ja työpaikka?

– Aiempi psykofyysinen koulutus ja kokemus?

– Miksi haet tähän koulutukseen, mikä hengityksessä kiinnostaa?

– Miten olet ajatellut hyödyntää koulutuksen antia?

– Miten aiemmat omat ihmissuhdekokemuksesi ovat heijastuneet kehollisuuteen, hengitykseen tämän päivän ihmissuhteisissa ja ryhmässä olemiseen? Kirjoita havainnoistasi vapaasti 1/2–1 sivua.

Vahvistamme soveltuvuutesi hakemuksesi perusteella 10 työpäivän kuluessa.


  Koulutuksen sisältö

  Aika ja paikka

  ke-pe 20.-22.9.2023
  ke-pe 25.-27.10.2023
  to-pe 16.-17.11.2023
  to-pe 14.-15.12.2023

  3 päivän jaksoissa:
  ensimmäinen päivä klo 10-17
  toinen päivä klo 9–17
  kolmas päivä klo 8.30-13.30

  2 päivän jaksoissa:
  ensimmäinen päivä klo 10-17
  toinen päivä klo 8.30-13.30

  Kirjallisuus

  – Martin ym. 2014 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
  – Martin, Seppä, Nissinen 2017 Hengitysterapeutin työkirja (kirja kuuluu koulutuksen hintaan ja se lähetetään osallistujille ennen koulutuksen alkua)
  – Martin 2016 Hengitys virtaa – Kohti kehon ja mielen tasapainoa

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana 15 / 16

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin