Häpeä ja vaativuus kuntoutus- ja hoitotyössä

12.4.2024 Lähiopetus

Ammatillinen täydennyskoulutusSosiaali- ja terveysala
Opiskelija tulee tietoisemmaksi häpeään ja vaativuuden liittyvistä vuorovaikutuksellisista ilmiöistä omassa työssään ja saa keinoja ymmärtää ja säädellä niitä.

Ajankohta

12.4.2024

Kesto

klo 9-15.45

Kenelle sopii

Koulutus on tarkoitettu eri aloilla kuntoutusta tai hoitoa tekeville vuorovaikutustyön ammattilaisille.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto

Ilmoittautuminen

1.11.2023 - 24.3.2024

Osallistumismaksu

200 €
Häpeä ja vaativuus kuntoutus- ja hoitotyössä

Koulutuksen kuvaus

Häpeä ja vaativuus ovat monella tavalla läsnä kuntoutus- ja hoitotyön
vuorovaikutuksessa. Samaan aikaan ne ovat ilmiöitä, jotka jäävät helposti huomaamatta. Jos
kuntouttajan tai hoitotyötä tekevän suhde omaan vaativuuteensa ja häpeäänsä on epäselvä,
se voi vaikeuttaa työn tekemistä ja tulosten aikaansaamista.
Kuntoutuksessa tai hoidossa kuntoutuja kamppailee jonkin omaa toimijuuttaan rajoittavan
pulman kanssa, mikä usein virittää häpeää toimintakyvyn alenemisesta tai muista pulmien
mukanaan tuomista muutoksista elämässä. Vaativuus taas näyttäytyy toiveissa nopeasta ja
tehokkaasta avun saamisesta ja tilanteen helpottumisesta.
Nämä tunteet ja kokemukset heijastuvat kuntouttajaan tai hoitajaan, joka resonoi niihin omalla
yksilöllisellä tavallaan. Itseen kohdistuva vaativuuden voi leikillisesti todeta olevan myös
kuntoutus- ja hoitotyötä tekevien ammattitauti. On tavallista, että näillä aloilla ammattilaiset
suhtautuvat itseensä työntekijöinä varsin ankarasti ja ehdottomasti. Tämän taustalla on usein
tiedostamatonta häpeää, jonka saaminen havainnoinnin piiriin voi lieventää itseen
kohdistuvaa kohtuutonta vaativuutta. Tämä taas parantaa kuntoutuksen realistisen
onnistumisen mahdollisuuksia.

Tässä koulutuksessa tutkimme ja ihmettelemme häpeän ja vaativuuden teemoja yhdessä,
hyödyntäen sekä tiedollisen että kokemuksellisen oppimisen menetelmiä. Työtapoina on
luennointia, keskustelua, hengitystyöskentelyä ja psykodraamaa.

Koulutukseen otetaan max 16 osallistujaa.


  Koulutuksen sisältö

  Tavoitteet: Opiskelija tulee tietoisemmaksi häpeään ja vaativuuden liittyvistä
  vuorovaikutuksellisista ilmiöistä omassa työssään ja saa keinoja ymmärtää ja säädellä niitä.

  Kouluttajat:
  Ira Stiller FM, psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja, hengityskouluohjaaja ja
  psykodraamaohjaaja (CP)
  ja
  Viveka Kauranen psykologi PsM, työterveyspsykologi,
  työnohjaaja, hengityskouluohjaaja ja kouluttajapsykoterapeutti.

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin