AVEKKI koulutus aggression kohtaamiseen yksin tehtävässä työssä

15-16.4.2024 Lähiopetus

Ammatillinen täydennyskoulutusSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Aggressio, väkivalta ja työstressi uhkaavat yhä useamman työssä käyvän hyvinvointia. AVEKKI-toimintatapamalli lisää työn turvallisuutta yksintehtävässä työssä ja vähentää työn kuormittavuutta ja stressiä sekä vahvistavaa työhyvinvointia. Yksin tehtävään työhön suunnattu AVEKKI koulutus toteutetaan osittain työnohjauksellisena. Koulutuksessa suunnitellaan jokaisen työhön ensimmäiset askeleet, jotka kouluttautuja pääsee ottamaan käyttöön heti, kun on palannut koulutuspäivien jälkeen työn äärelle.

Ajankohta

15 - 16.4.2024

Kesto

2 päivää, klo 9-16

Kenelle sopii

sosiaali- ja terveysalat, koulut, päiväkodit, vartijat, kaupan ala

Paikka

Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto

Ilmoittautuminen

7.2 - 1.4.2024

Osallistumismaksu

265 €
AVEKKI koulutus aggression kohtaamiseen yksin tehtävässä työssä

Koulutuksen kuvaus

AVEKKI peruskoulutuskokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti työhön, jossa aggressiivisia asiakkaita kohdataan yksin.

Koulutuksen painotus on 

• ennaltaehkäisyssä ja tilanteiden ennakoinnissa 

• aggression ja haastavan käyttäytymisen ymmärtämisessä

• tilanteiden luokittelussa ja oman toiminnan suunnittelussa ennakkoon

• oman tunnetilan hallinnassa 

• rauhoittavassa sanallisessa ja sanattomassa vuorovaikutuksessa sekä

• irrottautumisten ja oman itsen suojautumisen keinoissa.
 

Koulutuksessa käymme läpi aggression kohtaamisen kokemuksia ja tilanteita, joita kouluttautujat ovat kohdanneet aiemmin ja pohdimme näiden kautta myös toimintaa ja varautumista tulevaisuudessa. 

Fyysisissä harjoitteissa käymme läpi keinoja itsen suojaamiseen, sijoittautumiseen, irrottautumiseen sekä työympäristöön liittyen. Tarpeen mukaan käymme läpi harjoitteita pienempikokoisen lapsen yksin hallintaan. 

Koulutus toteutetaan työnohjauksellisena koulutuksena – käymme koulutuksessa läpi haasteita, joita yksin tehtävässä työssä kohdataan aggression ja haastavien kohtaamisien kanssa. 

Tavoitteena koulutuksessa on, että koulutuksen jälkeen jokaisella kouluttautujalla on tiedossa ensimmäiset askeleet, joilla lähteä kehittämään oman työn ja työyhteisön turvallisuutta. 

Kouluttaja: Avekki kouluttajana toimii Minna Rimpiläinen. Avekki-kouluttamisen lisäksi Rimpiläinen työskennellyt ADHD- ja Aspergernuorten kanssa sekä henkilökohtaisena avustajana että ryhmän ohjaajana. Hyvinvointia tukevaa taidetyöskentelyä ja luovuustyöskentelyä hän on ohjannut kyläkouluilla, koulujen pienluokissa, sairaalakoulujen ylä- ja alaluokkalaisille sekä mielenterveyskuntoutujille ja ikääntyneille (palvelukoti, muistisairaat). Sairaalakoulun sekä Lapin sairaanhoitopiirin lasten- ja nuortenpsykiatrian yhteishankkeessa vuonna 2020-2021 Rimpiläinen on kehittänyt hyvinvointia tukevan taidetyöskentelyn menetelmää apukeinoksi kriisivaiheessa olevien nuorten ja lasten kuntoutumiseen.

 • AVEKKI-koulutus antaa perustiedot ja taidot aggressiivisesti käyttäytyvän asiakkaan, potilaan ja oppilaan ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen sekä itsensä suojaamiseen.
 • Koulutuksen kesto 16 oppituntia.
 • Minimissään 12 oppitunnin läsnäolosta koulutuksessa on mahdollisuus saada todistus.
 • Koulutus järjestetään max 15 osallistujalle

 


  Koulutuksen sisältö

  Mikä on AVEKKI -toimintamalli?

  AVEKKI on koulutus ja toimintatapamalli väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Toimintatapamalli on kehitetty yhteistyössä lukuisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden kesken ja se on sovellettavissa eri aloille. AVEKKI koulutus antaa perustiedot ja taidot aggressiivisesti käyttäytyvän ihmisen ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen sekä itsensä suojaamiseen.

  Aggressiivisten tilanteiden kohtaaminen, väkivalta ja sen uhka työssä lisäävät stressiä ja työn kuormittavuutta ja vaikuttavat heikentävästi niin työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseenkin. Tämä näkyy myös sairauspoissaoloina. AVEKKI koulutuksen tavoite on aggression ja väkivallan ennaltaehkäisyn ja hallinnan taitojen kehittäminen sekä turvallisen arjen luominen niin työntekijöille kuin myös ihmisille, joita he työssään kohtaavat.

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana 15 / 15

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin