Depressiokoulu – ryhmänohjaajakoulutus

12.10.-14.12. Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Depressiokoulu on ryhmämuotoinen masennuksen ehkäisy- ja hoitomalli. Työskentely perustuu psykoedukatiiviseen, strukturoituun kokemukselliseen oppimiseen, joka toteutetaan ohjattuna ryhmäprosessina. Ryhmänohjaajakoulutus antaa oikeuden käyttää Depressiokoulu (Coping With Depression – CWD) -menetelmää oman asiakasryhmän kanssa masennuksen ja uupumuksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Ajankohta

12.10 - 14.12.2023

Kesto

klo 9-16

Kenelle sopii

Ryhmäohjaajakoulutus edellyttää terveys- tai sosiaalialan peruskoulutusta.

Paikka

Osallistujille lähetetään linkki ennen opintojen alkua sähköpostiin.

Ilmoittautuminen

11.5 - 17.9.2023

Osallistumismaksu

795 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksu palautetaan vain, jos koulutus peruuntuu tai ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen. Koulutus laskutetaan kolmessa erässä opintojen toteutumisen varmistuttua.
Depressiokoulu – ryhmänohjaajakoulutus

Koulutuksen kuvaus

 

Aika ja paikka: Koulutus toteutetaan etäyhteydellä klo 9-16 seuraavasti: 
12.10.2023
26.10.2023
9.11.2023
23.11.2023
14.12.2023

Sirkku Valve

Kouluttaja: Sirkku Valve, esh, depressiokouluohjaajakouluttaja, työnohjaaja

Sisältö: Koulutus on tehtäväorientoitunut ja strukturoitu prosessi. Luentojen lisäksi opiskelumenetelmänä on kokemuksellinen oppiminen. Koulutus rakentuu teoriaopetuksesta, ohjattuun ryhmäprosessiin osallistumisesta, oman ryhmän käynnistämisestä ja ohjaamisesta sekä työnohjauksesta. 

Koulutuksen tavoitteet:

Koulutuksen käytyään 

• osallistuja osaa toimia ryhmänohjaajana masennuksen ryhmämuotoisen ennaltaehkäisyn ja hoidon ryhmissä 

• osallistujalla on taito tunnistaa ja ennaltaehkäistä masennusta ja keinoja itsehoitaa ja lyhentää masennusjakson kestoa.

• osallistuja saa oman kokemuksen omasta ryhmäprosessissa mukanaolosta. 

• opiskelija saa todistuksen ja voi toteuttaa Suomen Mielenterveysseuran Depressiokoulu-mallin mukaista ryhmämuotoista hoitoa.

Koulutus koostuu: 

• viidestä etänä toteutettavasta koulutuspäivästä (masennuksen teoria, menetelmän opetus ja omien ryhmien työnohjaus)

• omien ryhmien ohjaamisesta

• itsenäistä työskentelyä koulutuspäivien välillä


  Koulutuksen sisältö

  Ennakkotehtävä: Tehtävänä ennen ensimmäistä ryhmätapaamista on koota tuleva oma depressiokouluryhmä (asiakasryhmä tai työryhmä, koko 6-8 henkilöä). Oman ryhmän fokuksena voi olla uupumuksen ja masennuksen ennaltaehkäisy tai esim. työhyvinvoinnin lisääminen. 
  Oman ryhmän kasaaminen ja ohjaaminen: yht. 16 tuntia 2 h/kerta: ryhmään n. 6-8 henkilöä. Omaan ohjausryhmään tulevilla tulee olla mahdollisuus osallistua jokaiselle kerralle ja hänellä tulee olla valmius tehdä oppitunneilla ohjattuja itsenäisiä tehtäviä n. 30 min/pv. Ryhmäläisellä tulee olla kyky kuunnella muita ryhmäläisiä ja osallistua keskusteluun sopivasti. 

  Oman ryhmän voi koota esim. työhyvinvoinnin tai muun hyvinvoinnin tueksi, itsehoidon ja oman mielialan hallinnasta kiinnostuville, lievästä ja keskivaikeasta masennuksesta kärsivistä henkilöistä tai esim. kipupotilaista. Ryhmän käytyään ryhmäläisellä on oma itselle räätälöity työkalupakki masennuksen tunnistamiseen, itsehoitoon, ennaltaehkäisyyn ja mahdollisten toistuvien masennuskausien keston lyhenemiseen. 

  Koulutuksessa käytetään työkirjaa Depressiokoulu- Tarja Koffert, Katriina Kuusi, jonka jokainen hankkii ennen koulutuksen alkua itselleen esim. osoitteesta www.mieli.fi. (kirjan hinta vaihtelee n. 17,50€ - 28€).

  Huomioithan, että voit ennakoida ryhmän kokoamista ilmoittauduttuasi, mutta koulutuksen toteutuminen varmistuu vasta ilmoittautumisajan päätyttyä.

  Koulutukseen otetaan max 10 soveltuvaa henkilö ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli tulijoita on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, voimme sopia toisen toteutuksen kouluttajan kanssa.

   

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana 10 / 10

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin